Herinrichting kruispunten Kempische Steenweg met vertakking te Zonhoven vanaf 4 april 2016

Volgende week start het Agentschap Wegen en Verkeer werkzaamheden op de grens van Hasselt en Zonhoven. De Kempische Steenweg, één van de belangrijkste verkeersaders in de regio, wordt grondig heringericht ter hoogte van de aansluiting met de Beringersteenweg en Heuveneindeweg.
 
Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt de gewestweg vanaf de verbinding met de Hasseltse Beverzakstraat tot en met het kruispunt met de Heuveneindeweg. De busbaan wordt doorgetrokken tot aan de verkeerslichten met de Heuveneindeweg. Verder worden de drukke kruispunten met de Beringersteenweg en de Heuveneindeweg grondig onder handen genomen en realiseert het agentschap een ventweg ter hoogte van de winkels op de Kempische Steenweg. De eerste werken starten op maandag 4 april. Tegen eind 2016 moet het project afgerond zijn. Tijdens de volledige duur van de werken zal de verkeershinder zo beperkt mogelijk gehouden worden.
 

Veiligere kruispunten en betere doorstroming

De verkeersveiligheid op het kruispunt van de Kempische Steenweg met de Hasseltse Beverzakstraat gaat er op vooruit. Vanaf de Kempische Steenweg kan men vanuit beide richtingen de Hasseltse Beverzakstraat blijven bereiken, maar uitrijden is enkel mogelijk richting Zonhoven. De gevaarlijke oversteekbeweging, om linksaf te slaan richting Hasselt, zal dus niet meer mogelijk zijn. De handelszaken tegenover de Beringersteenweg zullen in de toekomst niet meer rechtstreeks op de drukke Kempische Steenweg aansluiten, maar op een verkeersluwe parallelweg.
Verder komt er een einde aan de onveilige situatie aan het kruispunt van de Beverzakbroekweg en de Beringersteenweg. Zo zal de kruisende beweging niet meer mogelijk zijn. Komende vanuit de Beringersteenweg kunnen mensen enkel rechtsaf slaan om de Beverzakbroekweg te bereiken. Die mogen ze vervolgens alleen verlaten door naar rechts te rijden richting Kempische Steenweg.
 
Ten slotte zullen de werken een aantal knelpunten qua doorstroming wegnemen. Het verkeer op de Kempische Steenweg dat vanuit Hasselt rechtsaf wil richting Zonhoven, zal dit voortaan buiten de verkeerslichten kunnen. Dat is eveneens het geval voor chauffeurs die vanuit Houthalen de Beringersteenweg willen inrijden. De voorsorteerstrook op de Kempische Steenweg om vanuit Hasselt naar de Beringersteenweg te rijden wordt bovendien aanzienlijk verlengd.
 

Werken verlopen in 4 fasen – beperkte hinder voor het verkeer

De werkzaamheden worden in vier opeenvolgende fasen uitgevoerd. Vanaf maandag 4 april voeren de nutsmaatschappijen voorbereidende werken uit in de berm van de Kempische Steenweg aan de westelijke weghelft. De werkzone omvat dan enkel de parkeerstrook en het fietspad. Tot omstreeks half april zal de verkeersafwikkeling daarom nauwelijks hinder ondervinden. Enkel voor de fietser richting Hasselt stelt het agentschap een omleiding in langs de werken.
 
Vanaf half april start het agentschap met de eerste infrastructuurwerken in de middenberm van de Kempische Steenweg. Het verkeer op de Kempische Steenweg richting Hasselt komt dan op twee versmalde rijstroken.
 
In een derde fase die start in de eerste helft van mei, neemt het agentschap de westelijk weghelft inclusief het kruispunt met de Beringersteenweg onder handen. Het verkeer op de noord-zuid blijft steeds in beide richtingen mogelijk op telkens twee versmalde rijstroken. Verder blijven alle verkeersbewegingen ter hoogte van de kruispunten Beringersteenweg en Heuveneindeweg maximaal mogelijk. Enkel bij de effectieve heraanleg van de kruispunten zelf zullen deze enkele weken worden afgesloten.
 
Als laatste fase wordt de oostelijke weghelft samen met de kruispunten Heuveneindeweg en Hasseltse Beverzakstraat heraangelegd. Ook dan blijft bovengenoemde verkeersituatie gelden waarbij het verkeer op de Kempische Steenweg steeds in beide richtingen mogelijk blijft. Omwille van veiligheidsredenen geldt gedurende de volledige duur van de werkzaamheden over de hele werfzone een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur. 
 

Fietsomleidingen

Bij de start van de werken, vanaf maandag 4 april 2016, geldt er meteen een fietsomleiding richting Hasselt. Tegenover de Heuveneindeweg komt er een veilige oversteek door de berm waar fietsers vanuit Zonhoven of uit de richting van Houthalen de Kempische Steenweg dienen te verlaten.
 
Deze omleiding loopt via de parallelweg met de Kempische Steenweg om vervolgens via de Honnerikstraat, Bremstraat, Schutenseweg, Varenstraat en Ranonkelstraat terug aan te sluiten op de Kempische Steenweg.
Voor de leerlingen en de leerkrachten die naar de school ‘Kindsheid Jesu’ fietsen, verlengt het Agentschap Wegen en Verkeer de bestaande ‘scholenroute KJ’ die werd ingesteld naar aanleiding van de vernieuwing van de ‘Philipsbrug’. In plaats van de Ranonkelstraat te nemen fietst men dan rechtsaf via de Slanbeekweg naar de Paalsteenstraat. 
 
Vanaf de derde fase, die in de eerste helft van mei aanvangt en waarbij de werken naar de oostelijke weghelft opschuiven, geldt er ook een fietsomlegging vanuit Hasselt naar Zonhoven. Deze loopt via de Luchtvaartstraat, Hasseltse Beverzakstraat, Maaswinkelstraat en Beverzakstraat.
 
Meer info en omleidingsplan op http://www.wegenenverkeer.be/zonhoven