Overslaan en naar de inhoud gaan

Timing en fasering

Timing en fasering

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Plaats

Weg

N101

Uitvoering in fases om hinder te beperken

De werken worden uitgevoerd in meerdere fases. De aannemer zal daarbij soms ook ’s nachts en in het weekend werken.

Fase 1: 19 april tot bouwverlof 2021 (AFGEROND)

  • Rijrichting Nederland: vernieuwing van de rijweg ter hoogte van complex 12 Lillo (incl. sanering brug over R2) en vernieuwing wegdek afritten complex. We breken het fietspad aan deze zijde van de weg op. Er komt een nieuwe fietsoversteek aan het kruispunt met de op/afrit van de R2 richting Antwerpen. 
  • Aanleg nieuw fietspad tussen Covestro en complex 12 Lillo, zijde rijrichting Nederland.
  • Fase 1C: afrit Lillo voor verkeer komende van A12 afgesloten in het weekend van 8 mei (van vrijdagavond tot zondagavond).
  • Fase 1D: afrit Lillo voor verkeer komende van Beveren afgesloten in het weekend van 29 en 30 mei (van vrijdagavond tot zondagavond).
N101 Scheldelaan_structureel onderhoud_subfasering fase 1

Fase 2: 3 augustus - 30 oktober 2021

  • Rijrichting Antwerpen: vernieuwing van de rijweg vanaf complex 12 Lillo tot net voor de Boudewijn- en Van Cauwelaertsluis 
  • Rijrichting Antwerpen: vernieuwing van de rijweg ter hoogte van complex 12 Lillo (incl. sanering brug over R2) 
N101 Scheldelaan_structureel onderhoud_subfasering fase 2

Fase 3 

De vernieuwing van het wegdek van de Scheldelaan ter hoogte van de Berendrecht- en Zandvlietsluis (fase 3) zal binnen dit project niet meer worden uitgevoerd. Het Agentschap Wegen en Verkeer had steeds de bedoeling om dit gelijktijdig met de werken aan het complex Lillo te doen. Port of Antwerp moet echter ook in die zone werken en kan ten vroegste in het voorjaar van 2022 starten. Daarnaast bleek uit verder overleg met Infrabel en Port of Antwerp dat er ter hoogte van de sporen een grondigere renovatie van de weg tot op de fundering nodig is, iets wat niet voorzien is in het huidige project aan de Scheldelaan.
Daarom besliste Wegen en Verkeer om de geplande asfaltvernieuwing vooralsnog niet uit te voeren. Met de betrokken partners wordt de omvang van het project opnieuw bekeken en een nieuwe timing opgesteld.