Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting kruispunten Turnhoutsebaan (N18) met Kapellestraat en Postelarenweg

Herinrichting kruispunten Turnhoutsebaan (N18) met Kapellestraat en Postelarenweg

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Plaats

Mol

Weg

N18

Infosessie voor eigenaars: herbekijk de presentatie

Voor de aanleg van de nieuwe infrastructuur is meer publieke ruimte nodig. De grondverwervingen zijn zowel nodig voor de bushaltes als de toekomstige verkeerslichten op het kruispunt. AWV en de gemeente Mol informeerden de betrokken eigenaars persoonlijk tijdens een infosessie op 8 februari 2023. 

De presentatie van deze infosessie kan je downloaden op deze pagina.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werkt aan plannen om de kruispunten van de Turnhoutsebaan (N18) met de Kapellestraat en Postelarenweg te vernieuwen. AWV wil de verkeersveiligheid op en rond de kruispunten verbeteren, waarbij de veiligheid van fietsers de absolute prioriteit krijgt.

Wat en waarom?

Aanleiding van het project

Uit verschillende bevragingen blijkt dat het drukke kruispunt van de Turnhoutsebaan en Kapellestraat door vele fietsers ervaren wordt als verkeersonveilig. Ook voor autoverkeer is het huidige kruispunt allerminst evident. Verkeer uit de Kapellestraat richting centrum heeft het door de drukte op de Turnhoutsebaan vaak moeilijk om deze beweging te maken. Hierdoor lopen de wachtrijen in de Kapellestraat tijdens spitsuren snel op.

Bij de heraanleg van de Leenhofstraat in 2012 stonden er tijdelijke verkeerslichten op het kruispunt Turnhoutsebaan – Kapellestraat. Dit werd door velen als uiterst positief ervaren. Op basis hiervan startte Agentschap Wegen en Verkeer een project op waarbij het volledige kruispuntencomplex is herbekeken.

Meer details over de vernieuwing en het onderwerpplan vind je onder 'Toekomstbeeld'.

Timing en impact?

Eerst grondverwerving, dan pas start werken

Om al deze werken te kunnen uitvoeren, moeten gericht een beperkt aantal grondverwervingen gebeuren. De specifieke grondverwervingen zijn zowel nodig voor de bushaltes als de toekomstige afslagstroken op het kruispunt. Het betreft telkens beperkte stukjes voortuin. De individuele gesprekken hiervoor zijn in de zomer van 2022 gestart.

Wanneer de vereiste grondverwervingen zijn afgerond, kunnen de werken aanvatten. Eerst voeren de nutsmaatschappijen de nodige kabelwerken uit. Dit zal een drietal maanden duren. Aansluitend voert AWV de hoofdwerken aan de kruispunten uit. Dat zal in twee helften gebeuren, zodat in elke fase doorgaand verkeer over één rijstrook naar het centrum mogelijk blijft. Deze werken zullen ongeveer 2,5 maanden in beslag nemen, afhankelijk van de weersomstandigheden. Tijdens de werken zullen de aansluitingen met de Kapellestraat en de Postelarenweg afgesloten zijn.

Heraanleg Kapellestraat

Bij de herinrichting van het kruispunt Turnhoutsebaan – Kapellestraat krijgt deze laatste straat al een aanzet voor de eerste meters van nieuw fietspad langs beide zijdes. Dit vormt de voorbereiding op de beoogde heraanleg van de Kapellestraat. In dit dossier zitten ook uitgebreide rioleringswerken omvat, wat uiteraard de complexiteit fors verhoogt en de timing van dit project sterk beïnvloedt. De gemeente Mol wenst van dit belangrijk dossier verder werk te maken.