Overslaan en naar de inhoud gaan

Verbindende fiets- en voetgangersbrug aan kruispunt R71 x Elfde-Liniestraat

Verbindende fiets- en voetgangersbrug aan kruispunt R71 x Elfde-Liniestraat

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Plaats

Weg

R71

Wat en waarom?

Studieopdracht en participatie

Om een gedragen oplossing voor het kruispunt van de Elfde-Liniestraat met de Grote Ring te vinden, vond er sinds 2020 een intensief studie- en participatietraject plaats. In dialoog met de verschillende stakeholders werd gezocht naar een veilige oplossing voor fietsers en voetgangers en een optimalisatie van de verkeersdoorstroming aan het kruispunt. Na grondig onderzoek werd geopteerd voor een verbindende fiets- en voetgangersbrug.

Door een samenwerking in openheid tussen de betrokken projectpartners kreeg het ontwerp van de brug vorm. 

Verbindende architectuur met belevingswaarde

Het kruispunt krijgt een verbindende oplossing met volgende krachtlijnen:

 1. Locatie - De brug komt aan de westkant, waar de meeste mensen vandaag het kruispunt oversteken.
 2. Veilig - De brug sluit goed aan op het fietsnetwerk en heeft brede paden met voldoende ruimte voor fietsers en voetgangers.
 3. Toegankelijk - Door trappen aan het PXL-gebouw en naar Plaza’H en de bushalte op de ring is ze een aangename en veilige verbinding voor voetgangers. De brug is 7 m breed en de aanloophellingen 5,5 m breed. Het hellingspercentage bedraagt maximaal 3,2%.
 4. Identiteit - De uitgesproken architectuur geeft de brug en het kruispunt een eigen identiteit.
 5. Verbindend - Naast de paden zijn er ook belevingsplekken ter hoogte van PXL en aan de noordkant. Op meerdere punten is het mogelijk verbinding te maken met nabijgelegen voorzieningen en projecten.
 6. Open - De brug heeft een open structuur en verweeft zich in de omgeving. Zo blijven de bestaande bomen grotendeels behouden. Het fietspad aan de noordkant van de ring gaat vlot door de structuur.
 7. De plannen houden rekening met de trambusbaan van HOV Hasselt-Maasmechelen.
 8. De werken veroorzaken hinder, maar eerder beperkt. De brug wordt in een atelier gebouwd en nadien geïnstalleerd.

Timing?

Volgende stappen (onder voorbehoud)

Begin 2024: voorbereidingen

 • Start voorbereidende werken nutsmaatschappijen
 • Beslissing omgevingsvergunning

Voorjaar 2024 - voorjaar 2025: start werf en bouw

 • Productie brugelementen in atelier
 • Uitvoering werken nutsmaatschappijen
 • Funderingen, wegenis

Voorjaar 2025: installatie en indienstname

 • Transport en installatie brugelementen
 • indienstname

Contacteer ons

Contact
Wegen en Verkeer Limburg
Telefoon
011 74 23 00

Contactformulier