Overslaan en naar de inhoud gaan

Timing en fasering

Timing en fasering

Status

In Studie

Plaats

Weg

N435

Verloop van het project

Onderzoeksfase (2020-2022)

Tijdens de onderzoeksfase onderzochten we samen met onze partners de beste oplossing voor de herinrichting van de Ouwegemsesteenweg (N435). De startnota bepaalde de grote lijnen van het project, zoals de doelstellingen. 

 

Ontwerpfase (2022-2024)

Vandaag ligt een eerste ruw ontwerp op tafel. De komende maanden vindt er verder studiewerk plaats zodat we tot een gedetailleerd en volledig ontwerp kunnen komen van de weg en de riolering. We verwachten het definitieve ontwerp in 2023 of 2024.

 

Eventuele grondverwervingen (2024-2025)

Er is extra ruimte nodig om de fietspaden aan te leggen. De Vlaamse overheid zal daarom stukken voortuin en akker moeten aankopen. In 2024 starten we daarom met grondverwervingen. We weten op dit moment nog niet hoeveel en waar de grondverwervingen precies nodig zijn, daarvoor moet eerst een onteigeningsplan worden opgemaakt. Zodra hier meer duidelijkheid over is, communiceren we naar alle betrokkenen. 

 

Vergunningsprocedure en aanbesteding (2026-2027)

De volgende stap is het aanvragen van een omgevingsvergunning. Om de werken te kunnen uitvoeren vraagt het Agentschap Wegen en Verkeer dit aan bij de Vlaamse overheid. Hiervoor zal ook een openbaar onderzoek worden georganiseerd door de gemeente Kruisem. Iedereen krijgt dan 30 dagen de tijd om feedback te geven. 

Voor de uitvoering schrijft het Agentschap Wegen en Verkeer een aanbesteding uit waarop ervaren aannemers zich kandidaat kunnen stellen. 

 

Uitvoeringsfase (2027-2029)

De werken kunnen starten nadat de opdracht is gegund aan een aannemer. De werken starten ten vroegste in 2027 en ten laatste in 2029.