Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Stationsstraat / Provinciebaan in Rotselaar

Doelstellingen

Doelstellingen

Status

In Studie

Plaats

Weg

N229

Herinrichting in drie doelstellingen

De belangrijkste doelstellingen van het project zijn:

  • Meer fietsveiligheid en fietscomfort: de fietsers krijgen veilige fietspaden en dito oversteekplaatsen
  • Betere leesbaarheid van de weg: de inrichting is vandaag te veel gericht op het autoverkeer. Door asverschuivingen en “poorteffecten” (lees hieronder verder) zullen automobilisten voortaan de neiging hebben om te vertragen bij het binnenrijden van het centrum van Rotselaar.
  • Betere voorzieningen voor het openbaar vervoer: busreizigers zullen met meer comfort de bus nemen (door beter uitgeruste bushaltes) en de bussen zullen vlotter rijden   
  • Gestructureerd en reglementair parkeren: de parkeerplaatsen zullen beter georganiseerd worden en duidelijker aangeduid zijn, waardoor wildparkeren moeilijker wordt (wat dan weer meer verkeersveiligheid betekent)

Bebouwde kom met "poorten"

Omdat het centrum buiten de projectzone van het huidige project valt, maakte het studiebureau eerst een ontwerp voor de zone ten zuiden van de Rodenbachstraat. Het stuk tot aan de Leuvensebaan behoort tot de bebouwde kom, dus hier zal een snelheidsregime van 50 km/u gelden en de fietspaden zullen naast de rijweg liggen.

Net voor het begin van de bebouwde kom, ter hoogte van het kruispunt van de Gevelstraat, komt er een “poorteffect” in de vorm van een asverschuiving en een middenberm. Door de middenberm komt een fietsoversteekplaats.

Typeprofiel zuidelijk woonlint binnen bebouwde kom

Typeprofiel zuidelijk woonlint binnen bebouwde kom

Herinrichting kruispunt Astridstraat 

Het kruispunt van de Astridstraat krijgt bij de herinrichting veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers en een afslagstrook voor het verkeer dat vanuit Leuven komt en de Astridstraat links wil indraaien.

Herinrichting kruispunt Astridstraat

Kruispunt Astridstraat

Noordelijk buitengebied

In het gebied ten noorden van de dorpskern van Rotselaar zal een snelheidsregime van 70 km/u gelden en zullen de fietspaden van de rijweg gescheiden aangelegd worden. Over een afstand van ongeveer 700 meter loopt de gewestweg hier door een natuurgebied. De weg wordt hier gekenmerkt door steile taluds. Om die niveauverschillen te overwinnen en toch veilige fietspaden aan te leggen, zal er gewerkt worden met gewapende grond. De piste van het “zwevend fietspad” waar even sprake van was, wordt dus verlaten.