Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Schoonaerde

Herinrichting Schoonaerde

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Plaats

Weg

N29

Op 23 mei 2023 vond een infomarkt plaats in Ontmoetingscentrum Scafnis. Meer dan 100 bezoekers kregen hier informatie over het eerste ontwerp. De infoposters, het ontwerpplan en dwarsprofielen die we toonden, kan u bekijken en downloaden op de pagina 'Documenten'

Wat en waarom?

Een oplossing voor de N29 Schoonaerde/Diestsebaan

De N29 vervult veel functies voor onder andere vrachtverkeer, automobilisten, omwonenden, handelaars, fietsers en schoolgaande jeugd. De steenweg is verouderd en er is nood aan meer veiligheid voor alle weggebruikers. Daarom plant het Agentschap Wegen en Verkeer samen met de stad Diest en Aquafin een herinrichting van de N29 Schoonaerde/Diestsebaan. 

De projectzone situeert zich ter hoogte van de lokale weg 'Fort Leopold' tot net voor het kruispunt met de Vroentestraat en Postbaan.

Welke verbeteringen zijn er in zicht? 

  • Veilige kruispunten: de drukke kruispunten met de Nieuwe Dijkstraat (N174), de Kleinbaan en de Zelemseweg worden vernieuwd. We zoeken naar oplossingen om het verkeer er veiliger te organiseren.
  • Veilige fietspaden: in heel de projectzone komen veilige fietspaden. Het nieuwe fietspad sluit aan op dat in Schaffen, dat in het verleden al vernieuwd werd.
  • Aanleg gescheiden riolering: Aquafin zal van de herinrichting gebruikmaken om een gescheiden riolering aan te leggen tussen Schoonaerde huisnummer 137 en Diestsebaan huisnummer 137. Zo worden afval- en regenwater in de toekomst apart afgevoerd. Lees meer over de voordelen van gescheiden waterafvoer op de website van Aquafin.

Het kruispunt met de Nieuwe Dijkstraat (N174) vandaag. 

Waar staan we nu?

Eerste ontwerp in opmaak

Het Agentschap Wegen en Verkeer streeft in elk project steeds naar een evenwicht tussen drie elementen: verkeersveiligheid, verkeersdoorstroming en leefbaarheid. Op plaatsen waar de N29 versmalt, is dit evenwicht niet eenvoudig te vinden. Hier moeten prioriteiten worden gesteld. Om een volledig beeld te krijgen van de impact van deze prioriteiten en keuzes, organiseerde het Agentschap Wegen en Verkeer samen met de Stad Diest en studiebureau Arcadis een infomoment op 25 oktober voor direct omwonenden en handelaars. We bespraken de resultaten van de voorbereidende onderzoeken, beantwoordden we veelgestelde vragen en lichtten we de volgende stappen van het project toe.

De schema’s van het ontwerpbureau die de ontwerpprincipes illustreren, zijn de eerste denkoefeningen voor enkele concrete wegvakken van de Diestsebaan. Het zijn dus geen voorontwerpen of toekomstbeelden. In een volgende fase zal het studiebureau voorontwerpen maken. In het najaar van 2024 hopen we deze resultaten terug te koppelen naar een breder publiek.

Op het tabblad 'Denk mee' vindt u de resultaten van de voorbereidende onderzoeken (parkeerstudie en digitale bevraging) en alle afgelopen en aankomende evenementen.

Op het tabblad 'Documenten' vindt u de eerste principes van het ontwerp, de meest gestelde vragen en hun antwoorden en meer info over de volgende stappen van het project.

Andere projecten in de omgeving: Nieuwe Dijkstraat (N174)

In de toekomst zal ook de Nieuwe Dijkstraat (N174) heringericht worden. Dit project wordt voorbereid door de gemeente Diest, het Agentschap Wegen en Verkeer investeert mee via subsidies. Een concrete timing voor dit project is er nog niet. Hoe dan ook zal eerst de N29 Schoonaerde/Diestsebaan aangepakt worden. Meer info over de Nieuwe Dijkstraat (N174) vind je op deze projectpagina