Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Omleiding tussen Tildonksesteenweg en aansluiting Mechelsesesteenweg

Timing en fasering

Timing en fasering

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N26

Werken in 4 grote fases

Om de hinder zo beperkt mogelijk te houden, voert Wegen en Verkeer de werken uit in vier fasen. Zo blijft er langer eenzelfde wegbeeld behouden wat de verkeerssituatie voor weggebruikers overzichtelijker maakt. 

  • Fase 1: aanleg ‘nieuwe’ Tildonksesteenweg en aanleg tijdelijke rijweg langs de Mechelsesteenweg/Omleiding van midden augustus 2019 tot midden oktober 2019. Voor het verkeer zal er tijdens deze werken geen tot weinig hinder zijn doordat de werken zich langs de rijweg bevinden. 
  • Fase 2: aanleg volledige rotonde, herinrichting ten zuiden en ten noorden van de rotonde en heraanleg van de Omleiding vanaf begin november (volgens huidige planning)
  • Fase 3: herinrichting kruispunt Omleiding met 'oude' Tildonksesteenweg' en afwerken noordelijke kant
  • Fase 4: heraanleg ‘oude’ Tildonksesteenweg 

Fase 1 (aug - nov 2019): voorbereidende werken en aanleg 'nieuwe' Tildonksesteenweg

In de zomer van 2019 werden de nutsleidingen ter hoogte van het kruispunt heraangelegd. Tijdens de eerste twee weken werden de nutsleidingen verplaatst. In de zes weken die daarop volgden werden de bestaande huisaansluitingen afgekoppeld en aangesloten op de nieuw aangelegde leidingen. 

In augustus 2019 startte de aannemer met de aanleg van de nieuwe Tildonksesteenweg. Deze werken zijn ondertussen gedeeltelijk afgerond. Er werd nieuwe riolering gestoken, de kantstroken en greppels zijn aangelegd en het wegdek werd opgebouwd van onderfundering tot en met de toplaag asfalt. Fietsers zullen zich in de toekomst langs de nieuwe Tildonksesteenweg kunnen verplaatsen via verhoogde aanliggende enkelrichtingsfietspaden. Deze fietspaden zullen tegelijk met fase 2, en zonder hinder voor het verkeer, aangelegd worden.  

Deze nieuwe Tildonksesteenweg zal aansluiten op de rotonde met voorsorteerstroken die Wegen en Verkeer in fase 2 van de werkzaamheden aanlegt ter hoogte van het kruispunt van de Omleiding met de Mechelsesteenweg. In de toekomst zal de nieuwe Tildonksesteenweg als toegang tot een nieuwe bedrijvenzone langs de Omleiding en de Mechelsesteenweg dienen. Als alles volgens schema verloopt, zal het verkeer de nieuw aangelegde Tildonksesteenweg in gebruik kunnen nemen in de zomer van 2020 wanneer de nieuwe rotonde klaar is.

20190731_FASE1_N26_HerinrichtingBukenOmleiding

Fase 2 (nov 2019 - aug 2020): aanleg rotonde aan kruispunt Mechelsesteenweg met Omleiding

Wegen en Verkeer werkt momenteel aan het kruispunt van de Mechelsesteenweg met de Omleiding. In de huidige toestand leveren bepaalde manoeuvres op het kruispunt van de Mechelsesteenweg met de Omleiding onveilige situaties op, bijvoorbeeld wanneer voertuigen die vanuit de “oude” Mechelsesteenweg komen richting Leuven willen rijden. Door het kruispunt om te vormen tot een rotonde met voorsorteerstroken, maakt Wegen en Verkeer het wegbeeld veiliger en overzichtelijker, voor fietsers en autobestuurders. Als bestuurders voor ze de rotonde oprijden, de juiste rijstrook moeten kiezen, verkleint het risico op weef- en snijconflicten.  

 

20200331_FASERINGSKAART_N26_Omleiding_Herent_Fase 2

De nieuwe rotonde krijgt vijf takken: naast de noordelijke tak van de 'nieuwe' Tildonksesteenweg en de twee takken voor het doorgaande verkeer op de as Leuven-Mechelen, zal er een tak zijn naar de 'oude' Mechelsesteenweg en een tak voor lokale bediening.

20200330_AFBEELDING_N26_Herent_Omleiding_Voorsorteerrotonde

Schematische voorstelling voorsorteerrotonde

Fase 3 (september - eind 2020): kruispunt Tildonksesteenweg

In deze fase werken we het kruispunt van de Tildonksesteenweg met de Omleiding af. De ontwerpplannen voor het kruispunt kan je hieronder bekijken. Vanaf eind augustus is de rotonde toegankelijk voor het verkeer. Tijdens de derde fase werken we de noordelijke kant van de rotonde af.  Als laatste stap van deze fase wordt de tijdelijke rijweg opgebroken, die werd aangelegd voor het doorgaand verkeer tijdens de werken. 

Fase 3 Mechelsesteenweg Omleiding