Overslaan en naar de inhoud gaan

Weginfrastructuur

We staan in voor het beheer, het onderhoud en de optimalisatie van circa 7 000 km gewestwegen en autosnelwegen in Vlaanderen. 

Voor het ontwerp van deze wegen gebruiken we gebruiken diverse vademeca, richtlijnen, dienstorders … De verschillende ontwerprichtlijnen bundelden we in één vademecum dat bestaat uit verschillende delen. 

Het Vademecum weginfrastructuur is standaard

Het Vademecum weginfrastructuur (VWI) bestaat uit verschillende delen en het dient als bindend document tussen de wegbeheerder/opdrachtgever en een (ontwerpende) opdrachtnemer voor het ontwerp binnen verschillende contractvormen. Daarom moet het vademecum duidelijk en ondubbelzinnig zijn en is een standaardmaatvoering gekozen voor alle ontwerpcomponenten. Het toepassen van deze standaardmaatvoering voor de verschillende ontwerpcomponenten zorgt voor een integraal en kwalitatief wegontwerp dat in zijn geheel voldoet aan de gewenste basiskwaliteit. De achterliggende theorieën en onderbouwingen worden weergegeven voor zover nodig geacht om het vademecum efficiënt te gebruiken en zonder in te gaan op de theoretische onderbouwing van formules.

Vademecum weginfrastructuur (VWI) deel Europese hoofdwegen

In 2018 publiceerden we een eerste versie van het Vademecum weginfrastructuur (VWI) deel autosnelwegen. Het VWI voor autosnelwegen vormden we in 2023 om tot het Vademecum weginfrastructuur (VWI) deel Europese hoofdwegen. Dit nieuwe vademecum houdt rekening met de vernieuwde wegencategorisering en de Brochure Basisprincipes inrichting robuust wegennet: Europese hoofdwegen & Vlaamse hoofdwegen. Ook de ervaringen van verkeersveiligheidsauditoren, projectmanagers, ontwerpteams en onderhoudstechnici verwerkten we erin.

De richtlijnen uit dit vademecum zijn van toepassing op alle Europese hoofdwegen en op Vlaamse hoofdwegen die als Europese hoofdweg ontworpen worden. Het legt een hoge norm op voor het ontwerp. Zo worden maximale vrijheidsgraden voor de toekomst gehanteerd om een robuust en veerkrachtig netwerk in stand te houden.

Vademecum weginfrastructuur (VWI) deel Vlaamse hoofdwegen

Momenteel werken we aan een Vademecum weginfrastructuur (VWI) voor de Vlaamse hoofdwegen. De vertrekbasis daarvoor is het VWI deel Europese hoofdwegen en de Brochure Basisprincipes inrichting robuust wegennet: Europese hoofdwegen & Vlaamse hoofdwegen

Vademecum weginfrastructuur (VWI) deel Natuurtechniek

Het Vademecum weginfrastructuur (VWI) deel Natuurtechniek bevat richtlijnen aangepast aan de Vlaamse context gericht op het planproces en de technische informatie noodzakelijk om goed functionerende natuurtechnische maatregelen te ontwerpen en aan te leggen. Het doel is om te komen tot geïntegreerde technische standaardrichtlijnen voor interne (Vlaamse Overheid) en externe ontwerpers (studiebureaus, provinciebesturen, lokale besturen, NGO’s, opleidings- en onderzoeksinstellingen,…).

Het ontwerpen van weginfrastructuur vraagt een uitgebreide kennis en expertise. Ontwerpers kunnen daarom terugvallen op onze ontwerprichtlijnen.

Ontdek alle ontwerprichtlijnen