Overslaan en naar de inhoud gaan

Projectverloop

Projectverloop

Datum

Status

Binnenkort

Plaats

,

Weg

N425

Wat voorafging

Voorontwerp

De plannen voor de herinrichting van het knooppunt Londerzeel-Zuid liggen er al een tijdje. In 2019 had het Agentschap Wegen en Verkeer een voorontwerp klaar en werden buurtbewoners geïnformeerd.

Verandering aanbestedingsprocedure 

Omwille van budgettaire redenen besliste de Vlaamse Regering in oktober 2021 om te onderzoeken of dit project verder kon uitgevoerd worden als een publiek-private samenwerking. Een consortium van aannemers zal hierbij de werken voorbereiden, financieren, uitvoeren en onderhouden. 

Doorstart

Na een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek besliste de Vlaamse overheid in april 2023 om de infrastructuurwerken uit te voeren via een publiek-private samenwerking. 

Agentschap Wegen en Verkeer vroeg in januari 2024 de omgevingsvergunning aan. In het voorjaar 2024 loopt het openbaar onderzoek.

Aanbesteding 

Het Agentschap Wegen en Verkeer stelde in juni 2024 het private aannemersconsortium ™ViA12 aan om de werken uit te voeren. Dat consortium bestaat uit Jan de Nul NV en Willemen Project Finance NV. 

Tijdens de aanbestedingsprocedure moesten de kandidaten voorstellen doen voor de fasering en de uitvoeringsmethode van de werken: hoe kunnen we de werken het efficiëntst plannen en hoe kunnen we ervoor zorgen dat de hinder voor de weggebruiker en de omgeving zo beperkt mogelijk blijft? Dit was een belangrijk criterium in de uiteindelijke beoordeling.

Volgende stap: voorbereiding en start werken 

Stap 1: Werken voorbereiden 

™ViA12 werkt het ontwerp en de planning verder in detail uit in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer en andere betrokken partijen en vragen de nodige vergunningen aan. 

Ook wordt er werk gemaakt van de minder-hinder-aanpak. ™ViA12 en het Agentschap Wegen en Verkeer zullen de lokale besturen, de ondernemers en de attractiepolen (bijv. scholen) uit de omgeving betrekken bij het uitwerken van omleidingsroutes en bij de inrichting van de werfzone. We houden de buurt op de hoogte via onze communicatiekanalen en infomomenten. 

Lees hier de veelgestelde vragen over impact van de werken en minder hinder. 

Stap 2: Werken uitvoeren

Volgens de huidige planning starten de werken in het najaar 2025. Belangrijk is wel dat het project zo snel mogelijk wordt gerealiseerd, zowel voor het Agentschap Wegen en Verkeer als voor de private partijen die intekenen op het bestek.