Overslaan en naar de inhoud gaan

Het ontwerp

Het ontwerp

Status

In Studie

Plaats

Weg

N435

Herinrichting van 4 zones

Er ligt vandaag een eerste ontwerp op tafel. Dit ontwerp is nog niet helemaal definitief en zal na verder studiewerk verfijnd worden. Het geeft wel al een goed beeld van hoe de Ouwegemsesteenweg (N435) er in de toekomst zal uitzien. We delen de weg op in 4 zones, met elk een eigen ontwerp: de bebouwde kom van Lozer, van Lozer tot kruispunt Kloosterstraat/Neerrechemstraat, het kruispunt zelf en van het kruispunt tot Ouwegem.

Bebouwde kom Lozer

 • Veilige fietspaden: de fietspaden in de bebouwde kom worden allemaal 1,75 meter breed en liggen hoger dan de rijweg. 
 • Comfortabele voetpaden: we leggen aan beide kanten van de weg voetpaden in klinkers aan in de bebouwde kom van Lozer. 
 • Vernieuwde bushaltes: de vernieuwde bushaltes ‘Lozer Kasteelstraat’ komen dichter bij het parochiecentrum te liggen. 
 • Veilig parkeren en oversteken: tegenover het parochiecentrum Della Faille komt een nieuwe parking voor 12 auto’s met een zebrapad om de veiligheid bij het oversteken te verhogen.

Wat met de eiken in Lozer?

De vier eiken in Lozer moeten jammer genoeg verdwijnen, anders is er niet voldoende ruimte voor de nieuwe voet- en fietspaden. Ze worden gecompenseerd door nieuwe bomen langs de gewestweg. Welke boomsoorten dat precies zullen zijn, staat nog niet vast. 

Zone tussen Lozer en kruispunt Kloosterstraat/Neerrechemstraat

 • Veilige fietspaden: de fietspaden zijn 1,75 meter breed en liggen hoger dan de rijweg. 
 • Trager verkeer: in de toekomst geldt op dit stuk een snelheidsbeperking van 50 km/u, in plaats van 70 km/u. 
 • Meer groen: we planten nieuwe bomen aan de zuidkant van de weg en creëren een groener en aangenamer straatbeeld.

Kruispunt Kloosterstraat/Neerrechemstraat

 • Comfortabele bushaltes: de vernieuwde bushaltes ‘Lozer Kasteelstraat’ komen dichter bij het kruispunt te liggen. 

 • Veilig oversteken: we creëren twee afslagstroken op de Ouwegemsesteenweg (N435) zodat auto’s op een veilige manier kunnen wachten om linksaf te slaan zonder doorrijdend verkeer te hinderen. 
 • Overzichtelijk straatbeeld: een middeneiland op de Ouwegemsesteenweg maakt het kruispunt overzichtelijker voor alle weggebruikers en zorgt voor een ‘poorteffect’ om de overgang tussen de zone 50 km/u en de zone 70 km/u duidelijk aan te geven.

Waarom stopt de bus op de rijweg?

Aan alle nieuwe bushaltes stoppen de bussen op de rijweg, in plaats van in een halte ernaast. 

 • Veiliger: de bus moet geen fietspad kruisen en moet geen voorrang opeisen om de halte te verlaten. 
 • Stipter: de bussen kunnen sneller doorrijden, waardoor ze stipter aan hun volgende halte zijn. 

Wegen en Verkeer werkt in heel Vlaanderen aan veilige, toegankelijke en comfortabele bushaltes. Meer info over hoe we dit aanpakken kan je hier lezen.

Zone tussen kruispunt Kloosterstraat/Neerrechemstraat en Ouwegem

 • Veilige fietspaden: de fietspaden zijn 1,75 meter breed.
 • Meer groen: we leggen een groenzone aan van 1 meter breed tussen de rijweg en de fietspaden. Dit zorgt voor meer veiligheid voor fietsers en een aangenamer straatbeeld.

Gescheiden riolering

Bij een aantal woningen loopt vandaag het regenwater nog samen met het afvalwater naar de riolering. Het propere regenwater verdunt het afvalwater, waardoor het vuile water ook in onze waterlopen terechtkomt en moeilijker te zuiveren is. Bij overvloedige regenval kan de riolering ook overbelast raken. We leggen daarom een gescheiden riolering aan: enkel het afvalwater gaat naar een waterzuiveringsinstallatie, het regenwater wordt apart afgevoerd naar waterlopen in de buurt en kan opnieuw de bodem insijpelen. Het scheiden van huishoudelijk afvalwater en regenwater is goed voor het milieu

Bekijk in de video waarom een gescheiden riolering nodig is. (video Aquafin toevoegen: https://www.youtube.com/watch?v=mQJIAlFJpFs )