Overslaan en naar de inhoud gaan

Waterzuiveringsinstallatie tussen Frans Verbeekstraat en oprit snelweg

Werking waterzuiveringsinstallatie

Werking waterzuiveringsinstallatie

Status

In Studie

Plaats

Weg

E411

Hoe werkt de waterzuiveringsinstallatie?

We leggen een zuiveringsinrichting aan met bezinkingszone en oeverplanten, in dit geval riet. Dat rietveld heet een ‘percolatieveld’ of ‘infiltratieveld’. De zuiveringsinstallatie filtert het vuile regenwater afkomstig van de snelweg zodat het proper de rivier bereikt. Maar hoe werkt dit precies?

 • Stap 1: de bezinkingszone zorgt voor een eerste zuivering voordat het water naar het infiltratieveld stroomt. 
  • Bezinken betekent dat stoffen naar de bodem zakken, in dit geval het vuil zoals zand dat in de bezinkingszone achterblijft.
  • Drijvende afvalstoffen, zoals slib en olie-achtige verbindingen, blijven hier in de drijflaag achter.
  • Dit voorkomt verstopping van het systeem. De zone dient als ontlasting voor het veld waar de filtratie tussen de planten plaatsvindt.
    
 • Stap 2: de rietplanten in het infiltratieveld zuiveren het water verder.
  • Net onder de oppervlakte van de bezinkingszone vangt een buis het water na de eerste zuivering op om het naar het infiltratieveld te leiden. Zo vermijden we dat de vuile drijvende stoffen meestromen.
  • De oeverplanten groeien boven het oppervlak, maar hebben voldoende wortels in de bodem om het water op natuurlijke wijze te zuiveren.
  • Een verdeelsysteem verdeelt het water over de volledige oppervlakte van het veld. Deze gelijkmatige verdeling is noodzakelijk voor de goede werking van de zuiveringsinstallatie.
  • Het water stroomt verder door de zand- en grindlaag in het rietveld. Micro-organismen die zich aan de wortels van de planten hechten eten de verontreiniging op en zuiveren zo het water op biologische wijze. Het worteldoek tussen de zand- en grindlaag scheidt vuil van proper water. 
    
 • Stap 3: het propere water vloeit naar de IJse. Onder de wortels van de planten ligt een tweede buis die het gezuiverde water afvoert richting de rivier.

Duurzaam systeem

Een zuiveringsinstallatie op basis van een bezinkingszone en oeverplanten vergt minder  onderhoud en controle tegenover een klassieke rioolwaterzuiveringsinstallatie. Daardoor is de installatie ook goedkoper in gebruik.

 • Het gefilterde vuil dat in de bezinkingszone achterblijft moet slechts om de paar jaren verwijderd worden. Het rietveld zelf heeft om de 20 jaar een grondige heraanleg nodig.
 • De wortels van de planten voorkomen het dichtslibben van het filtermateriaal en beschermen in de winter de filter tegen vorst.
 • We kiezen voor rietplanten omdat dan een kleinere oppervlakte nodig is voor een hoger rendement in vergelijking met andere planten. De gekozen grond is zand en grind omdat neerslag dan vlot de bodem kan intrekken. Zand filtert het water ook en is een goede voedingsbodem voor de wortels van de rietplanten.
 • Na plaatsing van het zuiveringssysteem is er geen continue energieverbruik, wat het een duurzame oplossing maakt.