Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting op- en afrittencomplex

Herinrichting op- en afrittencomplex

Algemeen Overzicht

Datum

Provincie

Plaats

Weg

N3
N80

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt vanaf de zomer het op- en afrittencomplex van de Naamsesteenweg (N80) met de Haspengouwlaan (N3) in Sint-Truiden. Er komen extra rij- en afslagstroken voor vlotter verkeer en een beveiligde fietsoversteekplaats. Langs de Haspengouwlaan, tussen de Montenakenweg en de op- en afritten, worden ook de fietspaden vernieuwd, als eerste stap in de aanleg van een functionele fietsverbinding tussen de rotondes van Stayen en Brustem. De werken starten zullen ongeveer een half jaar duren.

Wat en waarom?

Vlotter en veiliger verkeer

Het huidige op- en afrittencomplex van de Haspengouwlaan (N3) met de Naamsesteenweg (N80) is op dit moment een flessenhals in de verkeersafwikkeling. Vooral tijdens de ochtend- en avondspits loopt verkeer er moeizaan. Met extra rij- en afslagstroken wil AWV de capaciteit vergroten en zo de verkeersdoorstroming verbeteren. Het wegdek van de brug wordt ook mee vernieuwd.  

De herinrichting is meteen een kans om de fietsinfrastructuur op en rond het knooppunt aan te pakken. De huidige fietspaden langs de N80 Naamsesteenweg over de brug zijn onveilig en verdwijnen. In de plaats komt er een beveiligde fietsoversteekplaats aan de zuidkant van het knooppunt (zijde Bevingen). Via een middeneiland zullen fietsers er in twee tijden kunnen oversteken. Fietsers tussen Bevingen en het centrum zullen straks dus niet meer over de brug fietsen. Op termijn zullen ze via de vernieuwde fietspaden langs de N3 Haspengouwlaan en de Montenakenweg richting centrum fietsen. 

Timing en impact?

Uitvoering in fases

De werken aan het op- en afrittencomplex starten na het bouwverlof, vanaf augustus. Ze worden uitgevoerd in twee fases: eerst de noordkant (kant centrum) en vervolgens de zuidkant (kant Bevingen). Binnen die fasering vernieuwt AWV ook de fietspaden langs de N3, tussen de Montenakenweg en de op- en afritten. De volledige herinrichting duurt ongeveer tot midden november, al blijft deze planning steeds onder voorbehoud.

Onder de tab 'Timing en fasering' leest u meer over de detailplanning. 

Algemene minderhinder-maatregelen

In functie van elke fase treft AWV maatregelen om de hinder voor de omgeving en de weggebruikers te beperken. 

Fietsers

  • Rond de werfzone via de Kapelstraat en de fietstunnel Aalsterweg
  • Via de bestaande of nieuwe fietspaden

Gemotoriseerd verkeer

  • De op- en afritten aan de noord- en zuidkant zijn per fase volledig of grotendeels afgesloten. Tijdens het afsluiten van de op- en afritten loopt er een omleiding via de N3e 'Kleine' Luikersteenweg. 
  • De afrit voor verkeer van Hasselt naar Tienen blijft steeds open, uitgezonderd tijdens het aanbrengen van de toplaag asfalt.
  • Verkeer op de N3, tussen de Montenakenweg en de brug over de N80, rijdt over versmalde rijstroken. Er geldt een snelheidsbeperking en rijstroken zijn van elkaar gescheiden door jerseys.
  • Verkeer op de N80 Naamsesteenweg blijft steeds mogelijk. Bij het plaatsen van de toplaag asfalt rijdt verkeer over één rijstrook in elke richting. 

Onder de tab 'Actuele hinder' leest u per fase de specifieke maatregelen. 

Ontbrekende schakels voor de Truiense fietser ingevuld vanaf 2020
Het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Sint-Truiden bundelen de krachten om de Truienaren veilig en vlot op de fiets te krijgen. Om een aantal ontbrekende fietsschakels in te vullen en knelpunten veiliger te maken, wordt de komende jaren bijna 8 miljoen euro geïnvesteerd. Eerste stap is het knooppunt N80 x N3: de op- en afritten aan de Naamsesteenweg en de Noord-Oostelijke Omleiding worden volgend jaar vernieuwd. De jaren nadien volgt de realisatie van een fietssnelweg tussen Brustem en Stayen, parallel aan de Haspengouwlaan (N3). Ook de rotonde aan Stayen wordt grondig vernieuwd. Download hieronder de folder voor meer informatie!