Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwing stationsomgeving Lier

Vernieuwing stationsomgeving Lier

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Plaats

Weg

R16

Het Agentschap Wegen en Verkeer legt in overleg met de stad Lier een ontsluitingsweg aan die de Ring van Lier (R16) verbindt met de Tramweglei en het stationsplein. De nieuwe weg is noodzakelijk om de verkeersdrukte in de wijk rond de Boomlaarstraat te verminderen. De voorbije jaren zijn de plannen voor deze ontsluitingsweg gefinaliseerd. In het najaar van 2020 dienen de stad Lier en het Agentschap Wegen en Verkeer een aanvraag in voor de omgevingsvergunning, die de werken aan de nieuwe ontsluitingsweg mogelijk moet maken.

Wat en waarom?

Vlotter verkeer naar het station

Ontwerpplan R16 Lier

Timing en impact?

Stap voor stap van ontwerp naar uitvoering

Grondverwervingen: onderhandelingen starten in het najaar 2020

Om de ontsluitingsweg te kunnen aanleggen, moeten er nog een aantal private gronden langs het traject verworven worden. Om de gesprekken voor deze grondverwervingen officieel te kunnen opstarten, is er een besluit nodig van de minister van Mobiliteit en Openbare Werken. We verwachten dit in de zomer van 2020 te kunnen indienen. Zodra het ministerieel besluit genomen is, kunnen de gespreken voor de grondverwerving worden opgestart. Eigenaars van percelen worden daarover persoonlijk gecontacteerd per brief. Zij krijgen ook een uitnodiging om de procedure te bespreken tijdens een persoonlijk gesprek op een zitdag georganiseerd door het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Lier. 

Aanvraag omgevingsvergunning

Gelijktijdig met de procedure voor de grondverwervingen, dienen de stad Lier en het Agentschap Wegen en Verkeer in het najaar van 2020 ook een aanvraag in voor de omgevingsvergunning, die de werken aan de nieuwe ontsluitingsweg mogelijk moet maken. In de procedure voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning is er een openbaar onderzoek. Iedereen kan dan gedurende 30 dagen de plannen inkijken en opmerkingen of bezwaren indienen. De startdatum van het openbaar onderzoek is nog niet gekend. Van zodra de datum bekend is, zullen het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Lier dit communiceren. 

Timing

  • De aanvraag voor de omgevingsvergunning van de nieuwe ontsluitingsweg wordt in het najaar van 2020 ingediend bij het departement Omgeving van de Vlaamse overheid. Aansluitend daarop volgt het openbaar onderzoek gedurende een periode van 30 dagen.
  • Als alle administratieve procedures vlot verlopen, verwacht het Agentschap Wegen en Verkeer het project in het voorjaar van 2021 te kunnen aanbesteden.
  • De uitvoering van de werkzaamheden zal ten vroegste starten in de zomer van 2021.