Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting verbinding Ieper-Veurne N8

Herinrichting verbinding Ieper-Veurne N8

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Weg

N8

Wat en waarom?

Toekomstvisie voor de N8 tussen Ieper en Veurne

De N8, de verbindingsweg tussen Ieper en Veurne, is aan vernieuwing toe. Met een grondige herinrichting wil Wegen en Verkeer de gewestweg veiliger, aantrekkelijker en leefbaarder maken voor weggebruikers en omwonenden. Wegen en Verkeer voert op dit moment verschillende studies uit om te bepalen hoe de gewestweg er in de toekomst uit zal zien. 

Opgesplitst in verschillende projecten

De N8 tussen Ieper en Veurne is een stuk van bijna 30 kilometer. Daarom wordt de herinrichting opgesplitst in verschillende deelprojecten. Meer info daarover leest u onder het kaartje.

Deelprojecten N8 Ieper-Veurne

Project 1: Grondgebied Veurne

 • Waar? Van E40 tot net voorbij gemeentegrens Alveringem (ca. 4,5 km)
 • Waar staat het project nu?
  • Eind 2020 werd het ontwerp van de nieuwe situatie afgewerkt. 
  • Eind 2020 werd ook de procedure opgestart om een omgevingsvergunning voor het project te bekomen. De start van de werken is afhankelijk van het verloop van deze procedure. Eind juli 2021 werd de omgevingsvergunning goedgekeurd. 
  • Vanaf 1 feb 2022 starten de voorbereidende werken. De eigenlijke werken starten op maandag 8 augustus 2022. 

Meer informatie over dit deelproject vind je op deze webpagina. 

Project 2: Grens Veurne/Alveringem tot Oostvleteren

 • Waar? Van Vinkembeek tot en met dorpskern Oostvleteren (ca. 10 km)
 • Waar staat het project nu?
  • Begin 2021 wordt het eerste voorontwerp voor dit deelproject afgewerkt. Daarna vinden er nog verschillende detailstudies plaats. Wanneer de werken in dit gedeelte zouden starten, is momenteel nog niet duidelijk. Zodra we meer concrete informatie over dit project hebben, vindt u die op deze webpagina.

Meer informatie over dit deelproject vind je op deze webpagina. 

Project 3: Oostvleteren tot Woesten 

 • Waar?  Tussen bebouwde kom Oostvleteren en bebouwde kom Woesten (ca. 5 km)
 • Waar staat het project nu?
  • Vanaf 2021 start Wegen en Verkeer met de grondverwervingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dit project. De start van de werken is afhankelijk van het verloop van deze procedures. Een concrete startdatum is er nog niet.

Meer informatie over dit deelproject vind je op deze webpagina. 

Project 4: Noorderring Ieper (N38)

 • Waar? Kruispunt Noorderring met Pilkemseweg
 • Wat? Ongelijkgrondse kruising voor betere doorstroming en verkeersveiligheid
 • Waar staat het project nu?
  • Vanaf 2021 worden de allereerste concepten en ontwerpen uitgewerkt. Er moet dus nog veel studiewerk gebeuren. Wanneer de uitvoering kan starten, is momenteel nog niet gekend. 

Project 5: complex project verbinding Ieper-Veurne

 • Wat? De resterende knelpunten op de N8 worden op een integrale en participatieve manier aangepakt. Daarom wordt een complex project opgestart, waar de nadruk ligt op vlotte verkeersdoorstroming, fietsveiligheid en leefbaarheid in de doortochten.
 • Waar staat het project nu?
  • Begin 2021 werd een studiebureau aangesteld dat het complex project zal uitvoeren. Zodra er meer gekend is over het project, leest u dat hier.