Overslaan en naar de inhoud gaan

Prioriteitenlijst geluid

Wat?

Voor de belangrijkste verbindingswegen met meer dan zes miljoen voertuigpassages per jaar stelden we een lijst op van de meest geluidsbelaste woonzones die binnen 250 meter langs de weg liggen. Deze lijst houdt rekening met het geluidsniveau aan elke woning en het aantal woningen binnen de woonzone. Scholen en ziekenhuizen werden ook in rekening gebracht.

Prioriteiten-
score

Wegnr

Gemeenten

refpt_begin

refpt_eind

Lengte [m]

90.4

N44

Aalter

1.100

3.400

2300

89.5

R4

Gent

16.300

18.200

1900

89.4

A12

Boom, Rumst

23.000

25.400

2400

88.4

A12

Boom, Rumst

25.300

23.900

1400

88.1

A12

Antwerpen

31.600

34.000

2400

88.1

R0

Wezembeek-Oppem, Kraainem

27.700

24.500

3200

87.8

A12

Grimbergen, Meise

3.100

4.500

1400

87.6

R4

Gent

14.700

13.600

1100

87.4

A10

Oostende

104.400

103.700

700

87.2

R0

Kraainem, Wezembeek-Oppem

24.400

28.850

4450

86.9

A13

Wommelgem

3.400

4.500

1100

86.9

N44

Maldegem

13.150

14.150

1000

86.7

R0

Zaventem, Kraainem

29.300

30.000

700

86.6

A13

Lummen

61.650

60.800

850

86.4

N45

Aalst

0.000

1.100

1100

86.4

A13

Beringen

55.600

57.300

1700

86.4

A1

Antwerpen, Brasschaat, Schoten

37.400

36.700

700

86.1

R0

Grimbergen, Vilvoorde

42.100

39.200

2900

85.9

R4

Gent

13.400

12.800

600

85.8

N44

Aalter

2.400

1.000

1400

85.7

A11

Sint-Gillis-Waas

20.100

19.100

1000

85.7

A2

Genk

17.600

15.300

2300

85.7

A13

Hasselt

74.000

76.250

2250

85.6

A10

Aalter

62.400

64.100

1700

85.6

R4

Gent

33.700

34.300

600

85.6

A10

Aalter

64.600

62.600

2000

85.512374

A4

Overijse, Oudergem

7.150

5.900

1250

 

Voor de woonzones op deze lijst onderzoeken we wat de best mogelijke oplossingen zijn. Hierbij zal ook de efficiëntie van de oplossingen geëvalueerd worden. Deze mogelijke oplossingen bespreken we met alle partners in die woonzone, zoals de stad of de gemeente.

Geluidswerende constructies die geplaatst zouden worden voor projecten die zijn opgenomen in de prioriteitenlijst geluid, zullen 100% door de Vlaamse overheid gefinancierd worden.

Hoe werd de prioriteitenlijst geluid bepaald?

De resultaten van de geluidskaarten eerste fase vormden de basis voor het opstellen van deze prioriteitenlijst. De berekening van de geluidskaarten eerste fase betreft de wegen met meer dan 6 miljoen voertuigpassages per jaar. Voor het opmaken van de prioriteitenlijst werden enkel de hoofd- en primaire wegen beschouwd.

Langs de hoofd- en primaire wegen zijn de woningen binnen een zone van 250 m rond deze wegen geselecteerd. Vervolgens werd een buffer van 30 m rond de geselecteerde woningen gecreëerd en werden de overlappende buffers samengevoegd tot één zone. De gegroepeerde gebouwen betreffen woningen, scholen en ziekenhuizen. De in het model ingeplante gebouwen werden systematisch vergeleken met luchtfoto's. Wanneer duidelijk was dat het niet om woningen gaat zijn die verwijderd (bv. stallen, tuinhuizen, industriegebouwen, ...). Er werd ook manueel gecontroleerd of er meerdere gecreëerde zones of alleenstaande woningen als één groep beschouwd kunnen worden. Die werden dan eveneens gegroepeerd als één woonzone. Als algemene regel geldt dat als de afstand – loodrecht ten opzichte van de weg – tussen twee woningen van verschillende zones kleiner is dan 150 m, de zones worden samengevoegd. Bij het samenvoegen werd ook rekening gehouden met recent gebouwde woningen (die nog niet in het model geluidskaarten 1ste fase opgenomen waren) en met toekomstige woningen (gebaseerd op de woonuitbreidingsgebieden van het Gewestplan Vlaanderen).

Bij N- of R-wegen zijn er enkele bijkomende aandachtspunten:

 • Ter hoogte van gelijkgrondse kruispunten werden de zones gesplitst;
 • Indien zones langs weerskanten van de weg elkaar raakten werden ze:
  • gesplitst bij geen rechtstreekse toegang tot de weg;
  • verwijderd uit de lijst bij rechtstreekse toegang tot de weg;
 • Indien geluidswerende constructies op die plaats niet mogelijk zijn bijvoorbeeld door plaatsgebrek of rechtstreekse toegang van de woonakkers naar de weg werden die zones verwijderd uit de lijst;
 • Indien de rechtstreekse toegang afgesloten zou kunnen worden, werd er geopteerd voor geluidswerende constructies.

Per woonzone werd vervolgens een score toegekend op basis van het gekende geluidsniveau van elke woning in de woonzone. Hiertoe zijn de berekende geluidsniveaus (geluidskaarten eerste fase) logaritmisch opgeteld vanaf een geluidsniveau Lden groter dan 55 dB.

In verband met de woonzones kan nog opgemerkt worden dat er zones kunnen zijn die niet in de totale prioriteitenlijst aanwezig zijn. Wat te wijten kan zijn aan volgende redenen:

 • De weg betreft geen weg met meer dan 6 miljoen voertuigpassages per jaar;
 • De weg is geen primaire of hoofdweg;
 • Het is praktisch niet mogelijk op die plaats een geluidswerende constructie te plaatsen;
 • Het betreft een nieuwe woonwijk.

De woonzones die zijn opgenomen in de prioriteitenlijst geluid zijn chronologisch (volgens de hoogste prioriteitenscore) gefilterd uit de hiervoor beschreven berekende prioriteitenlijst. Het is zo dat zones met een hoge prioriteitenscore uit de lijst kunnen verwijderd zijn omdat er bijvoorbeeld reeds maatregelen zijn getroffen (wijziging situatie sinds de opmaak van de geluidskaarten eerste fase bv. herstructurering, plaatsen geluidswerende constructie, projecten in het kader van een MER, veranderen wegverharding, ...). De overgebleven woonzones met een prioriteitenscore hoger dan 85,5 zijn opgenomen in de gekende prioriteitenlijst geluid.