Herinrichting op- en afrittencomplex

Regio
Gemeente
Weg
Datum maart 2020 - september 2020

UPDATE 18/03/2020:
De opstart van de werf wordt door verschillende betrokken aannemers uitgesteld n.a.v. het coronavirus. 
Meer info wanneer beschikbaar.

 

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt vanaf dit voorjaar het op- en afrittencomplex van de Naamsesteenweg (N80) met de Haspengouwlaan (N3) in Sint-Truiden. Er komen extra rij- en afslagstroken voor vlotter verkeer en een beveiligde fietsoversteekplaats. Langs de Haspengouwlaan, tussen de Montenakenweg en de op- en afritten, worden ook de fietspaden vernieuwd, als eerste stap in de aanleg van een functionele fietsverbinding tussen de rotondes van Stayen en Brustem. De werken starten midden maart en zullen ongeveer een half jaar duren, tot september. 

Het huidige op- en afrittencomplex van de Haspengouwlaan (N3) met de Naamsesteenweg (N80) is op dit moment een flessenhals in de verkeersafwikkeling. Vooral tijdens de ochtend- en avondspits loopt verkeer er moeizaan. Met extra rij- en afslagstroken wil AWV de capaciteit vergroten en zo de verkeersdoorstroming verbeteren. Het wegdek van de brug wordt ook mee vernieuwd.  

De herinrichting is meteen een kans om de fietsinfrastructuur op en rond het knooppunt aan te pakken. De huidige fietspaden langs de N80 Naamsesteenweg over de brug zijn onveilig en verdwijnen. In de plaats komt er een beveiligde fietsoversteekplaats aan de zuidkant van het knooppunt (zijde Bevingen). Via een middeneiland zullen fietsers er in twee tijden kunnen oversteken. Fietsers tussen Bevingen en het centrum zullen straks dus niet meer over de brug fietsen. Op termijn zullen ze via de vernieuwde fietspaden langs de N3 Haspengouwlaan en de Montenakenweg richting centrum fietsen. 

Noordkant knooppunt N3 x N80 (kant Sint-Truiden):

Wat verandert er?

 • Afrit N3 Haspengouwlaan voor verkeer richting centrum wordt verlegd
 • Aan weerskanten van de brug verdwijnt de bestaande fietsoversteek. Fietsen over de brug is niet langer mogelijk

Zuidkant knooppunt N3 x N80 (kant Bevingen):

Wat verandert er?

 • Bypass voor verkeer richting Gingelom
 • Bypass en invoegstrook N80 Naamsesteenweg voor verkeer richting centrum
 • Aparte afslagstrook N80 Naamsesteenweg voor verkeer richting Tienen en Luik
 • Veilige fietsoversteek met middeneiland op N80 Naamsesteenweg

Nieuwe fietspaden N3 Haspengouwlaan, tussen Montenakenweg en op- en afritten

Gelijktijdig met de werken aan het op- en afrittencomplex worden er ook al deels nieuwe fietspaden aangelegd langs de N3 Haspengouwlaan, tussen de Montenakenweg en de op- en afritten:

 • Aan de zuidkant (rijrichting Luik): tijdelijk dubbelrichtingsfietspad, voorlopig op de plaats van de huidige kasseistrook. In afwachting van het definitief fietspad, in het kader van de fietssnelweg tussen Stayen en Brustem, worden fietspad en rijweg van elkaar gescheiden door betonnen jerseys. 
 • Aan de noordkant (rijrichting Tienen): hier wordt meteen het definitieve dubbelrichtingsfietspad aangelegd, dat zal aansluiten op de ‘Kleine’ Naamsesteenweg. Tussen fietspad en rijweg komt er een haag. 

AWV zet op die manier de eerste stappen naar een nieuwe, functionele fietsverbinding tussen de rotondes van Stayen en de industriezone van Brustem. Op termijn komt er een breed dubbelrichtingsfietspad van meer dan 3 km, parallel en vrijliggend aan de N3 Haspengouwlaan. De aanleg van het fietstracé, in samenwerking met Stad Sint-Truiden, is pas ten vroegste voor 2021. Meer weten? Klik hier.  

Timing van de werken

Voorbereidende nutswerken (maart – mei)

Volgens de huidige planning gaat de eerste schop in de grond vanaf midden maart. Dan vernieuwen de nutsmaatschappijen hun kabels en leidingen. De nutsmaatschappijen werken langs de rijweg, in de berm of op het fietspad. De nutswerken vinden plaatsen langs de zuidelijk oprit van de N3 Haspengouwlaan en aan de noordkant van de Haspengouwlaan tussen de Montenakenweg en de ‘Kleine’ Naamsesteenweg
 

Op- en afrittencomplex en fietspaden N3 Haspengouwlaan (april – september)

De werken aan het op- en afrittencomplex starten vermoedelijk midden april. Ze worden uitgevoerd in twee fases: eerst de noordkant (kant centrum) en vervolgens de zuidkant (kant Bevingen). Loopt alles volgens plan, dan zou het complex nog voor het bouwverlof (midden juli) klaar zijn. 

Van augustus tot september wordt in een 3de fase het nieuwe, definitieve fietspad aan de noordkant van de N3 Haspengouwlaan aangelegd, tussen de Montenakenweg en de op- en afritten. 

 

 

Minderhinder-maatregelen

In functie van elke fase treft AWV maatregelen om de hinder voor de omgeving en de weggebruikers te beperken. De concrete details zijn vandaag nog niet allemaal gekend, maar de algemene minderhinder-principes voor gemotoriseerd verkeer en fietsers zijn dat wel.

Gemotoriseerd verkeer

 • Tijdens de werken aan de op- en afritten is de rijweg er telkens volledig afgesloten. Er wordt een omleiding voorzien via de Luikersteenweg.
 • Tijdens de werken aan het fietspad langs de N3 Haspengouwlaan blijft verkeer richting Luik en Tienen mogelijk, maar over beperkte en versmalde rijstroken. Er geldt een snelheidsbeperking en rijstroken zijn van elkaar gescheiden door jerseys.
 • Tijdens de werken op de N80 Naamsesteenweg over de brug blijft verkeer steeds mogelijk, maar mogelijk beurtelings.

Fietsers

 • Via de bestaande of nieuwe fietspaden
 • Rond de werfzone via de Kapelstraat en de fietstunnel Aalsterweg

 

Schrijf in op de digitale nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief via de knop op deze webpagina. Zo ontvang je regelmatig nieuws in je mailbox. 

Contact

Voor praktische vragen i.v.m. bereikbaarheid in en rond de werfzone kan je contact opnemen met onze bereikbaarheidsadviseur Frederik Bronckaerts via 011 433 855 of frederik@bereikbaarheidsadviseur.be

 

Ontbrekende schakels voor de Truiense fietser ingevuld vanaf 2020
Het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Sint-Truiden bundelen de krachten om de Truienaren veilig en vlot op de fiets te krijgen. Om een aantal ontbrekende fietsschakels in te vullen en knelpunten veiliger te maken, wordt de komende jaren bijna 8 miljoen euro geïnvesteerd. Eerste stap is het knooppunt N80 x N3: de op- en afritten aan de Naamsesteenweg en de Noord-Oostelijke Omleiding worden volgend jaar vernieuwd. De jaren nadien volgt de realisatie van een fietssnelweg tussen Brustem en Stayen, parallel aan de Haspengouwlaan (N3). 
Meer informatie hierover vindt u in deze folder en op de onderstaande webpagina's:
N3 - Aanleg fietspaden en fietstunnel
N3 - Vernieuwing rotonde Stayen