Overslaan en naar de inhoud gaan

Knelpuntenlijst

In navolging van het geluidsactieplan is een knelpuntenlijst opgesteld. Voor wegen met meer dan 3 miljoen voertuigpassages per jaar werden in deze lijst de meest geluidsbelaste wegdelen weerhouden. In totaal werden 86 knelpuntlocaties gedetecteerd.

Voor het toepassen van de geluidsmilderende maatregelen in de knelpuntzones zal gewerkt worden met een actief en passief beleid. Indien het effect van het aanleggen van een stillere wegverharding groter is dan 3 dB(A), zal de zone actief worden behandeld. Is het te verwachten effect kleiner dan 3 dB(A), dan behoort de zone tot passieve lijst.

  • De actieve rol houdt in dat voor het doorvoeren van de maatregelen een specifiek project zal worden opgestart en hiervoor ook de nodige budgetten zullen worden voorzien. De projecten zullen worden opgenomen in het meerjarenprogramma. Dit geldt voor 18 knelpuntzones waarvan 1 gedeeltelijk onder het beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer valt. 
  • De passieve rol houdt in dat bij herstructurering of heraanleg van het weggedeelte in de knelpuntzone geluidsmilderende maatregelen zullen meegenomen worden. Voor het doorvoeren van de geluidsmilderende maatregelen dient geen individueel project opgestart te worden. Dit geldt voor 52 knelpuntzones waarvan 6 gedeeltelijk onder het beheer van AWV vallen. Er zijn 2 knelpuntzones, die in aanmerking komen voor de snelheidsverlaging, opgenomen in de passieve lijst. Deze worden voorlopig on hold gezet.

Er zijn 14 knelpunten die betrekking hebben op een weg die niet meer onder het beheer van AWV vallen. Deze knelpunten worden niet verder behandeld.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de knelpunten die actief zullen worden behandeld:

Prioriteiten-
score

Wegnr

Gemeenten

refpt_begin

refpt_eind

Lengte [m]

97.6

N419

Kruibeke

5.900

8.400

2500

94.2

N2

Kortenberg

11.700

13.700

2000

93.7

N2

Zaventem

4.850

6.600

1750

97.0

N43

Waregem

31.950

34.350

2400

94.9

N9

Asse

14.250

15.800

1550

98.1

N12

Antwerpen

0.000

2.300

2300

99.3

N47

Dendermonde, Lebbeke

8.450

11.300

2850

93.8

N43

Deinze

16.750

18.400

1650

95.0

N9

Eeklo

69.250

70.800

1550

95.4

N414

Gent

0.000

1.950

1950

94.8

N15

Putte

10.250

11.950

1700

94.0

N3

Tienen

40.800

42.800

2000

95.9

N120

Deurne

0.000

3.250

3250

97.6

N9

Deurne

27.000

29.400

2400

98.6

N70

Beveren

40.200

42.450

2250

92.6

N1

Antwerpen

39.000

40.400

1400

92.8

N8

Menen

97.250

99.000

1750