Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting van de Leuvensesteenweg in Roosbeek

Herinrichting van de Leuvensesteenweg in Roosbeek

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Plaats

Weg

N3

Update 13/06/2022: Op woensdagavond 15 juni 2022 loopt een algemene infosessie over de herinrichting van de Tiensesteenweg in Lovenjoel tussen de Molenbeek en de grens met Boutersem in Bierbeek. Deze herinrichting sluit aan op het project dat op deze webpagina beschreven staat.

Wat en waarom?

Veiligere en aantrekkelijkere Leuvensesteenweg

Wegen en Verkeer plant in twee zones in Boutersem de herinrichting van de Leuvensesteenweg (N3):

  • Zone 1: tussen de Stationsstraat en de gemeentegrens met Tienen, een stuk van zo’n 2,5 kilometer.
  • Zone 2: tussen de grens met Lovenjoel aan de straat 'Bost' en de start van de bebouwde kom in Boutersem

De gewestweg ligt er hier nu bij als een typische oude steenweg. Met de herinrichting wil Wegen en Verkeer de Leuvensesteenweg veiliger en aantrekkelijker maken. In het verleden werd de dorpskern van Boutersem al volledig heringericht met verhoogde fietspaden. De kaart hieronder maakt dat duidelijk. 

Beide zones 1 en 2 kunnen bij uitvoering nog in deelfasen worden onderverdeeld. Daarbij wordt zone 1 bij voorkeur als eerste uitgevoerd. Tip: Klik op de dubbele pijl rechtsboven om de kaart groter te zien.

Veilig fietsen langs de Leuvensesteenweg

Een belangrijk doel van de herinrichting is het verbeteren van de veiligheid voor fietsers en voetgangers. Zo worden er buiten de bebouwde kom afgescheiden fietspaden aangelegd. Fietsers worden in de toekomst gescheiden van het autoverkeer door een groene zone.

Herinrichting bebouwde kom Roosbeek

De bebouwde kom van Roosbeek krijgt een grondige make-over. De fietspaden worden verhoogd aangelegd en komt er een nieuw voetpad. Waar mogelijk worden parkeerstroken aangelegd, afgewisseld met bomen.

Aanleg gescheiden riolering 

Als onderdeel van het project legt Aquafin in de volledige projectzone een gescheiden riolering aan. Zo wordt in de toekomst het afval- en regenwater gescheiden afgevoerd. Het afvalwater gaat naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie, het regenwater wordt terug naar de waterlopen geleid. Om wateroverlast te voorkomen, leggen we ook bufferbekkens aan en werken we zoveel mogelijk met een open grachtenstructuur.

Timing en impact?

Ontwerpplan voor zone 1 bijna klaar

Wegen en Verkeer legt in 2022 de laatste hand aan de ontwerpplannen van de eerste zone tussen de Stationsstraat en de grens met Tienen. Zodra deze goedgekeurd zijn door alle betrokken partijen (naast Wegen en Verkeer ook de gemeente Boutersem, Aquafin en Fluvius), zal het agentschap dat melden op deze webpagina. Voor de tweede zone tussen de grens met Lovenjoel aan de straat 'Bost' en de start van de bebouwde kom in Boutersem wordt er eveneens nog aan de ontwerpplannen gewerkt. Wanneer de definitieve ontwerpen klaar zullen zijn en wanneer de werken effectief uitgevoerd zullen worden, is vandaag nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de doortocht van de Leuvensesteenweg in Roosbeek aan de oostkant van Boutersem bij voorkeur eerst zal uitgevoerd worden. Het centrum van Boutersem kreeg in het verleden al een heraanleg met verhoogde fietspaden.

Contact

Contacteer ons bij vragen

Contact
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
Telefoon
016 66 57 50
Website