Overslaan en naar de inhoud gaan

Tijdelijke fiets- en voetgangersbruggen over de A8

Tijdelijke fiets- en voetgangersbruggen over de A8

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Plaats

Weg

A8

Zodra er meer informatie beschikbaar is over de uitvoering van deze tijdelijke bruggen, leest u daar over op deze webpagina.

Wat en waarom?

Onveilige verkeerssituaties

De N203a in Halle is ook gekend als de A8, de benaming voor het stuk van deze weg voorbij het kanaal. De N203a ligt tussen de Ring rond Brussel (R0) en het Kanaal Brussel-Charleroi. Het is een atypische weg met het karakter van een autosnelweg. Toch zijn er drie kruispunten met verkeerslichten. Dat is aan de Halleweg, de Nijvelsesteenweg en de Rodenemweg. Die kruispunten zorgen voor verkeersonveilige situaties en ze remmen de doorstroming van het verkeer af.

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal tussen 2020 en 2021 tijdelijke infrastructuur aanleggen voor fietsers en voetgangers zodat zij, in afwachting van een grondige herinrichting van de A8, al veilig kunnen oversteken. De bruggen zullen gesitueerd zijn aan de drie kruispunten met verkeerslichten: de Halleweg, de Nijvelsesteenweg en de Rodenemweg (hier wordt enkel een brug voor voetgangers voorzien). Op het investeringsprogramma van Wegen en verkeer wordt 20 miljoen voorzien voor deze tijdelijke maatregelen.

Het Agentschap Wegen en Verkeer legt drie fiets- en voetgangersbruggen aan over de A8: aan de Halleweg, de Nijvelsesteenweg en de Rodenemweg.

Extra studiewerk naar grote herinrichting A8 vanaf 2020

Om de verkeerssituatie ter hoogte van de A8 voor alle weggebruikers en omwonenden te verbeteren, zal Wegen en Verkeer ondertussen voortwerken aan de voorbereiding van een grote herinrichting. In 2020 zal eerder studiewerk verder worden uitgewerkt en voortgezet om de contouren van de herinrichting van de A8 te verfijnen. Vast staat dat het voorstel van een lange tunnel van aan het kanaal Brussel-Charleroi tot aan de aansluiting met de R0 te duur is.

Nieuwe fietspaden op Nijvelsesteenweg

Naast de tijdelijke maatregelen op de A8 zelf, zal Wegen en Verkeer in 2020 het bestaande dubbelrichtingsfietspad op de Nijvelsesteenweg (N28) heraanleggen in asfalt, van aan het kruispunt met de N203a tot aan het kruispunt van de Maasdalweg. Meer daarover kan u op deze webpagina lezen.

Timing en impact?

Startdatum in 2020

Wegen en Verkeer zal deze tijdelijke infrastructuur aanleggen tussen 2020 en 2021. Zodra er meer informatie beschikbaar is over de uitvoering van deze tijdelijke bruggen, leest u daar meer over op deze webpagina.