Overslaan en naar de inhoud gaan

Fietstunnel langs de N3, onder de op- en afrit van de Naamsesteenweg

Fietstunnel langs de N3, onder de op- en afrit van de Naamsesteenweg

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Plaats

Weg

N3
N80

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de stad Sint-Truiden investeren in een veilige en vlotte fietsverbinding van meer dan 3 km tussen Stayen en Brustem. Het gaat om een grootschalig fietsproject dat verschillende jaren in beslag neemt. Als belangrijk ontbrekend puzzelstuk in het fietsverhaal leggen we een fietstunnel aan onder de op- en afrit van diezelfde N80, langs de N3. In het verlengde van de fietstunnel legt AWV ook afwezig stuk fietspad aan dat aansluit op het bestaand fietspad van de Kapelstraat en de bestaande tunnel Aalsterweg.

Wat en waarom?

Context en situering

Vandaag is het voor fietsers nog niet mogelijk om langs de Haspengouwlaan (N3) te blijven rijden tussen Brustem en Stayen. Vanaf de op- en afrit van de N80 tot aan de Kapelstraat bestaat er geen fietspad dat die naam waard is. Die op- en afrit zijn bovendien een gevaarlijk punt waar gemotoriseerd verkeer en fietsers elkaar moeten kruisen. Daarom gaat AWV een nieuwe fietstunnel aanleggen onder die op- en afrit waardoor fietsers conflictvrij kunnen passeren. De tunnel vormt zo een essentieel onderdeel van de fietsverbinding langs de Haspengouwlaan (N3) tussen Brustem en Stayen. 

Dubbelrichtingsfietspad in tunnel 

Over de hele afstand tussen Stayen en Brustem komt er een dubbelrichtingsfietspad. Zo ook dus in de nieuwe tunnel waar het fietspad 4 meter breed wordt. De tunnel zelf wordt 180 meter, inclusief de aanrijconstructies. Daarnaast heeft de tunnel een veiligheidsafstand van ten minste 1 meter ten opzichte van de tunnelwanden. Fietsers moeten een hellingsgraad van 5% overbruggen.  

Nieuwe afwatering 

Samen met de fietstunnel worden ook de op- en afritten, de middengeleider en een deel van de Naamsesteenweg tot aan huisnummer 218 opnieuw aangelegd. Tevens komt er nieuwe afwatering voor hemelwater. De nutsmaatschappijen vervangen of verplaatsen hun kabels en leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecom al bij de aanleg van het dubbelrichtingsfietspad vanaf het kruispunt met de Montenakenweg tot aan de N80.

Veilig en vlot fietsen tussen Sint-Truiden en Bevingen 

Het fietspad maakt straks onderdeel uit van Fietssnelweg F21 die op termijn Tienen met Hasselt moet verbinden via Sint-Truiden. Ook dit project maakt deel uit van het plan van AWV en Sint-Truiden om Truienaren op de fiets te krijgen.

Timing en impact?

Aanvraag omgevingsvergunning in 2023

In het voorjaar 2023 wordt een omgevingsvergunning aangevraagd, voor het bouwen van de tunnel. 

De effectieve start van de werken is afhankelijk van de werken aan het kruispunt van de N3 met de Montenakenweg en dubbelrichtingsfietspad. Ten vroegste nadat die werken afgerond zijn, start de aanleg van de fietstunnel. Ook de precieze werkmethode en de minderhinder-maatregelen zijn nog niet duidelijk. Daarover communiceren we later meer.

Communicatie 

Digitale nieuwsbrief

Op deze pagina vindt u alvast alle relevante informatie over het project. U kan zich ook abonneren op onze digitale nieuwsbrief. Zo blijft u vlot op de hoogte. 

Contacteer ons

Contact
Omgevingsmanager
Telefoon
0465 09 40 84
E-mail

Niet alleen in de aanloop naar, maar ook tijdens de werken hecht AWV veel belang aan communicatie. Het doet daarvoor een beroep op een omgevingsmanager. Zij is het aanspreekpunt voor de omgeving en informeert hen over de voortgang en fasering.