Bouw van brug (fly-over) over kruispunt R6/N1 in Mechelen

Regio
Gemeente
Weg
Datum 25 maart 2019 - zomer 2020

Update 27-03-2020: Ondanks eerdere berichtgeving over de stopzetting van de werfactiviteiten omwille van de coronacrisis, zal de aannemer de komende periode toch nog aan de slag zijn. De aannemer besliste gisteren op eigen initiatief om de werkzaamheden beperkt te hervatten. De komende weken zal de aannemer zich vooral toeleggen op funderings- en asfaltwerken op de nieuwe brug. Dat zijn allemaal activiteiten waar arbeiders voldoende afstand kunnen bewaren. Aan de huidige verkeerssituatie verandert niets. Gezien de uitzonderlijke omstandigheden kunnen we voorlopig niet verder vooruitblikken. Uiteraard brengen we je meteen op de hoogte van nieuws via onze nieuwsbrief en deze webpagina. Dank voor uw begrip.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt twee gevaarlijke kruispunten op de ring rond Mechelen (R6). De vernieuwing van de kruispunten met bruggen (fly-overs) over de Liersesteenweg (N14) en de Antwerpsesteenweg (N1) zal het verkeer op de ring rond Mechelen veiliger en vlotter laten verlopen. De brug over het kruispunt met de Liersesteenweg werd in het najaar van 2018 voltooid. Op 25 maart 2019 begonnen de werken aan de brug over het kruispunt met de Antwerpsesteenweg. Tegen de zomer van 2020 moet de brug er volledig staan.

Actuele verkeerssituatie

Door een slimme fasering beperken we de verkeershinder. Verkeer op de ring (R6) blijft steeds mogelijk. Keerlussen zorgen ervoor dat je vanaf de Antwerpsesteenweg (N1) in alle richtingen kan rijden.

Verkeerssituatie vanaf 28 februari 2020:

Bovenstaande afbeelding kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'.

Sinds woensdag 8 januari 2020 is de fietstunnel onder de R6 open voor fietsers en voetgangers. De doorgang aan het kruispunt R6/N1 is vanaf dan afgesloten voor fietsers en voetgangers tot het einde van de werken. Zij kunnen nu veilig en comfortabel door de tunnel fietsen en wandelen, ver weg van de werfzone en het verkeer.

Bovenstaande afbeelding kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'.

Stand van zaken

Sinds de start van de werken eind maart 2019 is er al heel wat werk verricht. De brug van de R6 over de Antwerpsesteenweg (N1) krijgt zichtbaar vorm. De op- en afritten zijn zo goed als allemaal aangelegd en de fietstunnel onder de ring aan woonwijk Otterbeek is bijna klaar. We geven je hieronder een overzicht van het verloop van de werken. Meer info over de troeven van het project lees je helemaal onderaan deze webpagina.

 

Bouw van fly-over en heraanleg R6

Door de bouw van de brug over de Antwerpsesteenweg (N1) moet de R6 over een veel groter stuk heraangelegd worden dan enkel ter hoogte van de nieuwe brug. Het gaat immers ook om aanrijhellingen en op- en afritten van en naar de N1.

Op- en afritten klaar tegen eind november

Momenteel is enkel de zuidelijke oprit nog in opbouw. De noordelijke oprit en de beide afritten zijn klaar. Alleen de aansluitingen ervan met de Antwerpsesteenweg moeten nog gebeuren. Hiermee starten we zodra de brug klaar is en het verkeer op de R6 erover rijdt.

Bouw brug nog tot midden april

Volgens de huidige planning kan verkeer op de R6 vanaf midden april over de nieuwe brug rijden. Tot het zover is, leiden we het verkeer nog rondom de werfzone van de fly-over.

 

Vernieuwing Antwerpsesteenweg (N1) aan beide zijden van de R6

Met de heraanleg van het kruispunt pakken we uiteraard ook de Antwerpsesteenweg aan. Zowel ten noorden als ten zuiden van de ringweg vernieuwen we de riolering en het volledige wegdek.

N1 - zijde Mechelen centrum

In de richting van het centrum is de oostzijde (kant Tivoli) van de Antwerpsesteenweg afgewerkt. Tegen eind december is eveneens de weghelft langs CG Power Systems klaar. Van half december tot eind februari leggen we nog een veilige voet- en fietsoversteekplaats aan ter hoogte van Vrouwvliet en wordt tussen Tivoli en de Galgestraat de middenberm en oostelijke rijweghelft vernieuwd.

N1 - zijde Walem/Antwerpen

Sinds augustus werken we aan de Antwerpsesteenweg ten noordwesten van het kruispunt. Doordat de riolering daar in het midden van de weg ligt hebben we het verkeer noordwaarts moeten omleiden. Deze werken duren nog tot eind november. Begin december verschuift de werfzone naar de oostkant van de weg, waar we werken tot eind februari. De omleiding blijft zolang in voege.

Aansluiting tussen R6 en Antwerpsesteenweg (op- en afritten)

De laatste ingreep op de Antwerpsesteenweg zijn de aansluitingen van de op- en afritten van de R6 op de N1 en de aanleg van de wegenis onder de brug. Deze werken staan gepland in april en mei.

 

Fietstunnel onder R6 klaar eind 2019

De bouw van de fietstunnel ter hoogte van woonwijk Otterbeek is bijna afgerond. De eigenlijke tunnelconstructie is klaar. Nu rest nog de wegopbouw in de tunnel (fiets- en voetpaden), het plaatsen van de fietsbrug over de beek en de aanleg van de fietsverbinding met de wijk. Vanaf januari kunnen fietsers en voetgangers de fietstunnel gebruiken.

 

Fasering en verkeerssituatie chronologisch

December 2019

Werken:

 • Bouw brug en aanleg aanrijhellingen R6
 • Heraanleg noordoostelijke en zuidwestelijke weghelft N1
 • Afwerking fietstunnel

Verkeersafwikkeling:

 • 2x2 versmalde rijstroken op R6 (50 km/u!)
 • Noordzijde N1 naar Walem afgesloten met omleiding via het Battelcomplex
 • Kruispunt Kouterdreef terug open voor verkeer (komende vanuit Walem)
 • Fietsers en voetgangers volgen route rond bouwput (fiets aan de hand!)

Begin januari tot eind februari 2020

Werken:

 • Werken aan brug en aanrijhellingen R6
 • Verderzetting aanleg noordoostelijke weghelft N1
 • Aanleg middenberm N1 aan Vrouwvliet met fiets- en voetgangersoversteek

Wijziging verkeersafwikkeling:

 • Enkel voor fietsers en voetgangers
 • Je rijdt of wandelt nu door de nieuwe fietstunnel

Begin maart tot midden april 2020

Werken:

 • Enkel nog werken aan de brug en de aanrijhellingen R6

Wijziging verkeersafwikkeling:

 • De N1 is opnieuw open voor verkeer richting Walem

Midden april 2020: brug klaar en werken aan kruispunt onder de brug

Werken:

 • De brug is klaar
 • Werken aan Antwerpsesteenweg onder de brug

Wijziging verkeersafwikkeling:

 • Verkeer op de R6 rijdt over de brug

 

Van midden april tot eind mei 2020 werken we het kruispunt onder de brug af. Meer info over de verkeerssituatie volgt.


Brug over kruispunt R6/Antwerpsesteenweg 

Veiligere kruispunten, vlotter verkeer

Voor de nieuwe inrichting is gekozen om de kruispunten niet gelijkgronds te maken. Dat wil zeggen dat het verkeer op de R6 via bruggen over de beide steenwegen wordt geleid. Dat vermindert het aantal conflicten tussen verkeersstromen en maakt het verkeer vlotter en veiliger. Daarmee worden ook de kruispunten onder de bruggen volledig hertekend. Er komen op- en afritten zodat verkeer vlot en veilig de R6 kan op- en afrijden. Verkeerslichten zorgen er ook voor dat auto’s onderling maar ook fietsers en auto’s niet met elkaar in conflict komen. Voor fietsers zijn er ook vrijliggende fietspaden voorzien en een fietstunnel zal de Tivoli-wijk verbinden met een nieuw fietspad naar Sint-Katelijne-Waver.

Ranke bruggen

De bruggen die over de Liersesteenweg en Antwerpsesteenweg worden aangelegd zijn geen standaard bruggen. Het gaat om ‘integraalbruggen’: een brug waarbij het rijdek (het bovenste deel) en de onderbouw uit één stuk bestaan. Het voordeel van een integraalbrug is dat ze geen brugvoegen heeft, traditioneel het zwakke punt van een brug. Hierdoor is de brug zeer stevig en onderhoudsvriendelijk. Daarenboven laat deze techniek ook toe zeer ‘slanke’ bruggen te ontwerpen. De dikte van het brugdek bijvoorbeeld kan hierdoor herleid worden van 3 meter tot minimum 1 meter. Dat zorgt ervoor dat de bruggen ook aangenaam zijn om naar te kijken en zoveel mogelijk opgaan in de omgeving.

view helicopter

Fietstunnel onder R6

Nabij het kruispunt van de R6 met de Antwerpsesteenweg voorziet het Agentschap Wegen en Verkeer een fietstunnel onder de R6 door. De fietstunnel (6 meter breed) komt aan de Otterbeekwijk en zal de wijk verbinden met een nieuw fietspad naar Sint-Katelijne-Waver, dat nog zal aangelegd worden door de gemeente Sint-Katelijne-Waver. 

Met de aanleg van de fietstunnel creëeren we een veilige en directe verbinding voor fietsers en voetgangers en doorbreken we de barrière die de R6 vormt tussen de woonwijken en de bedrijvenzones.

Sinds 8 januari 2020 is de bouw van de fietstunnel volledig klaar en is de tunnel open voor fietsers en voetgangers.

Geluidsschermen

Bij de aanleg van de nieuwe bruggen wordt ook rekening gehouden met de impact van het geluid dat het verkeer op de R6 veroorzaakt. Er is een geluidsstudie uitgevoerd voor de beide kruispunten en de wijk Ekelenhoek. Hierbij is ook al rekening gehouden met toename van het verkeer door bijvoorbeeld het nieuwe ziekenhuis.

Op basis van de bevindingen in de studie zullen geluidsschermen geplaatst worden tussen de R6 en de wijk Otterbeek, waar nu al een geluidsberm ligt. In het voorjaar van 2019 werden ook nieuwe geluidsschermen geplaatst ter hoogte van de wijk Ekelenhoek.

Communicatie

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Met een nieuwsbrief wil AWV u graag op de hoogte houden van de voortgang van de werken aan de fly-over. Telkens als er nieuws te melden valt over het project ontvangen geabonneerden een mailtje. Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechtsboven deze pagina en schrijf u in op de nieuwsbrief. 

Een bereikbaarheidsadviseur voor al je vragen

Om de ongemakken tijdens de werken te beperken, stelde het Agentschap Wegen en Verkeer een bereikbaarheidsadviseur aan. Hier kunnen bewoners en ondernemers uit de omgeving van de werken terecht met vragen over de bereikbaarheid van hun woning, handelszaak of organisatie. Het team van de bereikbaarheidsadviseur bespreekt deze bezorgdheden en opmerkingen met de werfleiding en geeft een zo concreet mogelijk antwoord.

Mailen kan naar bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of bellen op 0468 03 53 84 (tijdens de kantooruren).