Ternat: Herinrichting kruispunten Assesteenweg (N285) en op- en afrittencomplex E40

Regio
Gemeente
Weg
Datum september 2019 - zomer 2020

UPDATE: 18/03/20. Deze werf is stopgezet/uitgesteld tot nader order. Zodra er een nieuwe startdatum is zal deze gecommuniceerd worden.

UPDATE 08/03/'20: Vanaf donderdagavond 12 maart (21u) tot vrijdagochtend 13 maart (4u) wordt de afrit Ternat (komende van Gent) en de oprit (richting Brussel) afgesloten voor verkeer om bomen te rooien. Verkeer op de E40 vanuit Gent dat in Ternat moet zijn, zal die periode omgeleid worden via het op- en afrittencomplex in Affligem (nr. 19a). Wie richting Brussel moet, kan de oprit naar de E40 richting Gent nemen om aan het op- en afrittencomplex in Affligem te keren. Vanaf 4u zullen zowel de oprit als de afrit opnieuw open worden opengesteld.

Fase 2 op rijvak richting Asse sinds 26 februari

Op woensdag 26 februari startte de aannemer met fase 2 van de werken op de Assesteenweg. De werfzone verschoof naar het rijvak richting Asse en loopt ongeveer van net voorbij speelhal Josan tot aan de Essenestraat. De werfzone in fase 2 is daarmee iets langer dan bij de start van het project voorzien was, maar daardoor kan de uitvoeringstermijn van de werken wel worden ingekort. Tijdens de volledige duur van fase 2 wordt de Nattestraat afgesloten voor verkeer. Doorgaand verkeer op de Assesteenweg wordt in beide richtingen op het al afgewerkte deel (de rijstrook richting Ternat) geplaatst om zo langs de werfzone te kunnen rijden. Omdat er een rioleringsleiding naast de oprit richting Brussel wordt aangelegd, zal ook het verkeer op de afrit komende van Gent en op de oprit richting Brussel over twee versmalde rijstroken worden gestuurd. Met uitzondering van de paasvakantie, blijven de op- en afrit wel zo goed als altijd open. Volgens de huidige planning duren de werken aan fase 2 tot eind april - begin mei

Zwakke weggebruikers over afgewerkt fiets- en voetpad

Nu de nieuwe fase op de rijrichting Asse van start gaat, kunnen zachte weggebruikers gebruik maken van het afgewerkte fiets- en voetpad in de rijrichting van Ternat, al moeten fietsers omwille van de beperkte breedte van het fietspad (dat in principe voorzien is voor fietsers in één richting) wel verplicht afstappen en met de fiets aan de hand hun tocht verderzetten. 

Overzichtskaart werfzone fase 2 (en laatste werken fase 1b) 

Oprit richting Brussel en afrit komende van Gent twee weken afgesloten tijdens paasvakantie

Naar het einde van fase 2 toe, tijdens de verkeersluwere paasvakantie van 4 tot en met 19 april, worden zowel de oprit richting Brussel als de afrit komende van Gent twee weken lang afgesloten voor alle verkeer. Om de periode van afsluiten beperkt te houden tot de paasvakantie, zal de aannemer tijdens de weekdagen langer werken en ook tijdens de weekends doorwerken. Wie vanuit Gent komt, zal in Affligem (nr. 19a) of Aalst (nr. 19) de snelweg moeten verlaten om richting Ternat te kunnen rijden. Verkeer dat de oprit richting Brussel wil nemen, wordt via de oprit richting Gent omgeleid om vervolgens aan het volgende op- en afrittencomplex in Affligem (nr. 19a) te keren. 

Fase 1b: herinrichting wegdek tussen Essenestraat en café/ frituur Transport bijna klaar

Fase 1b, die startte op maandag 25 november, werd eind februari zo goed als afgerond. In de zone tussen de Essenestraat en café/ frituur Transport zijn het wegdek en het fietspad opgebroken en opnieuw heraangelegd tot en met de onderfundering. Van net voorbij de Essenestraat tot aan frituur Transport moet de aannemer eind februari - begin maart wel nog de bovenfundering, de betonnen greppel en boordsteen en de asfaltverharding van het wegdek aanleggen. Door de vele neerslag van de voorbije maand is de ondergrond in deze zone verzadigd. Om de kwaliteit van de wegverharding te kunnen garanderen, werd besloten om de ondergrond eerst uit te laten drogen en het water uit de bovenste lagen weg te laten trekken alvorens de laatste wegeniswerken (in combinatie met fase 2) uit te voeren. De impact van deze werken op het verkeer blijft beperkt. 

Fase 1a: werken tussen Speelhal Josan en Steenvoordestraat afgerond

Tussen begin oktober en 22 november legde de aannemer de nieuwe riolering en een deel van het nieuwe wegdek aan tussen Speelhal Josan en de Steenvoordestraat. De situatie met tijdelijke verkeerslichten die voor heel wat hinder zorgde op de Assesteenweg tussen Speelhal Josan en de Steenvoordestraat werd vanaf vrijdag 22 november omgewisseld naar een verkeersafwikkeling met twee versmalde rijstroken, een in beide rijrichtingen, over de volledige lengte van de werfzone. 

Herinrichting Assesteenweg gestart op 30 september

Het Agentschap Wegen en Verkeer startte op maandag 30 september 2019 met de herinrichting van het op- en afrittencomplex van de E40 in Ternat en de kruispunten met de Assesteenweg. Om bedrijven en omwonenden in de onmiddelijke omgeving van de werken voldoende te informeren, organiseerde Wegen en Verkeer op 18 september een informatiemoment. Deze PowerPointpresentatie over de fasering van de werken werd getoond aan de aanwezige handelaars en vertegenwoordigers van de bedrijven in de regio. Meer informatie over de fasering van de werken leest u lager op deze webpagina.  

Werken Assesteenweg en op- en afritten in 4 grote fasen

Wegen en Verkeer voert de herinrichting van de Assesteenweg en het op- en afrittencomplex met de E40 gefaseerd uit om de hinder voor de omgeving te spreiden. De locaties van de werfzones verschuiven daarom in vier fasen (een gedetailleerd overzicht van de fasering met de bijhorende omleidingen vindt u in dit bestand):

 

 • Fase 1 (+/- 5 maanden): aanleg riolering onder en opbouw wegenis (fundering, asfalt, boordsteen en fietspad) van de rijstrook richting Ternat over de gehele lengte van de werfzone. Tijdens fase 1 werkt de aannemer over de volledige lengte van de werfzone om in de fasen die daarop volgen voor een vlottere doorstroming op de Assesteenweg te zorgen. 

  De beschikbare ruimte van het openbaar domein op het uiteinde van de werfzone (ter hoogte van het kruispunt met de Nattestraat) is te smal om zowel een werfzone in te richten als om het verkeer via twee versmalde rijstroken door te laten rijden. De aannemer zal daarom in een eerste deelfase (fase 1a) werken met tijdelijke verkeerslichten ter hoogte van het kruispunt met de Nattestraat om het verkeer beurtelings te laten passeren. Om de belemmering voor het verkeer zo kort mogelijk te houden en snel te kunnen overschakelen naar een volledige verkeersafwikkeling met twee versmalde rijstroken, zal de aannemer op 30 september starten ter hoogte van deze zone. Volgens de huidige planning duurt deelfase 1a ongeveer een maand. 
   

 • Fase 2 (+/- een maand): aanleg riolering onder en opbouw wegenis van de rijstrook richting Asse, van aan speelhal Josan tot en met de oprit E40 richting Brussel. Op het einde van fase 2 zullen de oprit naar de E40 richting Brussel en de afrit komende van de E40 vanuit Affligem afgesloten worden. 
   
 • Fase 3 (+/- een maand): aanleg riolering onder en opbouw wegenis van de rijstrook richting Asse, van aan de oprit E40 richting Brussel tot en met de oprit E40 richting Affligem. Op het einde van fase 3 zullen de oprit naar de E40 richting Affligem en de afrit komende van de E40 uit Brussel afgesloten worden. 

Wanneer de op- en afritten van de E40 in de fasen 2 en 3 precies afgesloten worden, ligt op dit moment nog niet vast, maar Wegen en Verkeer tracht deze momenten telkens samen te laten vallen met een verkeersluwere vakantieperiode in het voorjaar van 2020 om de hinder voor het verkeer zo minimaal mogelijk te houden. 

 • Fase 4 (+/- 3 weken): aanleg riolering en opbouw wegenis tussen de oprit naar de E40 richting Affligem en carwash Isocom.

Hinder en omleidingen tijdens de werken

Tijdens de volledige duur van de werken geldt het algemene principe waarbij het verkeer op de Assesteenweg over twee versmalde rijstroken (één per rijrichting) kan rijden, met uitzondering van deelfase 1a waarin er met tijdelijke verkeerslichten en beurtelings verkeer wordt gewerkt.  

Om het verkeer op de Assesteenweg een indicatie te geven van de actuele reistijd via de werfzone op de Assesteenweg plaatst Wegen en Verkeer op de kruispunten met de invalswegen, de Brusselsesteenweg (N9) en de Ninoofsesteenweg (N8), mobiele tekstkarren. Voor het doorgaand auto- en vrachtverkeer is er daarnaast een grootschalige omleiding voorzien via de Brusselsesteenweg (N9) en de Ninoofsesteenweg (N8) om de werken te mijden. 

 

Wegen en Verkeer beseft dat de werken voor hinder zorgen en uw dagelijkse verplaatsingen moeilijker maken. Opritten van bewoners en handelaars en zijstraten worden tijdens de werken zo goed mogelijk bereikbaar gehouden door middel van tijdelijke verhardingen. Fietsers en voetgangers langs de werfzone worden steeds afgeschermd van het autoverkeer op de versmalde rijstroken door een verlaagd hekwerk.

Situering van het project

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkte de afgelopen jaren de herinrichting van de Assesteenweg (N285) en het op- en afrittencomplex in Ternat uit. De toekomstige werfzone situeert zich op de Assesteenweg (N285) tussen het huisnummer 86 en het huisnummer 40. Daarnaast wordt ook een deel van het op- en afrittencomplex van de E40, aansluitend op de Assesteenweg (N285), mee aangepast. Dit project kadert binnen de visie van de Vlaamse overheid om de gevaarlijke punten in Vlaanderen weg te werken.

Herinrichting voor meer verkeersveiligheid 

In de voorbije jaren gebeurden er verschillende ongevallen met zwaargewonden of dodelijke afloop op de Assesteenweg (N285) ter hoogte van het op- en afrittencomplex. In de analyses die daarop volgden, kwamen drie oorzaken naar boven die de vele ongevallen kunnen verklaren:

 1. congestievorming oftewel opstopping van het verkeer
 2. conflicten ter hoogte van de kruispunten
 3. afslaan met hoge snelheid

Met de herinrichting van de Assesteenweg (N285) ter hoogte van het op- en afrittencomplex wil Wegen en Verkeer deze oorzaken aanpakken. In het nieuwe ontwerp wordt er werk gemaakt van conflictvrije kruispunten, een herschikking  van de rijstroken zodat het verkeer beter kan voorsorteren (ook op de op- en afritten, waar voorsorteerstroken aangelegd of verlengd worden), middeneilanden die het verkeer moeten afremmen en bushavens langs de rijweg zodat de bussen niet meer op de rijweg moeten halt houden. Ook de fietsinfrastructuur wordt verbeterd met afgescheiden fietspaden en fietsoversteekplaatsen.

Wegen- en rioleringswerken 

Rioleringswerken

De aannemer legt in opdracht van Wegen en Verkeer eerst een nieuw rioleringsstelsel aan. De bestaande infrastructuur wordt opengebroken en de huisaansluitingen worden afgekoppeld. Wegen en Verkeer voorziet een nieuw gescheiden rioleringsstelsel dat afval- en regenwater afzonderlijk afvoert. Dit is beter voor het milieu.

Wegenwerken

De kruispunten met de op- en afritten van de E40 en met de Essenestraat worden voorzien van een conflictvrije verkeerslichtenregeling. Hierbij wordt rekening gehouden met de routes van uitzonderlijk vervoer. Zo voorziet het ontwerp in de nodige opstelplaatsen en wordt in de richting van Edingen tussen de twee op- en afritten een dubbele rechtdoor, overgaand naar twee linksaf-rijstroken voor de oprit Brussel, voorzien. De aansluiting van de parking van de Brantano en de E5 mode op het kruispunt met de oprit Brussel - afrit Oostende wordt aangepast met een verplichte rechtsuit.

Het ontwerp voorziet verder in de heraanleg van Assesteenweg (N285) over een afstand van 580m in asfalt tussen het huisnummer 86 en het huisnummer 40. Daarnaast is er ook een afgescheiden rood fietspad in beton en een voetpad in grijze betonstraatstenen voorzien.

Ter hoogte van de kruispunten met de Steenvoordestraat, Essenestraat en de op-en afritten van de E40 worden de nodige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers voorzien met behulp van verkeerseilanden en markeringen op de rijweg. Ook ter hoogte van speelhal Josan (ten zuiden van de Nattestraat), wordt een oversteekplaats voor fietsers gecreëerd die aansluit op het bestaande fietspad. Tot slot worden er twee bushaltes gecreëerd langs het tracé. Wegen en Verkeer zal deze bushaltes vrijliggend van het doorgaand verkeer aanleggen.

 

Werken Assesteenweg (N285) en N9 worden op elkaar afgestemd

De uitvoeringsperiode van de herinrichtingswerken van de Assesteenweg (N285) en het op- en afrittencomplex van de E40 in Ternat valt mogelijk deels samen met de periode waarin er gewerkt wordt aan de Brusselsesesteenweg (N9) in Asse. Het langeafstandsverkeer voor het herinrichtingsproject van de N9 zal waarschijnlijk omgeleid worden via de E40 en het op- en afrittencomplex van de E40 in Ternat. Gedurende die periode zal het Agentschap Wegen en Verkeer ook werken aan dat op- en afrittencomplex en de kruispunten met de Assesteenweg (N285). Wegen en Verkeer bekijkt samen met de gemeentebesturen van Asse en Ternat hoe de omleidingsroutes precies zullen verlopen en hoe de werfzones ingericht zullen worden, zodat het verkeer tijdens de werken zo vlot mogelijk kan rijden. Wegen en Verkeer verwacht dat de impact op de huidige verkeerssituatie groot zal zijn en dat de werken heel wat hinder met zich mee zullen brengen. Samen met de aannemer en de bereikbaarheidsadviseur zal al het mogelijke gedaan worden om de handelaars en de ondernemers in de werfzones zo vlot mogelijk bereikbaar te houden.

Onteigeningen maken project mogelijk

Om het conflictvrije kruispunt ter hoogte van de oprit Brussel - afrit Oostende, de fietsoversteek ter hoogte van de Josan speelhal en de rioleringen in de Steenvoordebeek te realiseren, zijn een aantal onteigeningen noodzakelijk. De onteigende gebieden zijn vooral landbouwgronden en voortuinen van particuliere eigendommen.

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

Om u op de hoogte te houden over het project, stuurt Wegen en Verkeer regelmatig een nieuwsbrief uit met actueel nieuws over de werken. Inschrijven kan via deze link.

Vragen over de werken?

Zit u tijdens de werken met vragen over dit project? Contacteer dan de bereikbaarheidsadviseur via mail op bereikbaar-vlbr@wegenenverkeer.be of telefonisch via 0472 18 53 21 (tijdens de kantooruren).