Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwing stationsomgeving Lier

Algemeen Overzicht

Status

Binnenkort

Provincie

Plaats

Weg

R16

Wat en waarom?

Vlotter verkeer naar het station

Het Agentschap Wegen en Verkeer legt in overleg met de stad Lier een ontsluitingsweg aan die de Ring van Lier (R16) verbindt met de Tramweglei en het stationsplein. De nieuwe weg is noodzakelijk om de verkeersdrukte in de wijk rond de Boomlaarstraat te verminderen. De voorbije jaren zijn de plannen voor deze ontsluitingsweg gefinaliseerd. Begin 2022 dienen de stad Lier en het Agentschap Wegen en Verkeer een aanvraag in voor de omgevingsvergunning, die de werken aan de nieuwe ontsluitingsweg mogelijk moet maken.

R16 Boomlaarstraat_ontwerpplan

Het ontwerpplan voor de nieuwe ontsluitingslussen.

Timing en impact?

Stap voor stap van ontwerp naar uitvoering

Grondverwervingen

Om de ontsluitingsweg te kunnen aanleggen, moeten er nog een aantal private gronden langs het traject verworven worden. De eigenaars van de betreffende percelen zijn hierover al een eerste keer ingelicht. Inmiddels zijn er wel nog enkele aanpassingen gebeurd aan het ontwerpplan. Dat heeft ook een impact op de te onteigenen gronden. Begin 2022 zullen we hierover opnieuw contact opnemen met de eigenaars.  

Aanvraag omgevingsvergunning

Begin 2022 dienen de stad Lier en het Agentschap Wegen en Verkeer een aanvraag in voor de omgevingsvergunning, die de werken aan de nieuwe ontsluitingsweg mogelijk moet maken. In de procedure voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning is er een openbaar onderzoek. Iedereen kan dan gedurende 30 dagen de plannen inkijken en opmerkingen of bezwaren indienen. Om u goed te informeren hierover, organiseren de stad en AWV een infosessie op dinsdag 1 februari 2022.

Meer informatie over het openbaar onderzoek en de infosessie volgt na de kerstvakantie.

Timing

  • De aanvraag voor de omgevingsvergunning: begin 2022
  • Vervolgens moet een aannemer gezocht en aangesteld worden.
  • De uitvoering van de werkzaamheden zal ten vroegste starten begin 2023.