Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwing Maastrichtersteenweg

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Provincie

Plaats

Weg

N79

Wat en waarom?

Volledige herinrichting van Maastrichtersteenweg

AWV vernieuwt de Maastrichtersteenweg vanaf de spoorwegbrug aan de Jaminéstraat tot aan de Viséweg (N618), een stuk van zo'n 2 kilometer. De vernieuwing is nodig omwille van verschillende redenen.

  • Aangenamer wonen
    De Maastrichtersteenweg was een typische oude steenweg met weinig ruimte voor fietsers en voetgangers en nauwelijks groen in het straatbeeld. De weg krijgt een mooie en kwaliteitsvolle inrichting.
  • Veiliger fietsen 
    De fietspaden langs de Maastrichtersteenweg waren smal en pal naast de rijweg. Om de veiligheid voor fietsers te verbeteren, komen er nieuwe en bredere fietspaden die verhoogd aangelegd worden. Waar mogelijk komt een groene zone tussen de rijweg en de fietspaden.
  • Milieuvriendelijkere riolering 
    Fluvius vernieuwt de volledige riolering. Na de werken worden afvalwater en regenwater gescheiden afgevoerd. Dat is beter voor het milieu. Regenwater apart afvoeren, voorkomt wateroverlast. Het afvalwater wordt ook minder verdund, waardoor het beter gezuiverd kan worden.

De Maastrichtersteenweg wordt de link tussen twee omleidingswegen rond Tongeren. Aan de stationsomgeving takt ze aan op de nieuwe Zuidoostelijke Omleidingsweg richting industriezone Overhaem. Ter hoogte van de Eerste-Meistraat komt de aansluiting met de Noordoostelijke Omleidingsweg. 

Timing en impact?

Gefaseerde werken

De werken op de Maastrichtersteenweg zijn complexe werken die veel tijd kosten door de beperkte werkruimte. Door in grotere fases te werken, proberen we de langdurige hinder te milderen.

N79 Maastrichtersteenweg faseringsplan

Fase 1

Waar? Tussen de Jaminéstraat en Elderseweg. 
Wanneer? Deze werken zijn afgerond.

Fase 2

Waar? Tussen de Elderseweg en Sint-Antoniusstraat. 
Wanneer? Riolerings- en wegeniswerken starten op maandag 19 februari 2024 en duren tot het zomers bouwverlof.

Fase 3

Waar? Tussen de Sint-Antoniusstraat en Hazelereik. 
Wanneer? Riolerings- en wegeniswerken starten in april 2024 en duren tot het zomers bouwverlof. 

Fase 4

Waar? Tussen de Hazelereik en Eerste-Meistraat.
Wanneer? Rioleringswerken zijn eind januari 2024 opgestart. In de loop van maart 2024 starten de nutsmaatschappijen hier met hun werken. Daarna gaan we aan de slag met de wegeniswerken.

Eind 2024 trachten we de vernieuwde Maastrichtersteenweg open te stellen voor alle verkeer.

Planning steeds onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden.

De bijkomende hinder leest u onder 'actuele hinder'.