Overslaan en naar de inhoud gaan

Openbaar onderzoek onteigeningen - N132 Merksplas - Steenweg op Weelde

Openbaar onderzoek onteigeningen - N132 Merksplas - Steenweg op Weelde

Krachtens het besluit van 7 maart 2022 heeft de Vlaamse minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken de onteigeningsplannen voor de realisatie van de innemingen voor de aanleg van een fietspad Steenweg op Weelde te Merksplas voorlopig vastgesteld.

Overeenkomstig artikel 17 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 wordt deze onteigeningsplannen aan een openbaar onderzoek onderworpen dat loopt van 1 juni 2023 tot en met 1 juli 2023.

De documenten van het voorlopig onteigeningsbesluit liggen ter inzage op het gemeentehuis van Merksplas, Markt 1, 2330 Merksplas – inzage op afspraak te maken via telefonisch contact 014 / 63.94.00 of via info@merksplas.be.

De documenten zijn eveneens digitaal te raadplegen via de website van het Agentschap Wegen en Verkeer en via de website van de gemeente Merksplas.

Schriftelijke standpunten, opmerkingen en bezwaren kunnen tot uiterlijk 1 juli 2023 ingediend worden via een aangetekend schrijven gericht aan het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113 bus 41, 2018 Antwerpen of gericht aan de gemeente Merksplas, Markt 1, 2330 Merksplas

Volgende documenten zijn te raadplegen:

  • Aankondiging openbaar onderzoek
  • Voorlopig onteigeningsbesluit
  • Projectnota
  • Onteigeningsplannen