Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwing Maastrichtersteenweg

Vernieuwing Maastrichtersteenweg

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Provincie

Plaats

Weg

N79

Benieuwd naar het Tongeren van Morgen? Duik in de Project Atlas en ontdek elk project in 3D

AWV ontwikkelde een app waarbij u op een interactieve kaart zelf in de toekomstbeelden van de verschillende wegenprojecten in Tongeren kan stappen. U kan in detail inzoomen op elk project en de voor en na beelden in 360° vergelijken. 

Wat en waarom?

Volledige herinrichting van Maastrichtersteenweg

AWV vernieuwt de Maastrichtersteenweg van aan de spoorwegbrug aan de Jaminéstraat richting de Viséweg (N618), een stuk van zo'n 2 kilometer. De vernieuwing is nodig omwille van verschillende redenen.

 • Aangenamer wonen
  Momenteel ligt de Maastrichtersteenweg erbij als een typische oude steenweg. Er is weinig ruimte voor fietsers en voetgangers en nauwelijks groen in het straatbeeld. In de toekomst krijgt de weg een mooie en kwaliteitsvolle inrichting.
 • Veiliger fietsen 
  De fietspaden langs de Maastrichtersteenweg zijn smal en pal naast de rijweg. Om de veiligheid voor fietsers te verbeteren, komen er nieuwe en bredere fietspaden die verhoogd aangelegd worden. Waar mogelijk komt een groene zone tussen de rijweg en de fietspaden
 • Milieuvriendelijkere riolering 
  Fluvius vernieuwt de volledige riolering. Na de werken worden afvalwater en regenwater gescheiden afgevoerd. Dat is beter voor het milieu. Regenwater apart afvoeren, voorkomt wateroverlast. Het afvalwater wordt ook minder verdund, waardoor het beter gezuiverd kan worden.

Ontwerp in een notendop

Maastrichtersteenweg Tongeren

1. Aanliggende verhoogde fietspaden

De fietspaden in de bebouwde kom worden verhoogd aangelegd en verbreed naar 2 meter. Een niveauverschil met de auto’s maakt het voor fietsers een stuk veiliger. 

2. Vrijliggende fietspaden

Buiten de bebouwde kom komt er tussen de fietspaden en de rijweg een groene berm of beplanting van minstens 1 meter breed.

3. Comfortabele bushaltes

De bushaltes langs de Maastrichtersteenweg worden comfortabeler gemaakt. Aan elke halte komt een verhoogd perron om op de bus te stappen.

4. Meer groen in het straatbeeld

Het straatbeeld wordt groener en aantrekkelijker. Waar het kan, komen er groene bermen en bomen.

5. Parkeerplaatsen

In de zones langs de Maastrichtersteenweg waar nu parkeerplaatsen liggen, worden ook in de toekomst voldoende parkeerplaatsen voorzien.

6. Nieuwe voetpaden

Binnen de bebouwde kom worden ook alle voetpaden heraangelegd, tussen de spoorwegbrug en de Sint-Antoniusstraat.

NO Omleiding Tongeren: overzicht

De Maastrichtersteenweg wordt de link tussen twee omleidingswegen rond Tongeren. Aan de stationsomgeving takt ze aan op de nieuwe Zuidoostelijke Omleidingsweg richting industriezone Overhaem. Ter hoogte van de Eerste-Meistraat komt de aansluiting met de Noordoostelijke Omleidingsweg. 

Timing en impact?

Gefaseerde werken vanaf najaar 2022

Het zijn complexe werken die veel tijd kosten door de beperkte werkruimte. Door in grotere fases te werken, proberen we de langdurige hinder te milderen:

 1. Jaminéstraat > Sint-Antoniusstraat (najaar 2022 - najaar 2024)
 2. Sint-Antoniusstraat > Hazelereik
 3. Hazelereik > zone aansluiting Noordoostelijke Omleidingsweg (N753)

Tot aan Sint-Antoniusstraat: ongeveer 2 jaar werkzaamheden

De nutsmaatschappijen zijn op 7 november gestart tussen de Jaminéstraat en de Sint-Antoniusstraat. Die nutswerken duren ongeveer tot het najaar 2023. Daarna start in dezelfde zone de vernieuwing van de wegenis Maastrichtersteenweg, tot ongeveer eind 2024.

De uitvoering van de volgende fases zal aansluitend de komende jaren gebeuren.

Planning steeds onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden.