Overslaan en naar de inhoud gaan

Vrijliggende fietspaden langs Steenweg op Weelde en Steenweg op Zondereigen

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Provincie

Plaats

Weg

N17

De gemeente Merksplas en de stad Turnhout onderzoeken in samenwerking met Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de inrichting van vrijliggende fietspaden langs de Steenweg op Weelde/Steenweg op Zondereigen (N132). Daarmee willen ze de fietsveiligheid en het rijcomfort verhogen. 

Wat en waarom?

Meer fietsveiligheid en rijcomfort

Om de veiligheid en het rijcomfort van de actieve weggebruiker te verhogen, richten we in samenwerking met de gemeente Merksplas en de stad Turnhout vrijliggende fietspaden in langs de N132. Daarnaast vernieuwt Aquafin het rioleringsstelsel. De projectzone strekt zich uit van de grens van de bebouwde kom in Merksplas tot het kruispunt met de Bredaseweg/Steenweg op Baarle-Hertog (N119) in Turnhout.

Timing en impact?

Openbaar onderzoek in kader van grondverwervingen afgerond

Om het fietspadenproject langs de N132 te realiseren, zijn grondverwervingen noodzakelijk. In een eerste fase werd daarom een openbaar onderzoek opgestart, waarin de onteigeningsplannen nauwgezet werden bestudeerd. De documenten inzake het voorlopig onteigeningsbesluit kan u hier terugvinden voor Merksplas en voor Turnhout.

Gemeente Merksplas en stad Turnhout zijn trekker

Zodra er meer info beschikbaar is over de timing van de uitvoering, kan u die terugvinden via de websites van Merksplas en Turnhout.