Overslaan en naar de inhoud gaan

Vrijliggend dubbelrichtingsfietspad langs Taunusweg

Vrijliggend dubbelrichtingsfietspad langs Taunusweg

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Plaats

Weg

N730c

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad aanleggen langs de volledige N730c Taunusweg op het industriepark Kieleberg in Bilzen en Genk. Het fietspad in asfalt zal aan de zuidkant van de rijweg liggen. Ter hoogte van de kruispunten komen er in totaal vijf beveiligde fietsoversteekplaatsen. Het nieuwe fietspad wordt onderdeel van de fietssnelweg F72 tussen Hasselt en Riemst. 

Wat en waarom?

De N730c Taunusweg is een gewestweg, grotendeels gelegen op het grondgebied van de gemeente Bilzen en deels op dat van de stad Genk. De Taunusweg wordt beschouwd als een bovenlokale ontsluitingsweg voor de industriezone Kieleberg, ten zuiden van de industriezone Genk-Zuid. Beide zones zijn onderdeel van het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA), een ruimtelijk samenhangend netwerk rond het Albertkanaal en de E313. De Taunusweg is in dat opzicht belangrijk voor de economische rol van Bilzen

Onze projectzone op de N730c Taunusweg ligt aan de zuidkant van de rijweg (rijrichting Munsterbilzen), tussen de rotondes van de N702 Henry Fordlaan en die van de N730 Zutendaalweg.

Doelstellingen

Het ontwerp voor de Taunusweg vertrekt van de algemene visie op de fietssnelweg ‘Albertkanaalroute’ tussen Antwerp en Riemst (F5 en F72). Die route wil maximaal gebruikmaken van de jaagpaden langs het Albertkanaal. Fietssnelwegen zijn een initiatief van de provincies, in samenwerking met de gemeenten en de Vlaamse overheid, om pendelaars te stimuleren meer voor de fiets te kiezen. 

Ter hoogte van de industriezone Genk-Zuid is het jaagpadtracé onderbroken en wordt de fietssnelweg F72 afgebogen naar de N702 Henry Fordlaan en de N730c Taunusweg. 

Het nieuwe ontwerp voor het fietsapad van de Taunusweg streeft drie duidelijke doelstellingen na: 

 1. De verdere uitbouw van de fietssnelweg langs het Albertkanaal tussen Antwerpen en Riemst. Via de nieuwe fietsinfrastructuur van de Taunusweg wordt ter hoogte van de Kieleberg in Bilzen de missing link van de F72 weggewerkt. 
 2. Op de industriezone Kieleberg zijn er heel wat mensen tewerkgesteld. Het is de ambitie om deze zone multimodaal te ontsluiten, en dus ook maximaal met de fiets bereikbaar te maken. 
 3. De industriezone Kieleberg verbindt Genk en Bilzen-centrum via een hoofdroute van het functioneel fietsroutenetwerk. Het fietspad van de Taunusweg zal aantakken op de fietsroute langs de N730 Zutendaalweg tussen Munsterbilzen en Zutendaal. 

Vrijliggend dubbelrichtingsfietspad met groenstrook 

Het huidige fietspad langs de Taunusweg is niet conform de vereisten van een fietssnelweg. Het is o.a. te smal en aanliggend aan de rijweg. Aan de zuidkant van de rijweg, richting Munsterbilzen, komt daarom een gloednieuw dubbelrichtingsfietspad in asfalt van 3,5m breed, met een groene tussenberm. Het nieuwe fietspad beslaat 2,5km en zal aantakken op de fietspaden van de rotondes met de H. Fordlaan en de Zutendaalweg. 

De inritten van de bedrijven aan de kant van het dubbelrichtingsfietspad worden mee heraangelegd in beton. 

Vijf beveiligde fietsoversteekplaatsen

Het nieuwe fietspad zal de bedrijven aan de zuidkant (richting Munsterbilzen) met de fiets ontsluiten. Om fietsers ook veilig naar de noordkant van de Taunusweg te loodsen, komen er ter hoogte van de kruispunten vijf beveiligde fietsoversteekplaatsen.

De oversteekplaatsen hebben de vorm van een middeneiland met opstelruimte zodat fietsers veilig in twee tijden kunnen oversteken. De uitvoering gebeurt in printbeton en met groenaanleg. De oversteekplaatsen worden aan weerskanten beveiligd met omegabeugels

Aanpassen wegmarkering

Het wegdek zelf van de Taunusweg wordt niet vernieuwd. Wel worden waar nodig de wegmarkeringen aangepast. Dat is vooral nodig ter hoogte van de kruispunten, waar de linksafslagstrook voor verkeer van Munsterbilzen wordt verlegd. Op die plaats komen immers de fietsoversteekpunten. 

Leer meer over het ontwerp van het nieuwe fietspad langs de Taunusweg, onder de rubriek 'Toekomstbeeld' in de rechterkolom (of helemaal onderaan als u mobiel surft).

Timing en impact?

Maart 2021: nutswerken in de bermen

Eind maart 2021 startten de eerste werkzaamheden in de bermen van de Taunusweg, waarbij de nutsmaatschappijen hun kabels en leidingen verplaatsten.

Deze voorbereidende werken zijn ondertussen afgerond

Eind september 2021: gefaseerde aanleg fietsinfrastructuur 

Maandag 27 september start AWV met de aanleg van een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad aan de zuidkant van de Taunusweg (rijrichting Munsterbilzen). De aanleg gebeurt in drie fases:

 • Fase 1 - AFGEROND: aanleg dubbelrichtingsfietspad over de volledige lengte van de Taunusweg
 • Fase 2 - AFGEROND: aanleg fietsverbindingen tussen Taunusweg en zijstraten aan de noordzijde (rijrichting Genk)
 • Fase 3 - Vanaf 10 januari 2022 aanleg van vijf fietsoversteekpunten ter hoogte van de zijstraten
 • Fase 4 - Maart 2022: wegmarkeringen

Minderhinder-maatregelen vanaf 2022

In de week van 10 januari 2022 start de aanleg van de vijf fietsoversteekpunten ter hoogte van verschillende kruispunten. De hinder voor wegverkeer neemt dan toe

 • Fietsers fietsen vanaf het kerstverlof via de nieuwe fietssnelweg. Oversteken gebeurt ter hoogte van de kruispunten. 
 • Verkeer op de Taunusweg tussen Genk en Bilzen blijft in beide richtingen mogelijk, maar rijdt ter hoogte van de kruispunten beurtelings over één rijstrook via tijdelijke verkeerslichten. Deze verkeerssituatie herhaalt zich aan elke kruispunt waar op dat moment gewerkt wordt.
 • Voor de veiligheid worden de noordelijke zijstraten in de werfzone afgesloten aan de Taunusweg. Afhankelijk van de aanrijroute (Genk of Bilzen) neemt verkeer een afslag eerder of later.
 • Verkeer dat de Geleenlaan verlaat richting Bilzen, moet verplicht omrijden via de rotonde aan de Henry Fordlaan.

Opgelet: deze planning is er steeds onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden. Ze kan dus nog wijzigen. 

Contacteer ons

Contact
Bereikbaarheidsadviseur Limburg
Telefoon
0465 09 40 84
E-mail