Overslaan en naar de inhoud gaan

Timing en fasering

Timing en fasering

Datum

Provincie

Plaats

Weg

N3
N80

Nutswerken

Sinds begin juni werken de nutsmaatschappijen ter voorbereiding rondom het op- en afrittencomplex. Ze verplaatsen daarbij de kabels en leidingen naar de buitenzijde van de rijweg. Aan de kant van Bevingen zijn de nutswerken volledig klaar. Nog tot eind augustus vinden er nutswerken plaats langs de N3, aan de kant van de Fruitveiling.  

Heraanleg complex en fietspaden N3

De heraanleg van het het knooppunt N3 x N80 gebeurt in twee fases. Binnen elke fase vernieuwt AWV gelijktijdig de fietspaden langs de N3, tussen de Montenakenweg en de op- en afritten.

  • Fase 1: noordkant complex (zijde centrum) van augustus tot begin september
  • Fase 2: zuidkant complex (zijde Bevingen) van begin september tot midden november

De op- en afritten worden aan weerskanten van het complex per fase volledig of grotendeels afgeslotenDe oprit van Hasselt naar Tienen blijft maximaal toegankelijk. Op de N3 tussen de Montenakenweg en de brug van de N80 rijdt verkeer over versmalde rijstroken

Loopt alles volgens planning, dan zou de volledige herinrichting midden november klaar zijn. 

N3xN80 - Tijdslijn - update november 2020

Tijdens het aanbrengen van de toplaag asfalt kan de aannemer ook 's nachts werken. Op die manier willen we overdag de hinder voor het verkeer beperken. Bovendien waken we zo over de strakke planning.