Overslaan en naar de inhoud gaan

Toekomstbeeld

Toekomstbeeld

Datum

Status

Gestart

Provincie

Plaats

Weg

N1

Nieuwe Koningin Astridlaan: veiliger en leefbaarder

Koningin Astridlaan: huidige situatie vs. toekomstige situatie

Veilig fietsen

Het nieuwe ontwerp maakt van veilig fietsen een speerpunt. Doordat de fietspaden op ruime afstand van de rijbaan liggen en voldoende breed zijn, genieten fietsers van meer comfort. De kruispunten met verkeerslichten krijgen veilige fietsoversteken en brede wachtzones zodat stilstaand en doorgaand fietsverkeer elkaar niet hinderen.

 • Vrijliggende, eenrichtingsfietspaden aan weerszijden van de rijweg
 • 2 meter breed
 • Ter hoogte van de kruispunten: veilige fietsoversteken met opstelruimte
 • Ter hoogte van de zijstraten: fietspad uitgebogen
N1 Kontich_dwarsprofiel

Groenberm als extra veiligheidsbuffer

De open grachten en groene berm met bomen moeten er mee voor zorgen dat fietsers zich veilig en ongehinderd kunnen verplaatsen. De groenberm is dus niet alleen mooi, maar ook functioneel. Het is een natuurlijke buffer waarachter fietsers volledig afgeschermd zijn van het gemotoriseerd verkeer. De open grachten leiden fietsers bovendien naar de oversteekplaatsen en verhinderen dat ze zomaar overal de straat kunnen oversteken.

Vlotter verkeer

Net zoals vandaag blijft er in elke richting één rijstrook beschikbaar op de Koningin Astridlaan. De rijstroken worden van elkaar gescheiden door een brede en overrijdbare middenberm. Daardoor lijken de rijstroken smaller en zullen automobilisten hun snelheid minderen, zonder de doorstroming op de Koningin Astridlaan te beperken. Aan de kruispunten, waar het fiets- en autoverkeer de weg moet kunnen dwarsen, leggen we de middenberm uiteraard wel op gelijke hoogte met de rijweg.

Schematische weergave van het ontwerpplan voor de Koningin Astridlaan. Klik op het plan om in te zoomen of download hieronder de pdf-file.

Gescheiden riolering en bufferbekken

Vandaag is er in dit deel van de gewestweg geen riolering aanwezig. De woningen lozen hun afvalwater in de baangrachten, waardoor geurhinder ontstaat en het oppervlaktewater ernstig is verontreinigd. Aquafin zal daarom een moderne riolering voorzien. Het afvalwater gaat naar de zuiveringsinstallatie in Hove. Het grachtenstelsel zorgt voor de aparte opvang en buffering van regenwater. We voorzien daarnaast een natuurlijk bufferbekken (doorstroommoeras) voor regenwater om wateroverlast bij hevige en langdurige neerslag te voorkomen. Ook in de Nachtegaalstraat, Doopput, ‘s Herenlei en de zijstraat Koningin Astridlaan nr. 60-68 wordt er een gescheiden riolering aangelegd.

Het ontwerp in detail

Kruispunten

In de werfzone zitten drie lichtengeregelde kruispunten vervat: de Duffelsesteenweg, de Ooststatiestraat en de Antwerpsesteenweg. Deze drie kruispunten worden maximaal conflictvrij gemaakt. Hierdoor ontstaan voortaan geen conflicten meer tussen het gemotoriseerd verkeer en de actieve weggebruiker.

Aan de kruispunten sluiten de nieuwe fietspaden langs de Koningin Astridlaan mooi aan op de bestaande fietspaden. We voorzien aan elk kruispunt gemarkeerde, veilige oversteekplaatsen met een ruime opstelzone voor wachtende fietsers en voetgangers, zodat zij de doorgaande fietsers niet hinderen.

Kruispunt N1 x Duffelsesteenweg

 • Op het bestaande kruispunt worden alle oversteken omgevormd tot dubbelrichtingsoversteken.
N1 Kontich toekomstbeeld - Duffelsesteenweg

Kruispunt N1 x Ooststatiestraat

 • Er komt een extra afslagstrook op de Koningin Astridlaan voor verkeer richting Kontich centrum of Lint en station.
 • Nieuwe fietspaden sluiten aan op bestaande, verhoogde fietspaden in de Ooststatiestraat.
N1 Kontich kruispunt Ooststatiestraat

Kruispunt N1 x Antwerpsesteenweg/Vredestraat

Fietspad
 • Aan de zijde van de Vredestraat ligt het fietspad dichter bij de rijweg, maar deze wordt wel vrijliggend aangelegd en waar nodig afgeschermd. 
 • Verderdoor op de Antwerpsesteenweg komt er opnieuw een vrijliggend fietspad met een groene bufferzone.
Rijweg
 • De bypass naar de Vredestraat en Antwerpsesteenweg verdwijnt, zo zal er niet langer een conflict zijn tussen fietsers en gemotoriseerd verkeer.
 • Er komt een aparte rechtsafslagstrook naar de Vredestraat.
 • De linkerrijstrook wordt voorbehouden voor doorgaand verkeer.
Vredestraat
 • Geen verharde middenberm
 • Stopstreep verder achteruit
 • Vlottere doorgang voor accordeonbussen De Lijn
N1 Kontich - ontwerpplan