Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe wordt er beslist waar er geluidsschermen komen?

Hoe wordt er beslist waar er geluidsschermen komen?

De Vlaamse Overheid volgt de Europese richtlijn inzake omgevingslawaai. Het doel van de richtlijn is een gemeenschappelijke aanpak voor het vermijden, voorkomen of verminderen van schadelijke effecten van omgevingslawaai.

Stap 1

Geluidsbelastingskaarten

 • Om omgevingslawaai van wegverkeer in kaart te brengen, stelt de Vlaamse Overheid geluidsbelastingskaarten op.
 • Geluidsbelastingskaarten geven de gemiddelde geluidshinder door wegverkeer weer op jaarbasis.
 • Voor nachtelijke geluidshinder door wegverkeer wordt een aparte kaart gemaakt.

Stap 2

Prioriteitenlijst Geluid

 • Op basis van geluidskaarten wordt de Prioriteitenlijst Geluid opgesteld: dit bepaalt welke woonzones eerst worden aangepakt.
 • De lijst bevat de woonzones met de meeste geluidshinder in Vlaanderen.

Stap 3

Geluidsmetingen

 • Om het geluidsniveau in een woonzone in beeld te brengen, maken we gebruik van gevelbelastingsmetingen.
 • Dit doen we met een meetmicrofoon op een meetwagen of op een losstaand statief om het geluidsniveau aan de gevel zelf te meten.
 • Na een meting wordt een meetverslag opgemaakt.

Stap 4

Bepaling maatregelen

 • Op basis van een akoestisch advies van de afdeling Wegenbouwkunde (een gespecialiseerde afdeling binnen Wegen en Verkeer) wordt besloten welke maatregelen we nemen.
 • Voorbeelden van mogelijke maatregelen: een stillere wegverharding of geluidsschermen.

Financiering

Voor de financiering van geluidsschermen maken we gebruik van een verdeelsleutel. Geluidsschermen in prioritaire zones worden volledig betaald door de Vlaamse Overheid.

Financiering van geluidsschermen: 3 categorieën

 •  > 80 dB(A): meest ernstige geluidsbelasting: 100% gefinancierd door Vlaamse Overheid
 • 65 - 80 dB(A): aanzienlijke geluidsbelasting: Verdeling tussen Vlaamse Overheid en gemeente
 •  < 65 dB(A): minder ernstige geluidsbelasting: 100% gefinancierd door gemeente Overleg met lokale besturen

Overleg lokale besturen

 • Vlaamse Overheid besteedt veel aandacht aan overleg met gemeentebesturen.
 • Besturen krijgen uitgebreide informatie over meetresultaten, locaties van geluidsschermen en mogelijkheden voor bijkomende locaties
Financiering geluidsschermen

Financiering geluidsschermen