Aanleg fietsverbinding Houtlaan (N12) in Wijnegem

Regio
Gemeente
Weg
Datum start werken in voorjaar 2020

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) legt een nieuwe fietsverbinding aan tussen de Albertkanaalbaan (fietsostrade F5) en de Houtlaan (N12) in Wijnegem. Hierdoor kunnen fietsers vlot en veilig de brug van de Houtlaan op- en afrijden. Om fietsers toe te laten hun weg in beide richtingen veilig verder te zetten zal er bovendien een dubbelrichtingsfietspad aangelegd worden naar de Merksemsebaan aan de ene zijde en de Reigerstraat aan de andere zijde. Zo moet je als fietser niet oversteken als je van het kanaal de brug op komt gereden. Het Agentschap Wegen en Verkeer investeert met deze werken in een veilige en comfortabele fietsverbinding en hoopt hiermee het woon-werkverkeer met de fiets langs de kanaalkant te stimuleren. 

Nieuwe fietsverbinding Houtlaan

 • Verbinding met fietsostrade (F5)
  Een nieuw fietspad en een fietshelling zorgen voor een comfortabele en veilige verbinding tussen de fietsostrade (F5) langs het Albertkanaal en het bedrijventerrein in de buurt.
 • Dubbelrichtingsfietspad
  Een nieuw dubbelrichtingsfietspad in asfalt zorgt voor een aangename rijervaring. Fietsers die van de fietsostrade (F5) komen moeten de rijweg niet meer oversteken.
 • Vrijliggend fietspad
  Het fietspad en het wegdek worden van elkaar gescheiden met new jerseys. Deze bescherming verhoogd de veiligheid van de fietsers.
 • Verhoogde fietsoversteken
  Door de fietsoversteken aan de kruispunten te verhogen, kunnen fietsers comfortabel oversteken en wordt hun zichtbaarheid vergroot.

De fietsverbinding in detail

Er komt een dubbelrichtingsfietspad langs de Houtlaan (N12) tussen de Merksemsebaan en de Reigerstraat. Het fietspad op de brug over het Albertkanaal is in goede staat en blijft behouden.

1) Aansluiting fietspad Merksemsebaan

 • De aansluiting met het bestaande fietspad van de Merksemsebaan wordt vereenvoudigd: van twee oversteekplaatsen naar één oversteekplaats. ​
 • Het gebruik van één oversteekplaats leidt tot een duidelijke en veilige verkeerssituatie voor fietsers en automobilisten.

2) Kruising wegdek Blikstraat

 • Het fietspad komt ter hoogte van de Blikstraat verder van het kruispunt met de Houtlaan (N12) te liggen. Hierdoor kunnen fietsers veilig de weg oversteken.
 • Waar het fietspad de Blikstraat kruist wordt de infrastructuur verhoogd. Hierdoor kunnen fietsers comfortabel oversteken.
 • Op de fietsoversteek worden dubbele pijlmarkeringen aangebracht om automobilisten te wijzen op fietsverkeer uit beide richtingen.

3) Kruising wegdek Oud Sluisstraat

 • Het fietspad komt ter hoogte van de Oud Sluisstraat verder van het kruispunt met de Houtlaan (N12) te liggen. Hierdoor kunnen fietsers veiliger de weg oversteken.
 • Waar het fietspad de Oud Sluisstraat kruist wordt de infrastructuur verhoogd. Hierdoor kunnen fietsers comfortabeler oversteken.
 • Op de fietsoversteek worden dubbele pijlmarkeringen aangebracht om automobilisten te wijzen op fietsverkeer uit beide richtingen.

4) Herinrichting kruispunt Albertkanaalbaan

 • Het kruispunt wordt via verkeerseilanden voorzien van een veilige oversteekplaats voor fietsers.
 • Op de Albertkanaalbaan krijgt het gemotoriseerd verkeer vanuit Antwerpen een afslagstrook richting de Broekstraat.
 • Door de aanleg van een fietshelling moeten fietsers niet meer afstappen om de Houtlaan (N12) te bereiken.

Boven: simulatie van het nieuwe fietspad aan de Albertkanaalbaan en de fietshelling naar de Houtlaan.

Timing en communicatie

De administratieve procedures zijn lopende. De werken zullen ten vroegste in het voorjaar van 2020 starten en zullen ruw geschat zo'n 4 à 5 maanden duren. Ruim voor de start van de werken zal het agentschap nog uitgebreid communiceren over de aanpak, de eventuele hinder en het verloop van de werken. Via deze webpagina houden we u alvast op de hoogte van de meest actuele informatie en kan u zich ook inschrijven op een nieuwsbrief (zie onder). 

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Met een digitale nieuwsbrief wil AWV u graag op de hoogte houden. Telkens als er nieuws te melden valt over het project ontvangen geabonneerden een mailtje. Zo kunnen ze altijd goed voorbereid op weg gaan.

Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechtsboven deze pagina en schrijf u in op de nieuwsbrief.