Overslaan en naar de inhoud gaan

Verbindende fiets- en voetgangersbrug aan kruispunt R71 x Elfde-Liniestraat

Verbindende fiets- en voetgangersbrug aan kruispunt R71 x Elfde-Liniestraat

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Provincie

Plaats

Weg

R71

Aan het kruispunt Elfde-Liniestraat met de Grote Ring bouwt AWV een fiets- en voetgangersbrug. Die maakt het kruispunt veiliger voor fietsers en voetgangers en verbetert de verkeersdoorstroming op de Grote Ring. De brug optimaliseert ook de verbinding tussen de scholen en de bushalte bij Plaza’H. Het ontwerp kwam tot stand in nauw overleg met de stad Hasselt, Hogeschool PXL, ontwikkelaar Kumpen Red, Laud, ORG en studiebureau Arcadis. 

Wat en waarom?

De brug zorgt voor een veilige oversteek voor fietsers en voetgangers. De scholen aan de binnenkant van de ring worden beter verbonden met het fietsnetwerk, de bushalte en ook de winkels aan de buitenkant van de ring. Net omdat voetgangers/fietsers de Grote Ring niet meer gelijkvloers oversteken, optimaliseert de verkeersdoorstroming op de Grote Ring.

Een gepaste oplossing vinden voor deze kruising was niet evident omwille van de dichte bebouwing, de vele nutsleidingen en de ontwikkelingsplannen van de omliggende sites. Bovendien zal de trambus Hasselt-Maasmechelen op dit kruispunt afslaan. 

Timing?

Nuts- en infrastructuurwerken zijn werf- en weersgevoelig. De planning kan steeds wijzigen.

Timing werken 

OKTOBER 2023 > FEBRUARI 2024: voorbereidende werken (lopend)

 • Bomen knotten
 • Archeologische bodemonderzoeken voor paalfunderingen/nutswerken
 • Portieken afbreken en tijdelijke verkeerslichten installeren 
 •  Tijdelijke inrit ventweg inrichten 
 • Tijdelijke brandweg PXL (tussen gebouw B - sporthal) aanleggen 
 • Verbreding rijweg voor bussen aan kruispunt Kempische Steenweg richting centrum

MAART 2024 > ZOMER 2024: nutswerken 

 • Kabels en leidingen voor elektriciteit, gas, telefonie en water verplaatsen, vernieuwen en aankoppelen

 • Daarvoor zijn o.a. laswerken, boringen, sleufwerken nodig 
 • Nieuwe riolering aanleggen 

VANAF ZOMER 2024 > NAJAAR 2025: infrastructuurwerken

 • Bouw noordelijk deel brug

 • Paalfunderingen
 • Plaatsing staalstructuren 
 • Bouw zuidelijk deel brug
 • Aanleg definitieve brandweg

Productie brugelementen in atelier (+/-15 maanden)

NAJAAR 2025

 • Transport en installatie brugelementen
 • Indienstname van de brug