Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwing Scheldelaan aan complex Lillo

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Plaats

Weg

N101

Wat en waarom?

Werken aan de weg in de Antwerpse haven

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt het wegdek van een deel van de Scheldelaan (N101) in de Antwerpse haven. De uitvoering start in het voorjaar van 2021.

  • We vernieuwen het wegdek van de Scheldelaan ter hoogte van complex 12 Lillo en saneren er de bruggen over de R2.
  • We leggen een nieuw wegdek aan in de richting van Antwerpen, van complex Lillo tot net voor de Boudewijn- en Van Cauwelaertsluis.
  • In de andere rijrichting leggen we een nieuw fietspad aan tussen Covestro en complex Lillo.
  • Tot slot vernieuwen we ook de rijweg ter hoogte van de Berendrecht- en Zandvlietsluis.
Enkele foto's van de afgewerkte Scheldelaan

Enkele foto's van de afgewerkte Scheldelaan.

Timing en impact?

Uitvoering in fases voor spreiding van de hinder

De werken worden uitgevoerd in meerdere fases. De werken starten op 19 april 2021 en duren in totaal ongeveer 7 maanden.

Fase 1: 19 april - juli 2021

  • Rijrichting Nederland: vernieuwing van de rijweg ter hoogte van complex 12 Lillo, inclusief sanering van de brug over de R2.
  • Vernieuwing wegdek afritten complex 12 Lillo 
  • Aanleg nieuw fietspad tussen Covestro en complex 12 Lillo, zijde rijrichting Nederland.

Fase 2: 3 augustus - 30 oktober 2021

  • Rijrichting Antwerpen: vernieuwing van de rijweg vanaf complex 12 Lillo tot net voor de Boudewijn- en Van Cauwelaertsluis. 
  • Rijrichting Antwerpen: vernieuwing van de rijweg ter hoogte van complex 12 Lillo, inclusief de sanering van de brug over de R2.
N101 Scheldelaan: fasering

Fase 3

De vernieuwing van het wegdek van de Scheldelaan ter hoogte van de Berendrecht- en Zandvlietsluis (fase 3) zal binnen dit project niet meer worden uitgevoerd. Het Agentschap Wegen en Verkeer had steeds de bedoeling om dit gelijktijdig met de werken aan het complex Lillo te doen. Port of Antwerp moet echter ook in die zone werken en kan ten vroegste in het voorjaar van 2022 starten. Daarnaast bleek uit verder overleg met Infrabel en Port of Antwerp dat er ter hoogte van de sporen een grondigere renovatie van de weg tot op de fundering nodig is, iets wat niet voorzien is in het huidige project aan de Scheldelaan.
Daarom besliste Wegen en Verkeer om de geplande asfaltvernieuwing vooralsnog niet uit te voeren. Met de betrokken partners wordt de omvang van het project opnieuw bekeken en een nieuwe timing opgesteld.

Hinder voor verkeer

Gemotoriseerd verkeer op de Scheldelaan zal de werken voorbij kunnen rijden over een verminderd aantal rijstroken, eventueel via een doorsteek door de middenberm. Bij de sanering van de onderzijde van de bruggen over de R2, zal de aannemer enkele rijstroken op de R2 innemen.

Fietsers kunnen de werken steeds passeren over het fietspad aan de zijde van de Schelde. Via een tijdelijke oversteek is de halte van de fietsbus altijd bereikbaar.

Contacteer ons

Contact
Bereikbaarheidsadviseur Wegen en Verkeer Antwerpen
Telefoon
0468/03 53 84
E-mail