Overslaan en naar de inhoud gaan

Vrijliggend dubbelrichtingsfietspad langs Taunusweg

Vrijliggend dubbelrichtingsfietspad langs Taunusweg

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Weg

N730c

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad aanleggen langs de volledige N730c Taunusweg op het industriepark Kieleberg in Bilzen en Genk. Het fietspad in asfalt zal aan de zuidkant van de rijweg liggen. Ter hoogte van de kruispunten komen er in totaal vijf beveiligde fietsoversteekplaatsen. Het nieuwe fietspad wordt onderdeel van de fietssnelweg F72 tussen Hasselt en Riemst. De voorbereidende nutswerken starten eind maart 2021. Na de zomer start de aanleg van het nieuwe fietspad.

Wat en waarom?

De N730c Taunusweg is een gewestweg, grotendeels gelegen op het grondgebied van de gemeente Bilzen en deels op dat van de stad Genk. De Taunusweg wordt beschouwd als een bovenlokale ontsluitingsweg voor de industriezone Kieleberg, ten zuiden van de industriezone Genk-Zuid. Beide zones zijn onderdeel van het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA), een ruimtelijk samenhangend netwerk rond het Albertkanaal en de E313. De Taunusweg is in dat opzicht belangrijk voor de economische rol van Bilzen

Onze projectzone op de N730c Taunusweg ligt aan de zuidkant van de rijweg (rijrichting Munsterbilzen), tussen de rotondes van de N702 Henry Fordlaan en die van de N730 Zutendaalweg.

Doelstellingen

Het ontwerp voor de Taunusweg vertrekt van de algemene visie op de fietssnelweg ‘Albertkanaalroute’ tussen Antwerp en Riemst (F5 en F72). Die route wil maximaal gebruikmaken van de jaagpaden langs het Albertkanaal. Fietssnelwegen zijn een initiatief van de provincies, in samenwerking met de gemeenten en de Vlaamse overheid, om pendelaars te stimuleren meer voor de fiets te kiezen. 

Ter hoogte van de industriezone Genk-Zuid is het jaagpadtracé onderbroken en wordt de fietssnelweg F72 afgebogen naar de N702 Henry Fordlaan en de N730c Taunusweg. 

Het nieuwe ontwerp voor het fietsapad van de Taunusweg streeft drie duidelijke doelstellingen na: 

  1. De verdere uitbouw van de fietssnelweg langs het Albertkanaal tussen Antwerpen en Riemst. Via de nieuwe fietsinfrastructuur van de Taunusweg wordt ter hoogte van de Kieleberg in Bilzen de missing link van de F72 weggewerkt. 
  2. Op de industriezone Kieleberg zijn er heel wat mensen tewerkgesteld. Het is de ambitie om deze zone multimodaal te ontsluiten, en dus ook maximaal met de fiets bereikbaar te maken. 
  3. De industriezone Kieleberg verbindt Genk en Bilzen-centrum via een hoofdroute van het functioneel fietsroutenetwerk. Het fietspad van de Taunusweg zal aantakken op de fietsroute langs de N730 Zutendaalweg tussen Munsterbilzen en Zutendaal. 

Vrijliggend dubbelrichtingsfietspad met groenstrook 

Het huidige fietspad langs de Taunusweg is niet conform de vereisten van een fietssnelweg. Het is o.a. te smal en aanliggend aan de rijweg. Aan de zuidkant van de rijweg, richting Munsterbilzen, komt daarom een gloednieuw dubbelrichtingsfietspad in asfalt van 3,5m breed, met een groene tussenberm. Het nieuwe fietspad beslaat 2,5km en zal aantakken op de fietspaden van de rotondes met de H. Fordlaan en de Zutendaalweg. 

De inritten van de bedrijven aan de kant van het dubbelrichtingsfietspad worden mee heraangelegd in beton. 

Vijf beveiligde fietsoversteekplaatsen

Het nieuwe fietspad zal de bedrijven aan de zuidkant (richting Munsterbilzen) met de fiets ontsluiten. Om fietsers ook veilig naar de noordkant van de Taunusweg te loodsen, komen er ter hoogte van de kruispunten vijf beveiligde fietsoversteekplaatsen.

De oversteekplaatsen hebben de vorm van een middeneiland met opstelruimte zodat fietsers veilig in twee tijden kunnen oversteken. De uitvoering gebeurt in printbeton en met groenaanleg. De oversteekplaatsen worden aan weerskanten beveiligd met omegabeugels

Aanpassen wegmarkering

Het wegdek zelf van de Taunusweg wordt niet vernieuwd. Wel worden waar nodig de wegmarkeringen aangepast. Dat is vooral nodig ter hoogte van de kruispunten, waar de linksafslagstrook voor verkeer van Munsterbilzen wordt verlegd. Op die plaats komen immers de fietsoversteekpunten. 

Leer meer over het ontwerp van het nieuwe fietspad langs de Taunusweg, onder de rubriek 'Toekomstbeeld' in de rechterkolom (of helemaal onderaan als u mobiel surft).

Timing en impact?

Vanaf eind maart 2021: nutswerken in de bermen

Eind maart 2021 starten de eerste werkzaamheden in de bermen van de Taunusweg, waarbij de nutsmaatschappijen hun kabels en leidingen moeten verplaatsen. Vermoedelijk duren de nutswerken tot de 2de helft van de zomer, eind augustus – begin september. 

Men start aan de kant van de rotonde met de Zutendaalweg en schuift stelselmatig op richting de Henry Fordlaan.

De hinder blijft daarbij relatief beperkt. 

Het gemotoriseerd verkeer blijft steeds in beide richtingen mogelijk.

Fietsers fietsen rond de werfzone via het fietspad aan de overkant van de rijweg. 

De inritten van de bedrijven met een ontsluiting langs de Taunusweg blijven maximaal bereikbaar, uitgezonderd op die momenten dat er sleufwerken voor de inrit plaatsvinden. De verantwoordelijke aannemer maakt hiervoor afspraken met de betrokken bedrijven. 

 

Najaar 2021: aanleg fietsinfrastructuur 

AWV kan pas starten met de aanleg van het fietspad wanneer de nutswerken zo ver mogelijk zijn opgeschoten. Het agentschap vermoedt dat een opstart pas voor na het zomers bouwverlof zal zijn. 

De aanleg van de fietsinfrastructuur zal ongeveer een half jaar duren. Momenteel worden de concrete minderhinder-maatregelen nog verder uitgewerkt. Maar ook tijdens de werken van AWV blijft verkeer op de Taunusweg steeds in beide richtingen mogelijk. Via de bereikbaarheidsadviseur zullen er ook nog aparte afspraken met bedrijven worden gemaakt. 

 

Opgelet: deze planning is er steeds onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden. Ze kan dus nog wijzigen. 

Contacteer ons

Contact
Bereikbaarheidsadviseur Limburg
Telefoon
011 433 855
E-mail