Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Koningin Astridlaan

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Provincie

Plaats

Weg

N1

Herbekijk de presentatie

Op dinsdag 26 maart organiseerden we een infomoment voor de buurt. We lichtten de timing, fasering en bijhorende hinder toe. Onder 'documenten' kan u de pdf van de presentatie downloaden.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voorziet in samenwerking met de gemeente Kontich, Aquafin en rioolbeheerder Pidpa een grondige herinrichting van de Koningin Astridlaan (N1). Vanaf het kruispunt met de Duffelsesteenweg tot en met het kruispunt met de Antwerpsesteenweg wordt de rijweg vernieuwd, leggen we vrijliggende fietspaden aan en komt er een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel.

Wat en waarom?

Grondige renovatie van rijweg en kruispunten

De Koningin Astridlaan (N1) in Kontich, een drukke gewestweg, is toe aan een grondige renovatie. Zo beschikt de weg nog niet over moderne fietsinfrastructuur in de vorm van veilige, vrijliggende fietspaden en is het wegdek volledig versleten. Aquafin zal van de geplande heraanleg ook gebruik maken om eerst een gescheiden rioleringstelsel aan te leggen. Na de heraanleg zal de Koningin Astridlaan veiliger en comfortabeler zijn. 

De Koningin Astridlaan wordt volledig vernieuwd vanaf het kruispunt met de Duffelsesteenweg tot aan het kruispunt met de Antwerpsesteenweg. De kruispunten worden ook mee vernieuwd. 

Projectgebied herinrichting N1 Koningin Astridlaan.

Zone C en D worden uitgevoerd door de gemeente Kontich. © AWV

Timing en impact?

Welke stappen zijn er de voorbije jaren genomen?

De bewoners en eigenaars van percelen langs de Koningin Astridlaan informeerden we in het najaar van 2018 voor de eerste keer over de plannen voor een herinrichting van de weg. Na die informatieronde bleek de impact voor veel eigenaars groot te zijn. Het studiebureau dat in opdracht van AWV en de gemeente werkt, nam de plannen opnieuw onder de loep. Dankzij verschillende aanpassingen aan het ontwerp van de weg en de fietspaden konden we de impact voor de omliggende percelen verminderen. 

In 2022 maakten we een doorstart met het project. Alle losse eindjes werden weggewerkt en een aangepast ontwerpplan ligt op tafel. De globale projectplanning ziet er als volgt uit:

  • Eind oktober 2022: aanvraag omgevingsvergunning (verkregen)
  • Begin december 2022 t.e.m. eind januari 2022: bouwrijp maken van de projectzone (afgerond)
  • Januari 2023 t.e.m. maart 2024: nutswerken (afgerond)
  • Maandag 15 april 2024: start riolerings- en wegenwerken

Riolerings- en wegenwerken zijn gestart op 6 mei 2024

Sinds maandag 15 april 2024 voert de aannemer voorbereidende werken uit. Op maandag 6 mei zijn dan de riolerings- en wegenwerken gestart aan de kant van de even huisnummers (oostzijde). Als we hier klaar zijn, starten we aan de kant van de oneven huisnummers (westzijde).