Overslaan en naar de inhoud gaan

Toekomstbeeld

Toekomstbeeld

Datum

Provincie

Plaats

Weg

N3
N80

Op- en afrittencomplex N3 x N80

Noordkant (zijde centrum)

Wat verandert er?

  • Afrit N3 Haspengouwlaan voor verkeer richting centrum wordt verlegd
  • Aan weerskanten van de brug verdwijnt de bestaande fietsoversteek. Fietsen over de brug is niet langer mogelijk
N3xN80, Sint-Truiden: op- en afrittencomplex detail noordkant

N3xN80: detail noordkant toekomstig op- en afrittencomplex

Zuidkant (zijde Bevingen)

Wat verandert er?

  • Bypass voor verkeer richting Gingelom
  • Bypass en invoegstrook N80 Naamsesteenweg voor verkeer richting centrum
  • Aparte afslagstrook N80 Naamsesteenweg voor verkeer richting Tienen en Luik
  • Veilige fietsoversteek met middeneiland op N80 Naamsesteenweg
N3xN80 knooppunt Sint-Truiden zuidkant

N3xN80: detail zuidkant toekomstig op- en afrittencomplex

Fietspaden N3 Haspengouwlaan

Gelijktijdig met de werken aan het op- en afrittencomplex worden er ook al deels nieuwe fietspaden aangelegd langs de N3 Haspengouwlaan, tussen de Montenakenweg en de op- en afritten:

  • Aan de zuidkant (rijrichting Luik): tijdelijk dubbelrichtingsfietspad, voorlopig op de plaats van de huidige kasseistrook. In afwachting van het definitief fietspad, in het kader van de fietssnelweg tussen Stayen en Brustem, worden fietspad en rijweg van elkaar gescheiden door betonnen jerseys. 
  • Aan de noordkant (rijrichting Tienen): hier wordt meteen het definitieve dubbelrichtingsfietspad aangelegd, dat zal aansluiten op de ‘Kleine’ Naamsesteenweg. Tussen fietspad en rijweg komt er een haag. 

AWV zet op die manier de eerste stappen naar een nieuwe, functionele fietsverbinding tussen de rotondes van Stayen en de industriezone van Brustem. Op termijn komt er een breed dubbelrichtingsfietspad van meer dan 3 km, parallel en vrijliggend aan de N3 Haspengouwlaan. De aanleg van het fietstracé, in samenwerking met Stad Sint-Truiden, is pas ten vroegste voor 2021.