Overslaan en naar de inhoud gaan

Veiliger fietsen langs de Antoon Catriestraat en Boskeetstraat in Drongen

Toekomstbeeld

Toekomstbeeld

Datum

Status

Binnenkort

Plaats

Weg

N461

VEILIGE FIETSPADEN OVER HET HELE TRAJECT

Langs het hele traject komen vrijliggende fietspaden. Op heel wat plaatsen voorzien we middenbermen met een oversteek voor voetgangers en fietsers. Zo kunnen zij de rijweg in twee bewegingen oversteken wat veel veiliger is dan twee rijrichtingen in één keer te moeten dwarsen.

Dwarsprofiel van de A. Catriestraat

Dwarsprofiel van de A. Catriestraat

MEER GROEN LANGS DE WEG

Op heel wat plaatsen planten we nieuwe bomen aan. We zorgen ook voor voldoende groenzones langs de weg.

NIEUWE ROTONDE AAN DE LUCHTERENSTRAAT EN DE GAVERGRACHTSTRAAT

Het kruispunt met de Luchterenstraat en Gavergrachtstraat maakt plaats voor een rotonde. Zowel op de Luchterenstraat als op de Gavergrachtstraat en de Antoon Catriestraat komen middenbermen. Fietsers zullen zo niet op de rotonde maar wel op de aantakkende straten via de middenbermen kunnen oversteken, wat een pak veiliger is. 

Aan de bushalte Drongen Luchterenstraat zal de bus in de richting van Gent niet langer op maar langs de rijweg stoppen. De halte krijgt een verhoogd perron. Het fietspad loopt door achter het perron zodat fietsers niet kruisen met wie de bus op- en afstapt. 

Aan de overkant, in de richting van Luchteren is er onvoldoende ruimte om de bus naast de rijweg te laten stoppen. Er komt wel een aangepast busperron zodat de busgebruikers makkelijk de bus kunnen op- en afstappen.

Vereenvoudigd ontwerp van nieuwe rotonde aan Boskeetstraat

Vereenvoudigd ontwerp van nieuwe rotonde aan Boskeetstraat

COMPACTER KRUISPUNT AAN DE BEEKSTRAAT 

We maken het kruispunt met de Beekstraat veel compacter zodat automobilisten ook hier hun snelheid vertragen. De heraanleg zorgt bovendien voor een meer duidelijke voorrangsregeling. Via de middenbermen kunnen fietsers en voetgangers veilig oversteken.

Vereenvoudigd ontwerp bocht Beekstraat

Vereenvoudigd ontwerp van bocht aan Beekstraat

VEILIGER OVERSTEEKPLAATSEN AAN BASISSCHOOL MIJLPAAL

Met middeneilanden maken we het oversteken aan basisschool de Mijlpaal heel wat veiliger. Voetgangers en fietsers zullen ook hier in 2 bewegingen de weg kunnen oversteken. Tussen de school en de Vlaamse Hefboomweg komt een stuk dubbelrichtingsfietspad. Fietsers die uit de achterliggende wijk komen zullen de Catriestraat dus niet meer moeten oversteken.

Vereenvoudigd ontwerp van A.Catriestraat ter hoogte van Basisschool De Mijlpaal

Vereenvoudigd ontwerp van A.Catriestraat ter hoogte van Basisschool De Mijlpaal

AANPASSINGEN AAN HET KRUISPUNT MET DE DEINZESTEENWEG N466

De aansluitingen van de A. Catriestraat op de Deinzesteenweg worden ingericht met een middenberm. Fietsers steken niet over op het kruispunt zelf maar worden toegeleid naar een veiliger en beter zichtbare oversteekplaats iets verder op de Deinzesteenweg.

GESCHEIDEN RIOLERINGSSTELSEL ONDER DE WEG

Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd zodat regenwater en afvalwater apart afgevoerd kunnen worden. Ook de nutsleidingen worden ondergronds gebracht en waar nodig vernieuwd of verzwaard.