Overslaan en naar de inhoud gaan

Veiliger fietsen langs de Antoon Catriestraat en Boskeetstraat in Drongen

Veiliger fietsen langs de Antoon Catriestraat en Boskeetstraat in Drongen

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Plaats

Weg

N461

De Antoon Catriestraat en de Boskeetstraat zijn veel gebruikte wegen in Drongen. Niet enkel voor automobilisten maar ook voor heel wat fietsers, waaronder schoolgaande kinderen, maken deze wegen deel uit van het dagelijkse traject. Toch zijn er langs deze wegen geen veilige fietspaden. En dat moet beter. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de Stad Gent willen daarom samen werk maken van een veiliger A. Catriestraat en Boskeetstraat. Farys zal van de heraanleg gebruik maken om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen. Op dit moment lopen de gesprekken met eigenaars die voor de heraanleg (deels) onteigend moeten worden. Als alles goed gaat starten de weg- en rioleringswerken in 2023. We hopen deze in 2025 te beëindigen.

Wat en waarom?

Wat gaan we doen?

We pakken de Boskeetstraat en de Antoon Catriestraat aan van het kruispunt met de Luchterenstraat tot het kruispunt met de N466 Deinsesteenweg. Meer veiligheid voor fietsers staat bij de heraanleg centraal. 

Werfzone N461

Veilige fietspaden over het hele traject

Langs het hele traject komen vrijliggende fietspaden. Op heel wat plaatsen voorzien we middenbermen met een oversteek voor voetgangers en fietsers. Zo kunnen zij de rijweg in twee bewegingen oversteken wat veel veiliger is dan twee rijrichtingen in één keer te moeten dwarsen.

Dwarsprofiel van de A. Catriestraat

Dwarsprofiel van de A. Catriestraat

Meer groen langs de weg

Op heel wat plaatsen planten we nieuwe bomen aan. We zorgen ook voor voldoende groenzones langs de weg.

Nieuwe rotonde aan de Luchterenstraat en de Gavergrachtstraat

Het kruispunt met de Luchterenstraat en Gavergrachtstraat maakt plaats voor een rotonde. Zowel op de Luchterenstraat als op de Gavergrachtstraat en de Antoon Catriestraat komen middenbermen. Fietsers zullen zo niet op de rotonde maar wel op de aantakkende straten via de middenbermen kunnen oversteken, wat een pak veiliger is. 

Aan de bushalte Drongen Luchterenstraat zal de bus in de richting van Gent niet langer op maar langs de rijweg stoppen. De halte krijgt een verhoogd perron. Het fietspad loopt door achter het perron zodat fietsers niet kruisen met wie de bus op- en afstapt. 

Aan de overkant, in de richting van Luchteren is er onvoldoende ruimte om de bus naast de rijweg te laten stoppen. Er komt wel een aangepast busperron zodat de busgebruikers makkelijk de bus kunnen op- en afstappen.

Nieuwe rotonde - Boskeetstraat

Vereenvoudigd ontwerp van nieuwe rotonde aan Boskeetstraat

Compacter kruispunt aan de Beekstraat 

We maken het kruispunt met de Beekstraat veel compacter zodat automobilisten ook hier hun snelheid vertragen. De heraanleg zorgt bovendien voor een meer duidelijke voorrangsregeling. Via de middenbermen kunnen fietsers en voetgangers veilig oversteken.

 

Kruispunt - Beekstraat

Vereenvoudigd ontwerp van bocht aan Beekstraat

Veiliger oversteekplaatsen aan basisschool Mijlpaal

Met middeneilanden maken we het oversteken aan basisschool de Mijlpaal heel wat veiliger. Voetgangers en fietsers zullen ook hier in 2 bewegingen de weg kunnen oversteken. Tussen de school en de Vlaamse Hefboomweg komt een stuk dubbelrichtingsfietspad. Fietsers die uit de achterliggende wijk komen zullen de Catriestraat dus niet meer moeten oversteken.

Oversteekplaatsen - basisschool Mijlpaal

Vereenvoudigd ontwerp van A.Catriestraat ter hoogte van Basisschool De Mijlpaal

Aanpassingen aan het kruispunt met de Deinzesteenweg N466

De aansluitingen van de A. Catriestraat op de Deinzesteenweg worden ingericht met een middenberm. Fietsers steken niet over op het kruispunt zelf maar worden toegeleid naar een veiliger en beter zichtbare oversteekplaats iets verder op de Deinzesteenweg.

Gescheiden rioleringsstelsel onder de weg

Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd zodat regenwater en afvalwater apart afgevoerd kunnen worden. Ook de nutsleidingen worden ondergronds gebracht en waar nodig vernieuwd of verzwaard.

Timing en impact?

Timing

De ontwerpplannen voor dit project zijn afgewerkt. Hiervoor gingen de projectpartners op verschillende momenten in het ontwerpproces in dialoog met de bewoners van de Catriestraat. Dat gebeurde op twee infomomenten, maar ook op kleinschaligere overlegmomenten met een klankbordgroep, een afvaardiging van bewoners uit de buurt. Daarnaast zijn de plannen verschillende keren afgetoetst aan de noden van De Lijn.

Op heel wat plaatsen is de weg niet breed genoeg om vrijliggende fietspaden of een veilig wegtracé te realiseren. Daarom moeten we voor dit project heel wat extra gronden innemen. Momenteel voeren we gesprekken met de eigenaars van gronden die (deels) ingenomen en onteigend moeten worden. We hopen om de innames af te ronden in 2023.

Daarna kunnen de nutsmaatschappijen aan de slag om leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecommunicatie te vernieuwen. Op dat moment vragen we ook de omgevingsvergunning aan. Het agentschap mikt op 2023 om de werken te starten. De heraanleg zal ongeveer twee jaar duren.