Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwing wegdek Parklaan

Actuele hinder

Actuele hinder

Datum

Provincie

Plaats

Weg

R13

Verkeer op de Ring

Eén rijstrook in elke richting

De binnenring  (rijrichting Vosselaar) tussen de Steenweg op Zevendonk (N19) en de Steenweg op Gierle (N140) is tijdens de werken afgesloten. Het verkeer richting Vosselaar wordt via een doorsteek in de middenberm naar de andere weghelft geleid, naar de rijstroken richting Oud-Turnhout. Er zal voor elke rijrichting één rijstrook beschikbaar zijn. Zo blijft doorgaand verkeer in beide richtingen mogelijk.

Op het kruispunt met de Steenweg op Tielen zijn de afslagbewegingen hierdoor beperkt, tot rechts in en rechts uit. Concreet betekent dit dat enkel het verkeer op de Ring komende van Vosselaar rechtsaf naar de Steenweg op Tielen kan en het verkeer uit de Steenweg op Tielen verplicht rechtsaf richting Oud-Turnhout moet rijden.

Tijdens de werken mag er niet geparkeerd worden in de werfzone, op de middenberm of op de buitenring. De parkeerstrook op de buitenring zal dienst doen als pechstrook, die gebruikt kan worden door de hulpdiensten.

Verkeersplan Parklaan tijdens de werken

Bereikbaarheid Rubensstraat

De Rubensstraat (en AZ Turnhout campus Sint-Elisabeth) is in de eerste week van de werken (2-7 juni) afgesloten van de Ring. Het ziekenhuis is dan te bereiken via de Nachtegalenstraat – Smiskensstraat - Papenbruggestraat. In de volgende 2 weken van de werken kan het verkeer gewoon via de Ring de Rubensstraat inrijden naar het ziekenhuis. Vanuit de Rubensstraat de Ring oprijden is gedurende de volledige duur van de werken niet mogelijk. Uitrijdend verkeer rijdt tijdens deze 3 weken weg via de Papenbruggestraat en Graatakker.

Bereikbaarheidskaart AZ Turnhout

Fietsen tijdens de werken

De hinder voor fietsers blijft beperkt. Het fietspad aan de binnenring blijft tijdens de werken bereikbaar. De fietsoversteken aan de Rubensstraat en aan de Steenweg op Tielen worden wel afgesloten. Oversteken kan aan de oversteken aan de Steenweg op Gierle of aan de Steenweg op Zevendonk.

Plan met bereikbaarheid fietsoversteken tijdens de werken

Lokale maatregelen

Omliggende straten

In de woonstraten aan de binnenkant van de Ring nemen we enkele bijkomende maatregelen tijdens de werken:

  • Parkeerverbod in de Oud-Strijderslaan en Vuurkruisenstraat tijdens de volledige duur van de werken.
  • In de Papenbruggestraat geldt er gedurende drie weken een parkeerverbod. In de week van de asfaltwerken zal er tijdelijk enkelrichtingsverkeer gelden van de Smiskensstraat naar de Graatakker.
  • Parkeerverbod In de Smiskensstraat (beide zijden) en de Nachtegalenstraat (één zijde van de weg) geldt een parkeerverbod in de week van de asfaltwerken van 2 tot 7 juni.

Woningen en bedrijven

Woningen en handelszaken in de werfzone, dus aan de binnenkant van de ring, blijven steeds te voet en met de fiets bereikbaar. Voorts wordt er ook voorzien dat leveringen maximaal mogelijk blijven. Toegang tot de woningen of handelszaken met gemotoriseerd verkeer is moeilijk en tijdens bepaalde werken (betonnen elementen gieten, asfalt plaatsen) tijdelijk onmogelijk. Woonsten en handelszaken aan de buitenkant van de ring blijven bereikbaar.

Opgelet: deze werkzaamheden zijn sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. De planning kan dus nog wijzigen.