Overslaan en naar de inhoud gaan

Actuele hinder

Actuele hinder

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Plaats

Weg

N12

Vernieuwing kruispunt Alberkanaalbaan en Broekstraat vanaf 8 juni

De fietshelling van de Albertkanaalbaan naar de brug van de Houtlaan wordt samen met de werken op de Houtlaan aangelegd. Het kruispunt Broekstraat x Albertkanaalbaan moet hierop aangepast worden. Dit gebeurt vanaf 8 juni. We vernieuwen het kruispunt in twee fases:

  • Van 8 tot 29 juni vernieuwen we de rijstrook richting Schoten/Antwerpen. Verkeer op de Albertkanaalbaan kan beurtelings met tijdelijke verkeerslichten voorbij de werfzone rijden. Fietsers kunnen tijdens deze fase via het jaagpad voorbij de werf fietsen.
  • Van 29 juni tot 10 juli vernieuwen we vervolgens de rijstrook richting Wijnegem en het fietspad. De Albertkanaalbaan is tijdens deze 2 weken volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Er geldt een omleiding in beide richtingen via 's Gravenwezelsteenweg, Houtlaan, Merksemsebaan, Deurnesteenweg (Hoogmolenbrug), Braamstraat en Wijnegembaan Fietsers kunnen wel steeds langs de werf passeren over de reeds vernieuwde rijstrook richting Antwerpen.
  • De Broekstraat is tijdens de volledige duur van de werken aan de Albertkanaalbaan afgesloten (8 juni tot 10 juli). De Broekstraat is bereikbaar via Wijnegemsteenweg en ’s Gravenwezelsteenweg.
omleiding Albertkanaalbaan

Fietsen tijdens de werken

De fietsverbinding tussen de Reigerstraat en de Houtlaan is afgesloten van 11 mei tot 10 juli. Fietsers van en naar de Reigerstraat moeten omrijden via de Broekstraat – Wijnegemsteenweg en ’s Gravenwezelsteenweg.