Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting kruispunten Turnhoutsebaan (N18) met Kapellestraat en Postelarenweg

Herinrichting kruispunten Turnhoutsebaan (N18) met Kapellestraat en Postelarenweg

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Mol

Weg

N18

ONLINE INFOSESSIE

Op dinsdag 28 juni om 19 uur organiseerde AWV in samenwerking met gemeente Mol een online infosessie om de ontwerpplannen en procedures voor grondverwerving toe te lichten. 

Herbekijk de presentatie en de opname onderaan de pagina. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werkt aan plannen om de kruispunten van de Turnhoutsebaan (N18) met de Kapellestraat en Postelarenweg te vernieuwen. AWV wil de verkeersveiligheid op en rond de kruispunten verbeteren, waarbij de veiligheid van fietsers de absolute prioriteit krijgt.

Wat en waarom?

Aanleiding van het project

Uit verschillende bevragingen blijkt dat het drukke kruispunt van de Turnhoutsebaan en Kapellestraat door vele fietsers ervaren wordt als verkeersonveilig. Ook voor autoverkeer is het huidige kruispunt allerminst evident. Verkeer uit de Kapellestraat richting centrum heeft het door de drukte op de Turnhoutsebaan vaak moeilijk om deze beweging te maken. Hierdoor lopen de wachtrijen in de Kapellestraat tijdens spitsuren snel op.

Bij de heraanleg van de Leenhofstraat in 2012 stonden er tijdelijke verkeerslichten op het kruispunt Turnhoutsebaan – Kapellestraat. Dit werd door velen als uiterst positief ervaren. Op basis hiervan startte Agentschap Wegen en Verkeer een project op waarbij het volledige kruispuntencomplex is herbekeken.

N18 Mol ontwerpplan met aanduidingen

Wat houden de werken in?

Verkeerslichten op kruispunt Kapellestraat

Het kruispunt van de Turnhoutsebaan met de Kapellestraat wordt voorzien met verkeerslichten en bijhorende oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers.

Het verkeer op de Turnhoutsebaan krijgt in beide rijrichtingen een afslagstrook naar de Kapellestraat. Dit verhoogt de vlotte doorstroming op de Turnhoutsebaan.

Kruispunt Postelarenweg

Het plaatsen van verkeerslichten op het kruispunt met de Kapellestraat heeft onvermijdelijk een impact op het nabijgelegen kruispunt.

Om de goede werking van de verkeerslichten en de vlotte doorstroming op de Turnhoutsebaan te verzekeren, beperkt AWV het aantal verkeersbewegingen op dit kruispunt. Op de Turnhoutsebaan zal je uitsluitend op de rijrichting van Dessel naar Mol-Centrum nog de Postelarenweg rechts kunnen inrijden. Een middenberm maakt de overige verkeersbewegingen onmogelijk.

Fietspaden en bushalte

Tussen de Violettenstraat en de Postelarenweg vernieuwen we aan beide zijden van de weg de vrijliggende fietspaden. Daarnaast creëren we tussen de Violettenstraat en Turnhoutsebaan langs beide zijdes van de rijbaan nieuwe bushaltes.

Impact op woonstraten

De herinrichting van de kruispunten van de Turnhoutsebaan met de Kapellestraat en Postelarenweg heeft onvermijdelijk ook een invloed op de verkeersstromen in de nabijgelegen woonstraten. Het gemeentebestuur zal de komende maanden verkeerstellingen uitvoeren om de verkeersintensiteiten in deze omgeving in kaart te brengen. In de loop van het najaar gaat de gemeente met deze informatie in overleg met de betrokken straten. Daarbij analyseren en bespreken ze of er flankerende verkeersmaatregelen vereist zijn. Deze verkeersmaatregelen kunnen – al dan niet af te dwingen met proefopstellingen – voor een afgesproken testperiode ingevoerd worden na de herinrichting van de kruispunten. Nadien volgt een evaluatie en een eventuele bestendiging.

Timing en impact?

Eerst grondverwerving, dan pas start werken

Om al deze werken te kunnen uitvoeren, moeten gericht een beperkt aantal grondverwervingen gebeuren. Na de digitale infosessies starten hierover individuele gesprekken met de betrokken grondeigenaars. De specifieke grondverwervingen zijn zowel nodig voor de bushaltes als de toekomstige afslagstroken op het kruispunt. Het betreft telkens beperkte stukjes voortuin. De gesprekken hiervoor starten in de zomer van 2022.

Wanneer de vereiste grondverwervingen zijn afgerond, kunnen de werken aanvatten. Eerst voeren de nutsmaatschappijen de nodige kabelwerken uit. Aansluitend, wellicht vanaf april, voert AWV de hoofdwerken aan de kruispunten uit. Dat zal in twee helften gebeuren, zodat in elke fase doorgaand verkeer over één rijstrook naar het centrum mogelijk blijft. De werken zullen ongeveer 3,5 maanden in beslag nemen, afhankelijk van de weersomstandigheden. Tijdens de werken zullen de aansluitingen met de Kapellestraat en de Postelarenweg afgesloten zijn.

Heraanleg Kapellestraat

Bij de herinrichting van het kruispunt Turnhoutsebaan – Kapellestraat krijgt deze laatste straat al een aanzet voor de eerste meters van nieuw fietspad langs beide zijdes. Dit vormt de voorbereiding op de beoogde heraanleg van de Kapellestraat. In dit dossier zitten ook uitgebreide rioleringswerken omvat, wat uiteraard de complexiteit fors verhoogt en de timing van dit project sterk beïnvloedt. Het gemeentebestuur wenst van dit belangrijk dossier verder werk te maken.

Vragen? Contacteer ons

Contact
Wegen en Verkeer Antwerpen

Contactformulier