Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwing stationsomgeving Lier

Vernieuwing stationsomgeving Lier

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

R16

Wat en waarom?

Vlotter verkeer naar het station

Het Agentschap Wegen en Verkeer legt in overleg met de stad Lier een ontsluitingsweg aan die de Ring van Lier (R16) verbindt met de Tramweglei en het stationsplein. De nieuwe weg is noodzakelijk om de verkeersdrukte in de wijk rond de Boomlaarstraat te verminderen. De voorbije jaren zijn de plannen voor deze ontsluitingsweg gefinaliseerd. In het najaar van 2021 dienen de stad Lier en het Agentschap Wegen en Verkeer een aanvraag in voor de omgevingsvergunning, die de werken aan de nieuwe ontsluitingsweg mogelijk moet maken.

R16 Boomlaarstraat_ontwerpplan

Het ontwerpplan voor de nieuwe ontsluitingslussen is bijna klaar. De komende weken worden de nieuwe fietspaden nog verder onder de loep genomen en geoptimaliseerd. We verwachten in het najaar van 2021 een definitief plan te kunnen presenteren.

Timing en impact?

Stap voor stap van ontwerp naar uitvoering

Grondverwervingen

Om de ontsluitingsweg te kunnen aanleggen, moeten er nog een aantal private gronden langs het traject verworven worden. De eigenaars van de betreffende percelen zijn hierover al ingelicht. Inmiddels zijn er wel nog enkele aanpassingen gebeurd aan het ontwerpplan. Dat heeft ook een impact op de te onteigenen gronden. Ter zijner tijd zullen we hierover opnieuw contact opnemen met de eigenaars.  

Aanvraag omgevingsvergunning

In het najaar van 2021 dienen de stad Lier en het Agentschap Wegen en Verkeer een aanvraag in voor de omgevingsvergunning, die de werken aan de nieuwe ontsluitingsweg mogelijk moet maken. In de procedure voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning is er een openbaar onderzoek. Iedereen kan dan gedurende 30 dagen de plannen inkijken en opmerkingen of bezwaren indienen. De startdatum van het openbaar onderzoek is nog niet gekend. Van zodra de datum bekend is, zullen het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Lier dit communiceren. 

Timing

  • De aanvraag voor de omgevingsvergunning van de nieuwe ontsluitingsweg wordt in het najaar van 2021 ingediend bij het departement Omgeving van de Vlaamse overheid. Aansluitend daarop volgt het openbaar onderzoek gedurende een periode van 30 dagen.
  • Vervolgens moet een aannemer gezocht en aangesteld worden.
  • De uitvoering van de werkzaamheden zal ten vroegste starten eind 2022.