Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Stationsstraat / Provinciebaan in Rotselaar

Herinrichting Stationsstraat / Provinciebaan in Rotselaar

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Plaats

Weg

N229

Wat en waarom?

Ontwerp voor twee gedeeltes van de Provinciebaan

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt al sinds de overdracht van de weg door de provincie Vlaams-Brabant (die voordien de weg beheerde) in 2008 aan de plannen van de nieuwe Provinciebaan. Het gaat concreet over het stuk van aan het kruispunt (rotonde) met de Aarschotsesteenweg (N19) tot aan het kruispunt met de Haachtsesteenweg. In de periode 2018-2019, onder andere op basis van de input uit de overleg- en inspraakorganen (de gemeentelijke adviescomissies, de klankbordgroepen van omwonenden) die de afgelopen jaren advies hebben gegeven, een ontwerp getekend voor twee stukken van die verkeersas: 

  • Deel 1: het stuk van de Stationsstraat tussen het kruispunt van de Astridstraat/Drielindenstraat en dat van de Torenstraat/Rodenbachlaan.
  • Deel 2: het stuk van de Provinciebaan (N229) tussen de Kapelstraat en de Haachtsesteenweg.

 

Tip: Klik op de dubbele pijl rechtsboven om de kaart te vergroten.

Meer weten over het project? Kijk op het tabblad 'Doelstellingen'.

Twee delen Provinciebaan apart onderzocht

De herinrichting van de Stationsstraat en de Provinciebaan is een complex project door de ligging van de weg (dwars door het centrum van Rotselaar), de aanwezigheid van de spoorwegovergang en de ligging van de Danone-fabriek (waarvan de toegang mogelijk verplaatst wordt). Omwille van deze complexiteit zijn twee delen van de weg voorlopig uit het ontwerp gelicht om verder bestudeerd te worden.

  • Het centrum van Rotselaar: in samenspraak met het gemeentebestuur van Rotselaar werd beslist om in 2020 het studiewerk verder te zetten en een voorontwerp uit te werken. Dat is nodig zodat het gemeentebestuur en geïnteresseerde projectontwikkelaars de komende jaren rekening kunnen houden met de plannen van Wegen en Verkeer voor de gewestweg, terwijl ze hun herinrichtings- en bouwprojecten voorbereiden. 
  • Zuidelijk gedeelte: voor de opmaak van plannen voor dit gedeelte wacht Wegen en Verkeer op beslissingen van de NMBS in verband met de toekomst van de spoorkruising en de mogelijke verplaatsing van het station van Wezemaal naar Rotselaar. 

Alternatief omleidingsweg definitief van de baan

Wat wel al vaststaat, is dat het alternatief van de omleidingsweg dat overwogen werd ondertussen definitief verlaten is en dat de levenskwaliteit van het centrum hét aandachtspunt blijft: de gewestweg snijdt vandaag het centrum in tweeën en dat barrière-effect werkt Wegen en Verkeer met een toekomstige herinrichting weg.

STAND VAN ZAKEN

Nog geen uitvoeringsdatum bekend

Aangezien er vandaag nog geen budgetten voorzien zijn op het investeringsprogramma van het Agentschap Wegen en Verkeer, kunnen we nog niet zeggen wanneer de werken uitgevoerd zullen worden. Zodra daar meer info over beschikbaar is, zullen we dat op deze webpagina laten weten.