Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting kruispunten Georges Wittouckstraat en Olmenlaan met Bergensesteenweg

Herinrichting kruispunten Georges Wittouckstraat en Olmenlaan met Bergensesteenweg

Algemeen Overzicht

Datum

Weg

N6

Update 15/09/2020: De herinrichting van de kruispunten Georges Wittouckstraat en Olmenlaan start vanaf maandag 5 oktober. Het is de eerste fase binnen de grote herinrichtingswerken op de Bergensesteenweg tussen het kruispunt met de Ruisbroeksesteenweg en de Brusselbaan die het Agentschap Wegen en Verkeer, de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en Aquafin plannen. 

Wat en waarom?

Aanpak twee kruispunten, eerste fase grote herinrichting Bergensesteenweg

Het Agentschap Wegen en Verkeer start vanaf maandag 5 oktober 2020 met de herinrichting van de kruispunten van de Georges Wittouckstraat en de Olmenlaan en het tussenliggende wegvak op de Bergensesteenweg. Er wordt niet alleen bovengronds gewerkt, ook de riolering wordt aangepakt. 

Compactere en beter leesbare kruispunten

De Bergensesteenweg heeft ter hoogte van de Georges Wittouckstraat en de Olmenlaan vandaag een brede rijweg en er is onvoldoende ruimte voor fietsers en voetgangers. De belangrijkste doelstelling van de herinrichting is dan ook om de fietsers en voetgangers een  volwaardige plaats te geven op deze kruispunten en langs de steenweg. Fietsers zullen na de werken gebruik kunnen maken van verhoogde fietspaden. Er komen veilige oversteekplaatsen voor de fietsers en de voetgangers, en aan het kruispunt van de Georges Wittouckstraat - dat in zijn huidige toestand al beveiligd is met verkeerslichten - komen er verkeerslichten met een drukknop voor de fietsers. Op de plaatsen waar fietsers voorrang hebben, worden de fietspaden rood geverfd. 

De kruispunten van de Georges Wittouckstraat en de Olmenlaan zijn vandaag onoverzichtelijk, omdat ze te uitgestrekt zijn en omdat de afslagbewegingen en oversteekplaatsen nog niet ingericht zijn volgens de huidige ontwerpprincipes van Wegen en Verkeer. De kruispunten zullen daarom in de eerste plaats compacter gemaakt worden, zodat de zichtbaarheid voor iedere weggebruiker verbetert. Er komen ook middeneilanden zodat  iedereen in alle veiligheid en comfort kan oversteken. De middeneilanden maken ook de oversteekplaatsen (en dus de voetgangers) beter zichtbaar voor aanrijdende automobilisten. 

Eerste fase van herinrichting Bergensesteenweg

Hoewel de werken aan de kruispunten van de Georges Wittouckstraat/de Olmenlaan en de herinrichting van de Bergensesteenweg tussen het kruispunt met de Ruisbroeksesteenweg en de Brusselbaan administratief twee verschillende projecten zijn, worden ze toch als één inhoudelijk project bekeken. De start van de werken ter hoogte van de kruispunten Georges Wittouckstraat/Olmenlaan is dan ook de eerste fase van de grotere herinrichting van de Bergensesteenweg.

Alle verdere informatie over de herinrichting van de Bergensesteenweg, en over de werken aan de G. Wittouckstraat/Olmenlaan vindt u voortaan dan ook hier.   

 

Timing en impact?

Meer informatie over de timing en de hinder van de werken aan de kruispunten van de Georges Wittouckstraat en de Olmenlaan vindt u onder het tabblad 'actuele hinder' op onze webpagina over de herinrichting van de Bergensesteenweg.