Nieuwe brug R6 over kruispunt met Liersesteenweg (N14) feestelijk geopend

Nieuwe brug maakt einde aan gevaarlijk kruispunt

Vandaag werd de nieuwe brug over het kruispunt van de R6 met de Liersesteenweg (N14) feestelijk geopend. De brug werd ingewijd met enkele flessen keizerlijk streekbier en vervolgens ingewandeld door buurtbewoners, leerlingen van de gemeentelijke basisschool Octopus uit Sint-Katelijne-Waver en de besturen van de stad Mechelen en de gemeente Sint-Katelijne-Waver. Nadien trakteerden het Agentschap Wegen en Verkeer, de stad Mechelen en de gemeente Sint-Katelijne-Waver iedereen op een picknick bovenop de brug. Het was de laatste keer dat voetgangers en fietsers vrij spel hadden op de brug. In de loop van vrijdagavond werd de brug definitief opengesteld voor het verkeer. De werken aan het kruispunt onder de brug duren nog tot het einde van deze maand. Met de heraanleg van dit kruispunt verdwijnt een gevaarlijk zwart punt in de Mechelse regio en moet het verkeer op de Liersesteenweg en de R6 een stuk vlotter en veiliger worden. 
 

Oplossing voor gevaarlijk kruispunt

Het kruispunt van de R6 en de Liersesteenweg stond bekend als een gevaarlijk kruispunt waar geregeld zware ongevallen gebeurden. In augustus vorig jaar startte het Agentschap Wegen en Verkeer met ingrijpende infrastructuurwerken om het kruispunt veiliger en vlotter te maken.
Boven de Liersesteenweg werd een brug gebouwd zodat doorgaand verkeer op de R6 voortaan over de steenweg wordt geleid. Dat vermindert het aantal conflicten tussen verkeersstromen en maakt het verkeer vlotter en veiliger. Ook het kruispunt onder de brug werd volledig hertekend. Het kruispunt werd uit elkaar getrokken waardoor er enkel voor en na de brug nog een uitwisseling van verkeer is met de op- en afritten naar de R6. Deze uitwisseling wordt geregeld door verkeerslichten die maximaal conflictvrij geregeld zijn. Samen met de kortere oversteekplaatsen en de nieuwe bredere fietspaden zorgt het voor een veel veiligere en comfortabelere fietservaring. Directeur Roel Smits van Wegen en Verkeer: “Het nieuwe kruispunt betekent een grote vooruitgang voor de veiligheid van voetgangers en fietsers tussen Sint-Katelijne-Waver en Mechelen. De Vlaamse Overheid wil met het aanleggen van veilige fietsinfrastructuur meer mensen kunnen overtuigen om voor de fiets te kiezen.“
Voor burgemeester Somers past de aanpak van het kruispunt binnen de bredere visie van de stad:
“Mechelen heeft de ambitie om de fietsstad van Vlaanderen te worden. Daarvoor zijn belangrijke ingrepen en gedurfde keuzes nodig. Dit project is een voorafname en tegelijk een model van hoe je in een stedelijke omgeving voluit de kaart van de zachte weggebruiker kan trekken zonder daarvoor compromissen te moeten sluiten naar bereikbaarheid of doorstroming van het gemotoriseerd verkeer.”
Ook schepen van mobiliteit van Sint-Katelijne-Waver, Tom Ongena is tevreden met het resultaat:
“Met de afwerking van de eerste brug verdwijnt het gevaarlijkste verkeerspunt in onze gemeente, waar jammerlijk genoeg meerdere mensen het leven lieten. We zijn daarom zeer blij met de realisatie ervan. Onze dank gaat ook naar de aannemers en bouwvakkers die de voorbije maanden hard gewerkt hebben om ervoor te zorgen dat alles klaar is tegen de opening van het nieuwe ziekenhuis en de nieuwe verkeersstromen die dat met zich me zal brengen. De brug zal zorgen voor een vlotter en dus veiliger verkeer. Een vlotte verkeersstroom op de R6 is voordelig voor de mobiliteit in heel onze gemeente."
 

Werken halen strakke deadline

De brug van de R6 is sinds vrijdagavond open voor doorgaand verkeer, maar op de Liersesteenweg onder de brug wordt er nog volop gewerkt. Daar is AWV nog volop bezig met de aanleg van het kruispunt.
Om die werken te kunnen uitvoeren zal vanaf 8 september het kruispunt van de Liersesteenweg (N14) met de R6 aan de zijde van Mechelen tijdelijk volledig afgesloten worden. Volgende omleidingen zullen dan gelden:

 • Verkeer naar Duffel rijdt via de Liersesteenweg (N14), Eikestraat, Antwerpsesteenweg (N1) en Lange Zandstraat of via de R6, keren aan de rotonde Heisbroekweg en verder via de Liersesteenweg (N14).
 • Ook fietsers kunnen tijdens deze werken de werfzone niet passeren. Zij volgen de omleiding via de Duivenstraat, Kauwendaal, Zorgvliet, Ekelenhoek en Clemenceaustraat.
 • Voor tractors geldt opnieuw de omleiding via de Walemstraat, Antwerpsesteenweg (N1), Eikestraat en Liersesteenweg (N14).

De werken aan het kruispunt moeten eind september volledig afgerond zijn. AWV vertrouwt erop dat dit zal lukken en dat de deadline voor de verhuis van het Sint-Maartenziekenhuis  gehaald wordt.
 

Kruispunt R6/Antwerpsesteenweg (N1) volgend jaar op de schop

Ook het nabijgelegen kruispunt van de R6 met de Antwerpsesteenweg (N1) staat bekend als een gevaarlijk kruispunt. Het Agentschap Wegen en Verkeer voorziet ook op dit kruispunt de bouw van een brug om de verkeerssituatie er veiliger en vlotter te maken. De voorbije maanden vonden er reeds voorbereidende nutswerken plaats. De start van de werken aan de brug zelf is momenteel gepland vanaf het voorjaar van 2019. AWV zal nog ruim vooraf communiceren over de inhoud, de aanpak en de hinder van deze werken.
Dit najaar zal er wel nog gewerkt worden aan de R6 tussen de huidige werfzone en de spoorwegbrug. Het wegdek wordt vernieuwd in asfalt en ter hoogte van Ekelenhoek worden geluidsschermen geplaatst.
 

Brugweetjes

Het nieuwe viaduct in Mechelen is geen doorsneebrug. Vanuit de zorg om de brug landschappelijk zo goed mogelijk in te passen is niet gekozen voor een klassieke brug met pijlers en ligbalken, maar voor een integraalbrug. Deze brug laat een slankere constructie toe waardoor de dikte van het brugdek herleid wordt van 3 meter tot minimum 1 meter. Dat zorgt ervoor dat de bruggen ook aangenaam zijn om naar te kijken en zoveel mogelijk opgaan in de omgeving. Een bijkomend voordeel is bovendien dat deze brug door het ontbreken van brugvoegen ook zeer stevig en onderhoudsvriendelijk is.
 
Cijfers
Bouw van de brug:

 • 52 boorpalen in gewapend beton
 • 366 ton wapeningsstaal
 • 2.700 kubieke meter beton

Grondverzet:

 • 100.000 kubieke meter grond (ophoging taluds)
 • 26.000 vierkante meter teelaarde ingezaaid met gras

wegverharding:

 • 1.300 vierkante meter beton voor de fietspaden
 • 900 vierkante meter betonstaatstenen voor de voetpaden
 • 32.000 vierkante meter asfaltverharding

Riolering:

 • 2.000 lopende meter rioleringsbuizen
 • 1.000 lopende meter grachten

Afschermende constructies:

 • 2.500 lopende meter stalen vangrails