Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanleg veilige fietspaden op N8 tussen Oost-Vleteren en Woesten

Aanleg veilige fietspaden op N8 tussen Oost-Vleteren en Woesten

Algemeen Overzicht

Status

In studie

Provincie

West-Vlaanderen

Plaats

Het Agentschap Wegen en Verkeer wil de N8 herinrichten tussen de bebouwde kommen van Oostvleteren en Woesten.  Er komen vrijliggende fietspaden, een middenberm (die waar nodig overrijdbaar is) en de riolering wordt vernieuwd. 

Ontwerpprincipes

De ontwerpprincipes zijn de volgende:

Ontwerpprincipes buitengebied (weinig of geen bebouwing)

- Vrijliggende enkelrichtingsfietspaden van 2m breed

- 1 rijstrook per rijrichting, gescheiden door een middenberm

- De middenberm is overrijdbaar ter hoogte van opritten en zijstraten

- Zoveel mogelijk open langsgrachten

- Bomenrij tussen fietspad en gracht

N8 Woesten-Oostvleteren Ontwerpprincipes buitengebied

Ontwerpprincipe buitengebied

N8 Woesten-Oostvleteren buitengebied thv wooncluster

Ontwerpprincipe buitengebied ter hoogte van bebouwing

Ontwerpprincipes woongebied (Woesten)

- Vrijliggende enkelrichtingsfietspaden van 2m breed

- 1 rijstrook per rijrichting, geen middenberm

- Voetpad langs de woningen

- Bufferzone tussen rijweg en fietspad in grasbetontegels

N8 Woesten-Oostvleteren woongebied

Ontwerpprincipe woongebied

Rioleringswerken

Ook de rioleringen worden vernieuwd:

- Aanleg afvalwaterriool voor aansluiting van de wonigen op zuiveringsstation Vleteren

- Langsgrachten worden gezuiverd (enkel regenwater)

- Er zullen afkoppelingen op privaat domein noodzakelijk zijn. De wonigen dienen het regenwater en vuil water gescheiden aan te sluiten op het nieuwe rioleringsstelsel. De concrete ingrepen verschillen per woning. 

- Tussen Oostvleteren en Woesten worden 3 pompstations gebouwd

Nog te zetten stappen

N8 Woesten-Oostvleteren schema nog te zetten stappen