Geluidsschermen A2/E314 te Genk

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal in 2018 overgaan tot de plaatsing van geluidsschermen langs de E314 in Genk.  Hiervoor heeft AWV een omgevingsvergunning aangevraagd.  In dat kader start nu het openbaar onderzoek.   

Algemeen

In uitvoering van de Europese richtlijn 2002/49/EG over de evaluatie en beheersing van omgevingslawaai werd er door AWV een prioriteitenlijst geluid opgesteld van de zwaarst geluidsbelaste woonzones in Vlaanderen.

Die lijst is opgesteld rekening houdende met het geluidsniveau ter hoogte van elke woning en het aantal woningen binnen de woonzone. Eén van die woonzones bevindt zich langs de A2/E314 te Genk waar AWV nu geluidsschermen wenst te plaatsen. De woonzone situeert zicht ten zuiden van de snelweg tussen de oprit 31 Genk-Centrum en de afrit 32 Genk-Oost.

Eerder werden in het kader van deze prioriteitenlijst reeds geluidswerende maatregelen genomen in Beringen, Hasselt en Heusden-Zolder. Genk is het laatste project van de lijst. 

Project

AWV zal over een totale lengte van 2,5 km een betonnen geluidsscherm plaatsen met een hoogte tussen 3 m en 6 m. de voorzijde (kant snelweg) van het geluidsscherm bestaat uit een absorberend materiaal om reflectie naar de overkant te vermijden. De achterzijde van het geluidsscherm zal voorzien worden van klimplanten. Het project is opgedeeld in 3 grote delen:

  • Deel 1: ter hoogte van de Laatgoedstraat tot aan de Herenstraat: hier zal het geluidsscherm kort langs de snelweg geplaatst worden.
  • Deel 2: tussen de Herenstraat en de Mispadstraat: in deze zone zal het bestaande talud tussen de snelweg en de bewoning opgehoogd worden om een “platform” te creëren waarop de geluidsschermen geplaatst zullen worden. 
  • Deel 3: vanaf de Mispadstraat tot en met de Timkensbergstraat: in deze zone zal het geluidsscherm geplaatst worden bovenop het talud, grotendeels parallel met de gemeentewegen Voskenslaan en Timkensbergstraat.

Sommige delen van deze werken zijn vergunningsplichtig en daarom werd een omgevingsvergunning aangevraagd. Het openbaar onderzoek start in de loop van volgende week. In januari zal er ook een informatiezitting zijn voor de bewoners. 

Uitvoering

Voor de uitvoering van dit project trekt AWV 4,3 miljoen euro uit. De werken zullen 150 kalenderdagen duren en de start van de werken is voorzien in de loop van 2018, afhankelijk van het bekomen van de omgevingsvergunning. Gedurende een 2-tal maanden zal het verkeer tijdens de werken over versmalde rijstroken rijden. Er wordt weinig verkeershinder verwacht.