Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting kruispunten Turnhoutsebaan (N18) met Kapellestraat en Postelarenweg

Herinrichting kruispunten Turnhoutsebaan (N18) met Kapellestraat en Postelarenweg

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Provincie

Plaats

Mol

Weg

N18

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant om de kruispunten van de Turnhoutsebaan (N18) met de Kapellestraat en Postelarenweg te vernieuwen. AWV wil de verkeersveiligheid en doorstroming op en rond de kruispunten verbeteren voor alle weggebruikers.

Wat en waarom?

Aanleiding van het project

Uit verschillende bevragingen blijkt dat het drukke kruispunt van de Turnhoutsebaan en Kapellestraat door vele fietsers ervaren wordt als verkeersonveilig. Ook voor autoverkeer is het huidige kruispunt allerminst evident. Verkeer uit de Kapellestraat richting centrum heeft het door de drukte op de Turnhoutsebaan vaak moeilijk om deze beweging te maken. Hierdoor lopen de wachtrijen in de Kapellestraat tijdens spitsuren snel op.

Bij de heraanleg van de Leenhofstraat in 2012 stonden er tijdelijke verkeerslichten op het kruispunt Turnhoutsebaan – Kapellestraat. Dit werd door velen als uiterst positief ervaren. Op basis hiervan startte Agentschap Wegen en Verkeer een project op waarbij het volledige kruispuntencomplex is herbekeken.

Meer details over de vernieuwing en het onderwerpplan vind je onder 'Toekomstbeeld'.

Timing en impact?

Stand van zaken grondverwervingen

Om al deze werken te kunnen uitvoeren, moeten gericht een beperkt aantal grondverwervingen gebeuren. De specifieke grondverwervingen zijn zowel nodig voor de bushaltes als de toekomstige afslagstroken op het kruispunt. Het betreft telkens beperkte stukjes voortuin. AWV en de gemeente Mol informeerden de betrokken eigenaars persoonlijk tijdens een infosessie op 8 februari 2023. De presentatie van deze infosessie kan je downloaden op deze pagina. Momenteel, anno juni 2023, zitten de grondverwervingen in een laatste fase.

Start nutswerken op 28 augustus 2023

Voor de effectieve heraanleg kan starten, vernieuwen de nutsmaatschappijen de nodige kabels en leidingen. De nutswerken starten op maandag 28 augustus en duren een viertal maanden. De nutswerken verlopen in drie fases. In de eerste fase situeren de werken zich in de Postelarenweg/Bossestraat en beperkt de verkeershinder zich tot die zone. In de tweede en derde fase zal doorgaand verkeer ter hoogte van de werken op de Turnhoutsebaan over één rijstrook vanuit het centrum naar Dessel mogelijk blijven. Richting Mol-centrum voorzien we een omleiding. Afhankelijk aan welke kant van de Turnhoutsebaan de aannemer werkt zal ofwel de Kapellestraat of de Postelarenweg afgesloten zijn. Als alles volgens plan verloopt, zijn de nutswerken klaar tegen het einde van dit jaar. Meer details over de verkeershinder tijdens de nutswerken vind je onder actuele hinder.

Klik op de kaart om te vergroten.

Wegenwerken starten in het voorjaar 2024

Aansluitend, vermoedelijk na de kerstvakantie, voert AWV de hoofdwerken aan de kruispunten uit. Deze werken zullen ongeveer 4,5 maanden in beslag nemen, afhankelijk van de weersomstandigheden. Tijdens deze werken zullen de aansluitingen met de Kapellestraat en de Postelarenweg afgesloten zijn en geldt er opnieuw eenrichtingsverkeer ter hoogte van de werfzone op de Turnhoutsebaan. Alle informatie over de omleidingen volgt later via de pagina actuele hinder.

Heraanleg Kapellestraat

Bij de herinrichting van het kruispunt Turnhoutsebaan – Kapellestraat krijgt deze laatste straat al een aanzet voor de eerste meters van nieuw fietspad langs beide zijdes. Dit vormt de voorbereiding op de beoogde heraanleg van de Kapellestraat. In dit dossier zitten ook uitgebreide rioleringswerken omvat, wat uiteraard de complexiteit fors verhoogt en de timing van dit project sterk beïnvloedt. De gemeente Mol wenst van dit belangrijk dossier verder werk te maken.