Overslaan en naar de inhoud gaan

Vijf kruispunten op A12 in Aartselaar en Wilrijk veiliger en vlotter

Vijf kruispunten op A12 in Aartselaar en Wilrijk veiliger en vlotter

Algemeen Overzicht

Status

Gestart

Provincie

Weg

A12
N177

Wat en waarom?

Veiliger maken van zwarte kruispunten

In maart 2019 voerde het Agentschap Wegen en Verkeer een nieuwe, maximaal conflictvrije lichtenregeling in op vijf kruispunten van de A12 in Aartselaar en Wilrijk. Het doel: het veiliger maken van enkele van de zwartste punten in Vlaanderen. De aangepaste regeling had, zeker in samenloop met de rioleringswerken op de parallelweg van de A12, een ernstige impact op de doorstroming.

Sindsdien werden verschillende ingrepen uitgevoerd om de doorstroming op de A12 en in de zijstraten te verbeteren. Nu, ongeveer een jaar na de invoering van de nieuwe lichtenregeling, kunnen we een eerste voorlopige balans opmaken van alle uitgevoerde maatregelen en de effecten naar verkeersveiligheid en doorstroming. Verder wordt er ook op (midel)lange termijn gewerkt aan enkele plannen. U leest alles over de uitgevoerde ingrepen, de voorlopige evaluatie en de toekomstige plannen op deze pagina. 

Overzicht ingrepen

Voornaamste ingrepen aan kruispunten A12 sinds maart 2019

Maart 2019: invoering maximaal conflictvrije lichtenregelingen

In maart 2019 werden vijf gevaarlijke en zwarte kruispunten van de A12 maximaal conflictvrij gemaakt door het invoeren van nieuwe verkeerslichtenregelingen. Concreet gaat het over de kruispunten van de A12/N177 met de Bist/Langlaarsteenweg, Vluchtenburgstraat/Leugstraat, Helststraat/Guido Gezellestraat, Cleydaellaan/Kontichsesteenweg en Terbekehodreef/Atomiumlaan. De aanpassingen gebeurden in het kader van de aansluiting van de kruispunten op de nieuwe Verkeerslichtencoördinatiecomputer (VLCC). Het instellen van de nieuwe lichtenregelingen ging gepaard met een permanente snelheidsverlaging op de A12/N177 tussen de sleuf van Boom en het viaduct van Wilrijk. Op de A12 werd de snelheid verlaagd tot 70 km/u en op de N177 tot 50 km/u. 

Augustus 2019: invoering aangepaste 'werflichtenregeling'

In augustus 2019 werd een zogenaamde 'werflichtenregeling' ingesteld op vier kruispunten van de A12 om de hinder tijdens de werken van Aquafin te milderen. In deze regeling kregen de tegenoverliggende zijstraten opnieuw tegelijk groen. Op die manier kreeg het verkeer in de zijstraten terug langer groen en moet het minder lang wachten om groen te krijgen. De invoering van de werflichtenregeling had als doel om met name de doorstroming in de zijstraten te verbeteren en de druk op de lokale wegen te verminderen.

November-december 2019: aanleg bijkomende opstelstroken

Eind 2019 werden op amper een maand tijd op vier kruispunten van de A12 bijkomende opstelstroken aangelegd in beide rijrichtingen. Zowel voor als na de lichten werd een bijkomende opstelstrook van ongeveer 150m aangelegd aan weerszijden van ieder kruispunt. Door bijkomende opstelcapaciteit te voorzien op de A12 ter hoogte van de kruispunten kan er met minder groentijd evenveel verkeer als voordien over de kruispunten gestuurd worden. De tijd die hier gewonnen wordt kan dan aan de zijstraten toebedeeld worden zodat deze langer groen krijgen. Deze investering van ruim 5 miljoen euro moet de verkeersdoorstroming rond de A12 verbeteren en vooral de grote filedruk op de zijstraten helpen verlichten. Enkele maanden na aanleg lijken de opstelstroken alvast hun nut te bewijzen.