Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Koningin Astridlaan

Herinrichting Koningin Astridlaan

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Provincie

Plaats

Weg

N1

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voorziet in samenwerking met de gemeente Kontich, Aquafin en rioolbeheerder Pidpa een grondige herinrichting van de Koningin Astridlaan (N1). Vanaf het kruispunt met de Duffelsesteenweg tot en met het kruispunt met de Antwerpsesteenweg wordt de rijweg vernieuwd, leggen we vrijliggende fietspaden aan en komt er een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel.

Wat en waarom?

Grondige renovatie van rijweg en kruispunten

De Koningin Astridlaan (N1) in Kontich, een drukke gewestweg, is toe aan een grondige renovatie. Zo beschikt de weg nog niet over moderne fietsinfrastructuur in de vorm van veilige, vrijliggende fietspaden en is het wegdek volledig versleten. Aquafin zal van de geplande heraanleg ook gebruik maken om eerst een gescheiden rioleringstelsel aan te leggen. Na de heraanleg zal de Koningin Astridlaan veiliger en comfortabeler zijn voor alle weggebruikers. 

De Koningin Astridlaan wordt volledig vernieuwd vanaf het kruispunt met de Duffelsesteenweg tot aan het kruispunt met de Antwerpsesteenweg. Deze kruispunten worden ook mee vernieuwd. 

Meer details over de nieuwe Koningin Astridlaan leest u onder 'Toekomstbeeld'.

Timing en impact?

Welke stappen zijn er de voorbije jaren genomen?

De bewoners en eigenaars van percelen langs de Koningin Astridlaan informeerden we in het najaar van 2018 voor de eerste keer over de plannen voor een herinrichting van de weg. Na die informatieronde bleek de impact voor veel eigenaars groot te zijn. Het studiebureau dat in opdracht van AWV en de gemeente werkt, nam de plannen opnieuw onder de loep en zocht naar oplossingen waarbij u als eigenaar minder getroffen wordt. Dankzij verschillende aanpassingen aan het ontwerp van de weg en de fietspaden konden we de impact voor de omliggende percelen sterk verminderen. 

In 2022 maakten we een doorstart met het project. Alle losse eindjes werden weggewerkt en een aangepast ontwerpplan ligt op tafel. De globale projectplanning ziet er als volgt uit:

  • Eind oktober 2022: aanvraag omgevingsvergunning
  • Begin december 2022 t.e.m. eind januari 2022: bouwrijp maken van de projectzone
  • Januari 2023 tot najaar 2023: nutswerken
  • Voorjaar 2024: start riolerings- en wegenwerken

Stand van zaken anno 2023

Omgevingsvergunning verkregen

Het projectteam diende in het voorjaar 2023 een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning in. Op 13 mei liep hiervoor een openbaar onderzoek van 30 dagen. Ten opzichte van het vorige openbaar onderzoek in januari/februari 2023 werden de ontwerpplannen beperkt aangepast. Zo was het nodig om de kopmuren ter hoogte van de opritten en zijstraten aan te passen, zodat de grachten meer regenwater kunnen bufferen. Waar mogelijk werden meer baangrachten geopend tussen opritten en zijstraten langs de N1. Midden juli verkregen we de omgevingsvergunning voor de herinrichting van de Koningin Astridlaan. Groen licht voor de start van de riolerings- en wegenwerken dus.

Nutswerken tot najaar 2023

Op maandag 23 januari startte de aannemer van de nutsbedrijven met het verplaatsen en vernieuwen van de kabels en leidingen voor gas, water, elektriciteit en telecom. Deze werken duren vermoedelijk tot het najaar 2023.

De globale fasering van de nutswerken ziet er als volgt uit:

  • Start ter hoogte van kruispunt Vredestraat
  • Vanaf de Vredestraat tot aan de Ooststatiestraat (kant Kleine Meylstraat = oostzijde)
  • Vanaf de Ooststatiestraat tot aan de Vredestraat (= westzijde)
  • Vanaf de Duffelsesteenweg tot de Ooststatiestraat (= oostzijde)
  • Vanaf de Ooststatiestraat tot en met de Duffelsesteenweg (= westzijde)
  • Overkoppelingen van alle nutsleidingen

Bovenstaande planning is onder voorbehoud van weer- en werfomstandigheden.

Meer info over de verkeershinder tijdens de werken vindt u op de pagina ‘Actuele hinder’.