Verapazbrug in Gent

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2021

 

De toekomstige Verapazbrug zal de Muidelaan over het water heen met de Afrikalaan verbinden. Als de brug klaar is, zal de kleine stadsring via de Afrikalaan naar de Dampoort lopen. Hierdoor verandert de verkeerssituatie aan Dok Noord, Stapelplein en Dok Zuid. Langs Dok Zuid zal enkel nog lokaal verkeer rijden. Als alles volgens planning loopt, starten de werken in 2020. AWV werkt in dit project samen met stad Gent, De Lijn, Farys en De Vlaamse Waterweg. 

Waarom is de Verapazbrug belangrijk?

Met de komst van de brug wordt de stadsring verlegd. Die loopt straks niet langer via Dok Noord en Zuid, maar wel via de Afrikalaan naar Dampoort.

  • Dat is goed nieuws voor de wijk Muide-Meulestede-Ham, want de verkeersdruk door verkeer dat naar de R4 rijdt, zal daar aanzienlijk verminderen. 
  • Ook Dok Noord en Dok Zuid varen wel bij dit project. Dok Noord wordt autoluw. Langs Dok Zuid zal enkel nog lokaal verkeer rijden.  
  • Tenslotte betekent de brug ook een ontlasting voor Dampoort doordat het verkeer vlotter naar de R4 zal kunnen. 

De Verapazbrug is ook een belangrijke schakel voor de Oude dokken. De brug zorgt voor een vlotte bereikbaarheid van dit nieuwe stadsdeel en verbindt beide zijden van het water. In het project zijn ook twee aantrekkelijke kades voorzien, die ruimte beiden voor recreatie en aangenaam fietsen en wandelen.

Het verkeersluw maken van Dok Noord en Zuid zorgt ook voor ruimte voor de toekomstplannen van De Lijn om tramlijn 4 te verlengen tot Dampoort. 

Wat houdt het project in?

Het project bestaat uit de bouw van de nieuwe brug en de heraanleg van de Muidelaan en de Afrikalaan, waar de brug op de bestaande wegen aansluit. 

Brug over het water

De brug ligt in het verlengde van de Muidelaan, start aan de oude grindbakken en landt aan de overkant van het water ter hoogte van het bedrijf Christeyns tussen de Koopvaardijlaan en de Afrikalaan. De brug telt twee rijstroken in elke richting en een afgescheiden fietspad langs beide zijden van de brug. 

Fietsers en voetgangers kunnen langs beide zijden in twee richtingen fietsen en wandelen. Ook op de kades langs beide zijden van het water is een gemengde zone voor fietsers en voetgangers voorzien. Die is breed genoeg om in beide richtingen verkeer door te laten.

Heraanleg Muidelaan

De Muidelaan wordt aangepakt tussen zijstraat Voormuide en de oude grindbakken. Er is aandacht besteed aan de ontsluiting van alle bedrijven en in het ontwerp is rekening gehouden met de doortrekking van tramlijn 4 naar Dampoort. In de middenberm is hier ruimte voor voorzien. Er komen twee rijstroken in elke richting met lichten aan de in- en uitrit naar de ACEC-site. Aan de verkeerslichten kunnen fietsers in twee richtingen oversteken. Dok-Noord wordt autoluw. In het ontwerp is rekening gehouden met de doortrekking van tramlijn 4 naar Dampoort. In de middenberm is ruimte voorzien voor een vrije trambedding. 

 

Start werken

In het najaar van 2020 gaan de werken van start. Eerst komen de nutsmaatschappijen langs om hun leidingen te vernieuwen. Aansluitend, in het voorjaar van 2021, gaat de bouw van de brug en de heraanleg langs beide zijden van de brug van start. Van zodra de details duidelijk zijn over de fasering van de werken komt alles op deze webpagina terecht. Het einde van de werken is voorzien in 2023.

Communicatie

Op 20 september 2018 was er een infomarkt door AWV, stad Gent, Farys, De Lijn en De Vlaamse Waterweg. Tijdens de infomarkt hebben we verschillende panelen en een filmpje getoond. Herbekijken kan via deze links:

panelen infomarkt
filmpje infomarkt
ontwerpplan 
 

Op 8 december 2015 was er een Infomoment over het voorontwerp en de project-MER. Tijdens het infomoment werden enkele presentaties gegeven. Die vindt u hieronder. 

De presentatie van AWV, stad Gent en De Lijn (pdf) 
De presentatie van Maat (pdf)
De presentatie over de Mer-procedure (pdf)

Op het infomoment zijn ook enkele vragen over het project gesteld door de aanwezigen. U vindt hier het pdf-document waar we die vragen beantwoorden.