Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwing Scheldelaan aan complex Lillo

Vernieuwing Scheldelaan aan complex Lillo

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Weg

N101

VERSLAG ONLINE INFOSESSIE WERKEN SCHELDELAAN
Dit voorjaar starten er verschillende werken op de Scheldelaan in de Antwerpse haven. In maart begint Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbinding, met werken ter hoogte van Total Polymers Antwerp. Ongeveer een maand later, in april, start ook het Agentschap Wegen en Verkeer met werken op de Scheldelaan ter hoogte van het complex 12 Lillo. Tegelijkertijd heeft ook Port of Antwerp nog een aantal projecten op de planning staan. 

Lantis, AWV en Port of Antwerp gaven tekst en uitleg bij de geplande werken tijdens een webinar. De opname van de presentaties, de getoonde powerpoints en een overzicht van de gestelde vragen kan u hier terugvinden.

Wat en waarom?

Werken aan de weg in de Antwerpse haven

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt het wegdek van een deel van de Scheldelaan (N101) in de Antwerpse haven. De uitvoering start in het voorjaar van 2021.

  • We vernieuwen het wegdek van de Scheldelaan ter hoogte van complex 12 Lillo en saneren er de bruggen over de R2.
  • We leggen een nieuw wegdek aan in de richting van Antwerpen, van complex Lillo tot net voor de Boudewijn- en Van Cauwelaertsluis.
  • In de andere rijrichting leggen we een nieuw fietspad aan tussen Covestro en complex Lillo.
  • Tot slot vernieuwen we ook de rijweg ter hoogte van de Berendrecht- en Zandvlietsluis.

Timing en impact?

Uitvoering in fases voor spreiding van de hinder

De werken worden uitgevoerd in meerdere fases. De werken starten naar verwachting eind april 2021 en duren in totaal ongeveer 7 maanden.

Fase 1: april - juli 2021

  • Rijrichting Nederland: vernieuwing van de rijweg ter hoogte van complex 12 Lillo, inclusief sanering van de brug over de R2.
  • Vernieuwing wegdek afritten complex 12 Lillo 
  • Aanleg nieuw fietspad tussen Covestro en complex 12 Lillo, zijde rijrichting Nederland.

Fase 2: augustus - oktober 2021

  • Rijrichting Antwerpen: vernieuwing van de rijweg vanaf complex 12 Lillo tot net voor de Boudewijn- en Van Cauwelaertsluis. 
  • Rijrichting Antwerpen: vernieuwing van de rijweg ter hoogte van complex 12 Lillo, inclusief de sanering van de brug over de R2.
N101 Scheldelaan: fasering

Fase 3

Vernieuwing wegdek ter hoogte van Berendrecht- en Zandvlietsluis. De timing van uitvoering is nog te bepalen.

Hinder voor verkeer

Gemotoriseerd verkeer op de Scheldelaan zal de werken voorbij kunnen rijden over een verminderd aantal rijstroken, eventueel via een doorsteek door de middenberm. Bij de sanering van de onderzijde van de bruggen over de R2, zal de aannemer enkele rijstroken op de R2 innemen.

Fietsers kunnen de werken steeds passeren over het fietspad aan de zijde van de Schelde. Via een tijdelijke oversteek is de halte van de fietsbus altijd bereikbaar.

Gedurende twee weekends vernieuwen we het wegdek van beide afritten van complex Lillo, en de aansluitingen ervan op de Scheldelaan. De op- en afritten zijn tijdens die weekends afgesloten. Gemotoriseerd verkeer van de R2 naar de Scheldelaan (en omgekeerd) volgt een omleiding via de A12.

Voorbereidende werken Scheldetunnel in opdracht van Lantis
Ook Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbinding, zal dit jaar werken uitvoeren op de Scheldelaan. In maart start Lantis met de voorbereidende werken voor de bouw van de Scheldetunnel op Rechteroever. De werfzone van de Scheldetunnel bevindt zich aan de westzijde van het Noordkasteel, langs de Scheldelaan. Daardoor zal tijdens de bouw van de Scheldetunnel de Scheldelaan plaatselijk afgesloten zijn. In de eerste week van maart blijft gemotoriseerd verkeer op de Scheldelaan mogelijk, maar wordt plaatselijk op 2x1 rijstrook gezet. Vanaf de tweede week van maart wordt de Scheldelaan afgesloten. Alle gemotoriseerd verkeer zal dan via de Kastelweg geleid worden. Fietsers kunnen tot juni nog via de Scheldelaan rijden. Lantis en AWV overleggen regelmatig om de planning van hun werken op elkaar af te stemmen.

Volg de werken van Lantis op https://nieuws.oosterweelverbinding.be/voorbereidende-werken-scheldetunnel-scheldelaan-afgesloten/

Contacteer ons

Contact
Bereikbaarheidsadviseur Wegen en Verkeer Antwerpen
Telefoon
0468/03 53 84
E-mail