Overslaan en naar de inhoud gaan

Openbaar onderzoek onteigeningen - N132 Turnhout - Steenweg op Zondereigen

Openbaar onderzoek onteigeningen - N132 Turnhout - Steenweg op Zondereigen

Krachtens het besluit van 25 februari 2022 heeft de Vlaamse minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken de onteigeningsplannen voor de realisatie van de innemingen voor de aanleg van een fietspad Steenweg op Zondereigen te Turnhout voorlopig vastgesteld.

Overeenkomstig artikel 17 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 wordt deze onteigeningsplannen aan een openbaar onderzoek onderworpen dat loopt van 1 juni 2023 tot en met 1 juli 2023.De documenten van het voorlopig onteigeningsbesluit liggen ter inzage op het stadhuis van Turnhout, Campus Blairon 200, 2300 Turnhout– inzage op afspraak te maken via telefonisch contact (8.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 16 uur) 014 53 42 79.

De documenten zijn eveneens digitaal te raadplegen via de website van het Agentschap Wegen en Verkeer en via de website van de stad Turnhout.

Schriftelijke standpunten, opmerkingen en bezwaren kunnen tot uiterlijk 1 juli 2023 ingediend worden via een aangetekend schrijven gericht aan het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113 bus 41, 2018 Antwerpen of gericht aan de Stad Turnhout, Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Volgende documenten zijn te raadplegen:

  • Aankondiging openbaar onderzoek
  • Voorlopig onteigeningsbesluit
  • Projectnota
  • Onteigeningsplannen