Overslaan en naar de inhoud gaan

Timing en fasering

Timing en fasering

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Plaats

Weg

R6
N1
R6xN1: fasering update

Bouw van fly-over en heraanleg R6

Door de bouw van de brug over de Antwerpsesteenweg (N1) moet de R6 over een veel groter stuk heraangelegd worden dan enkel ter hoogte van de nieuwe brug. Het gaat immers ook om aanrijhellingen en op- en afritten van en naar de N1.

Op- en afritten afgewerkt in 2019

Alle op- en de afritten zijn klaar. Alleen de aansluitingen ervan met de Antwerpsesteenweg moeten nog gebeuren. Deze werken zijn eind april 2020 gestart.

Fly-over eind april open voor verkeer

De brug is afgewerkt. Sinds donderdag 30 april 2020 rijdt verkeer op de R6 over de nieuwe brug. Tegelijk startten we met de afwerking van de weginfrastructuur onder de brug.

Vernieuwing Antwerpsesteenweg (N1) aan beide zijden van de R6

Met de heraanleg van het kruispunt pakken we uiteraard ook de Antwerpsesteenweg aan. Zowel ten noorden als ten zuiden van de ringweg vernieuwen we de riolering en het volledige wegdek.

N1 - zijde Mechelen centrum

Tussen de R6 en de Galgestraat werd de Antwerpsesteenweg (rijweg en riolering) volledig vernieuwd. We legden bovendien een veilige voet- en fietsoversteekplaats aan ter hoogte van Vrouwvliet. 

N1 - zijde Walem/Antwerpen

Ook aan de noordzijde van de R6 vernieuwden we de riolering, de rijweg, stoepen en fietspaden, tot net voor het kruispunt met de Irisstraat.

Aansluiting tussen R6 en Antwerpsesteenweg (op- en afritten)

De laatste ingreep op de Antwerpsesteenweg is het aansluiten van de op- en afritten van de R6 op de N1 en de aanleg van de wegenis onder de brug. Deze werken staan gepland vanaf 30 april en gebeuren in twee stappen:

  • Aansluiting op- en afrit zuidzijde (kant Mechelen-centrum): van 30 april tot 15 mei
  • Aansluiting op- en afrit noordzijde (kant Walem): van 15 mei tot begin juni

Aan de zijde waar gewerkt wordt, is verkeer van en naar de Antwerpsesteenweg niet mogelijk. Omleidingen zorgen ervoor dat verkeer wel op haar bestemming raakt.

Tot slot: asfaltering nieuwe weginfrastructuur

In het weekend van 5, 6 en 7 juni staan de laatste asfalteringswerken op het programma. Tijdens de aanleg van de toplagen in asfalt is de volledige werfzone afgesloten, zowel op de Antwerpsesteenweg als op de R6. Dat weekend leiden omleidingen het doorgaand en plaatselijk verkeer in goede banen.

 

Opgelet: deze werkzaamheden zijn sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. De planning kan dus nog wijzigen.