Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Ieperse Steenweg (grondgebied Veurne)

Herinrichting Ieperse Steenweg (grondgebied Veurne)

Algemeen Overzicht

Status

In studie

Provincie

West-Vlaanderen

Plaats

Een nieuw gezicht voor de Iepersesteenweg in Veurne

Wegen en Verkeer plant een grondige herinrichting van de Iepersesteenweg (N8) in Veurne. Van de rotonde aan de E40 tot net voorbij de gemeentegrens met Alveringem, een stuk van zo’n 4,5 kilometer, wordt de gewestweg veiliger en praktischer ingericht. 

Ventwegen voor vlotte doorstroming

In de volledige projectzone worden ventwegen aangelegd. Deze ventweg loopt parallel met de Iepersesteenweg en is bedoeld voor lokaal verkeer. Zo moet het landbouwverkeer de gewestweg niet direct oprijden, maar via een kruispunt met verkeerslichten. Dit zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer en meer verkeersveiligheid. 

Ventwegen

Veiliger fietsen

De fietspaden in de projectzone liggen nu net naast de rijweg. Daar komt in de toekomst verandering in. Na de werken rijden fietsers over de ventwegen. Tussen de ventwegen en het doorgaand verkeer ligt een gracht of leggen we extra groen aan.

Fietspaden

Veiligere kruispunten

De kruispunten in de projectzone worden ook aangepakt en veiliger gemaakt voor fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer. Aan het kruispunt met de Presendestraat komen verkeerslichten met detectoren voor het verkeer dat uit de zijstraat komt, zodat de lichten niet nodeloos op rood blijven staan.

Kruispunt N8

Op termijn vinden er nog andere projecten plaats op en langs de N8 tussen Ieper en Veurne. Op deze webpagina vindt u een overzicht van alle geplande projecten.

Het ontwerp in kaart

Ontwerp N8 Veurne

Dit is een schematische voorstelling van het ontwerp. Het volledige ontwerp kan u onderaan deze pagina raadplegen.

Legende

1. Langs de Ieperse Steenweg komt een ventweg voor lokaal verkeer die ook dienst doet als dubbelrichtingsfietspad. Aan de westkant loopt de ventweg van de Bulskampstraat tot net voor het kruispunt met de Gouden-Hoofdstraat.

2. Vanaf het kruispunt met de Gouden-Hoofdstraat wisselt de ventweg en het dubbelrichtingsfietspad van kant naar de oostkant van de Ieperse Steenweg

3. Aan de oost- en westkant komen verschillende korte ventwegen voor lokaal verkeer:

  • van de Tarwestraat tot de rotonde aan de E40
  • van de Krommegrachtstraat tot het kruispunt met de Oerenstraat
  • van de Zwarte Paardstraat tot voorbij de Schaapstraat

4. Het kruispunt met de Presendestraat wordt ingericht met verkeerslichten. Er komen detectoren voor verkeer dat uit de zijstraat komt, zodat de lichten niet nodeloos op rood blijven staan.

Nog geen startdatum van de werken

Eind 2020 legt Wegen en Verkeer de laatste hand aan het ontwerp van de toekomstige situatie. Tegelijkertijd vragen we een omgevingsvergunning aan voor het project. Zodra de omgevingsvergunning is goedgekeurd, kan de aanbestedingsprocedure starten. Wanneer deze gegund is, kunnen we starten met de voorbereidingen van de werken zelf. We weten op dit moment dus nog niet met zekerheid wanneer de werken starten. Wat we wel weten, is de manier waarop de werken worden aangepakt:

  • De werken zullen in totaal enkele jaren duren. Ze vinden plaats in verschillende fases, zo houden we de hinder lokaal en beperkt.
  • Tijdens de werken blijft doorgaand verkeer op de Iepersesteenweg altijd mogelijk, zowel richting Ieper als richting Veurne. In een eerste fase worden de ventwegen aangelegd. Die worden daarna gebruikt door het verkeer tijdens de werken aan de hoofdweg.
  • Voor we starten met de werken, moeten we eerst zorgen dat de ondergrond stabiel genoeg is. Daarom doen we eerst aan ‘voorbelasting’, waarbij een hoeveelheid grond langs de weg wordt geplaatst om de draagkracht te verhogen.
  • Tijdens de werken voert de stad Veurne ook werken uit op enkele kleine wegen rond de Iepersesteenweg. Deze werken worden afgestemd met die van Wegen en Verkeer, om zo de bereikbaarheid te garanderen. Een overzicht van alle projecten van de stad vindt u op www.veurne.be/openbarewerken 

Documenten

Ontwerp

Voor de overzichtelijkheid hebben we het ontwerp van de N8 opgesplitst in verschillende delen. Die delen kan u hieronder raadplegen.