Overslaan en naar de inhoud gaan

Toekomstbeeld

Toekomstbeeld

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Plaats

Weg

R6
N1

Veiligere kruispunten, vlotter verkeer

Net als bij het kruispunt met de Liersesteenweg, is ook hier gekozen om het kruispunt met de Antwerpsesteenweg niet gelijkgronds te maken. Dat wil zeggen dat het verkeer op de R6 via een brug over de steenweg wordt geleid. Dat vermindert het aantal conflicten tussen verkeersstromen en maakt het verkeer vlotter en veiliger. 

Daarmee wordt ook het kruispunt onder de brug volledig hertekend. Er komen op- en afritten zodat verkeer vlot en veilig de R6 kan op- en afrijden. Verkeerslichten zorgen er ook voor dat auto’s onderling maar ook fietsers en auto’s niet met elkaar in conflict komen. Voor fietsers zijn er ook vrijliggende fietspaden voorzien en een fietstunnel zal de Tivoli-wijk verbinden met een nieuw fietspad naar Sint-Katelijne-Waver.

R6 Mechelen fly-over

Ranke bruggen

De bruggen die over de Liersesteenweg en Antwerpsesteenweg worden aangelegd zijn geen standaard bruggen. Het gaat om integraalbruggen: bruggen waarbij het rijdek (het bovenste deel) en de onderbouw uit één stuk bestaan. Het voordeel van een integraalbrug is dat ze geen brugvoegen heeft, traditioneel het zwakke punt van een brug. Hierdoor is de brug zeer stevig en onderhoudsvriendelijk. Daarenboven laat deze techniek ook toe zeer ‘slanke’ bruggen te ontwerpen. De dikte van het brugdek bijvoorbeeld kan hierdoor herleid worden van 3 meter tot minimum 1 meter. Dat zorgt ervoor dat de bruggen ook aangenaam zijn om naar te kijken en zoveel mogelijk opgaan in de omgeving.

Fietstunnel onder R6

Nabij het kruispunt van de R6 met de Antwerpsesteenweg voorziet het Agentschap Wegen en Verkeer een fietstunnel onder de R6 door. De fietstunnel (6 meter breed) verbindt de Otterbeekwijk met een nieuw fietspad naar Sint-Katelijne-Waver, dat nog zal aangelegd worden door de gemeente Sint-Katelijne-Waver. 

Met de aanleg van de fietstunnel creëeren we een veilige en directe verbinding voor fietsers en voetgangers en doorbreken we de barrière die de R6 vormt tussen de woonwijken en de bedrijvenzones.

R6 Mechelen fietstunnel

Sinds 8 januari 2020 is de bouw van de fietstunnel volledig klaar en is de tunnel open voor fietsers en voetgangers.

Geluidsschermen

Bij de aanleg van de nieuwe bruggen wordt ook rekening gehouden met de impact van het geluid dat het verkeer op de R6 veroorzaakt. Er is een geluidsstudie uitgevoerd voor de beide kruispunten en de wijk Ekelenhoek. Hierbij is ook al rekening gehouden met toename van het verkeer door bijvoorbeeld het nieuwe ziekenhuis.

Op basis van de bevindingen in de studie zullen geluidsschermen geplaatst worden tussen de R6 en de wijk Otterbeek, waar nu al een geluidsberm ligt. In het voorjaar van 2019 werden ook nieuwe geluidsschermen geplaatst ter hoogte van de wijk Ekelenhoek.