Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting van de Leuvensesteenweg in Roosbeek

Herinrichting van de Leuvensesteenweg in Roosbeek

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Plaats

Weg

N3

Wat en waarom?

Veiligere en leefbare Leuvensesteenweg

Wegen en Verkeer en de gemeente Boutersem plannen de herinrichting van de Leuvensesteenweg (N3) in Roosbeek tussen de Stationsstraat (N234) en de gemeentegrens met Tienen, een stuk van zo’n 2,5 kilometer. De Leuvensesteenweg (N3) is een belangrijke verbindingsweg tussen Leuven en Tienen, maar de gewestweg ligt er vandaag bij als een typische oude steenweg met weinig tot geen veilige voorzieningen voor fietsers en voetgangers. Enkel in de dorpskern van Boutersem zijn al verhoogde fietspaden aangelegd. Met een grondige herinrichting wordt de steenweg veiliger en aantrekkelijker voor alle weggebruikers.

Gefaseerde herinrichting

De herinrichting van de Leuvensesteenweg (N3) verloopt in verschillende fases: 

  • De dorpskern van Boutersem werd in het verleden al volledig heringericht met verhoogde fietspaden. 
  • Fase 1 en 2: in eerste instantie pakken we het stuk vanaf de Stationsstraat (N234) tot en met de bebouwde kom van Roosbeek aan. 
  • Nadien volgt fase 3 tussen de bebouwde kom van Roosbeek en de grens met Tienen. 
  • In een laatste fase komt ook de Tiensesteenweg (N3) van aan de grens met Lovenjoel tot de bebouwde kom van Boutersem aan bod.

Beide zones 1 en 2 kunnen bij uitvoering nog in deelfasen worden onderverdeeld. Daarbij wordt zone 1 bij voorkeur als eerste uitgevoerd. Tip: Klik op de dubbele pijl rechtsboven om de kaart groter te zien.

Veilig fietsen langs de Leuvensesteenweg

We focussen in de eerste plaats op de fietsers en voetgangers en het creëren van een aangename, leefbare omgeving. Om de veiligheid voor fietsers te verhogen, worden er buiten de bebouwde kom gescheiden fietspaden aangelegd. Een groene zone of schuwzone scheidt fietsers in de toekomst van het autoverkeer.

Klik op de dubbele pijl rechtsboven om de dwarsprofielen van de bestaande en toekomstige situatie groter te zien.

Herinrichting bebouwde kom Roosbeek

De bebouwde kom van Roosbeek krijgt een grondige make-over. Er is hier onvoldoende ruimte om afgescheiden fietspaden aan te leggen, wel worden ze verhoogd aangelegd. Ook komen er comfortabele voetpaden en oversteekplaatsen. Waar mogelijk leggen we parkeerstroken aan, afgewisseld met bomen. De verschuiving van de rijweg en de plaatsing van middeneilanden zorgen voor een ‘poorteffect’, waarbij het gemotoriseerd verkeer bij het binnenrijden van de bebouwde kom automatisch vertraagt.

Klik op de dubbele pijl rechtsboven om de dwarsprofielen van de bestaande en toekomstige situatie groter te zien.

Toegankelijke bushaltes

Wegen en Verkeer maakt werk van veilige en toegankelijke bushaltes met verhoogde perrons zodat iedereen comfortabel de bus kan nemen. De bus stopt in de toekomst binnen de bebouwde kom op de rijweg en niet langer in een haltehaven naast de weg. Zo moet de bus niet wachten en voorrang opeisen om de halte te verlaten. Dit zorgt voor stipter en vlotter openbaar vervoer en verlaagt de kans op ongelukken. Enkel vlak voor of na een kruispunt wordt er om veiligheidsredenen een haltehaven behouden.

Klik op de dubbele pijl rechtsboven om de dwarsprofielen van de bestaande en toekomstige situatie groter te zien.

Aanleg gescheiden riolering 

Als onderdeel van het project leggen Aquafin en Fluvius in de volledige projectzone een gescheiden riolering aan. Zo wordt in de toekomst het afval- en regenwater gescheiden afgevoerd. Het afvalwater gaat naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie, het regenwater wordt gebufferden terug naar de waterlopen geleid. We zorgen voor de hermeandering van de Moergracht waar de Pastorietuin op aansluit: het groene gebied wordt hersteld als buffer tegen wateroverlast.

Waar staan we nu?

Nog geen concrete timing voor start werken

Wegen en Verkeer en de gemeente Boutersem ontvingen op 19 april 2023 zo'n 150-tal geïnteresseerden tijdens een succesvolle infomarkt over de ontwerplannen van fase 1 en 2. Wil u de getoonde informatie zelf nog eens doornemen? Onder het tabblad 'Documenten' vindt u naast enkele sfeerfoto's ook de getoonde pancartes en een uitgebreide powerpointpresentatie. Een concrete timing voor de start van de werken is er vandaag nog niet. Vooraleer dat kan worden vastgelegd, moeten eerst nog verschillende administratieve stappen doorlopen worden.

Zodra we meer weten over de timing van de volgende stappen binnen het project, leest u dat op deze webpagina.

Vragen? Contacteer ons:

Contact
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant

Contactformulier