Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuw Hoppinpunt aan The Leaf

Nieuw Hoppinpunt aan The Leaf

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Plaats

Weg

N285

Wat en waarom?

Vlotter openbaar vervoer in Ternat

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant verbeteringen aan de Assesteenweg (N285) en de rotonde met de Morettestraat en Industrielaan in Ternat. Op dit stuk weg is veel passage, daarom willen we de doorstroming en bereikbaarheid verbeteren. Er komt een Hoppinpunt om de aansluiting op het openbaar vervoer te bevorderen. Daarnaast wordt onderzocht of de rotonde vervangen moet worden door een kruispunt met verkeerslichten.

Tip: Klik op de dubbele pijl rechtsboven om de kaart of foto volledig en groter te zien.

Betere bereikbaarheid shoppingcentrum ‘The Leaf’

Ter hoogte van de rotonde met de Industrielaan plant Wegen en Verkeer de aanleg van het Hoppinpunt ‘The Leaf’. De bushaltes ten noorden van de rotonde verplaatsen we naar de zuidkant van de rotonde, waar we de haltes ook volledig toegankelijk aanleggen. Verhoogde busperrons zorgen ervoor dat iedereen vlot de bus kan nemen. Daarnaast bevat het Hoppinpunt ook fietsenstallingen en een overdekte wachtzone. Langs de Assesteenweg (N285) leggen we ten slotte ook nog aangepaste, comfortabele fietspaden aan.

Mogelijk onteigeningen 

Om het Hoppinpunt te kunnen aanleggen, zullen er mogelijke onteigeningen van privégronden noodzakelijk zijn. Momenteel is het nog niet duidelijk waar er onteigeningen nodig zullen zijn. Dat moet blijken uit het voorbereidende studiewerk. 

Waar staan we nu?

Start studie najaar 2023

Ondertussen stelde Wegen en Verkeer een studiebureau aan om aan de slag te gaan met het ontwerp. Het studiebureau heeft in het voorjaar van 2023 voorbereidend werk geleverd. Eind oktober 2023 vond een eerste startvergadering met alle partners (De Lijn, gemeente Asse en Ternat, rioolbeheerder,...) plaats. Het studiebureau ging nadien aan de slag met de opmaak van een voorontwerp. 

Volgens de huidige planning zal eerst het Hoppinpunt gerealiseerd worden. De aanpassing van de rotonde zal pas later plaatsvinden. Dit zal waarschijnlijk niet direct op elkaar volgen. 

Meerdere scenario’s opgemaakt

De studie onderzocht ook of en hoe de doorstroming van het verkeer én het openbaar vervoer op het wegvak tussen rotonde en op- en afrittencomplex bevorderd kon worden. Verschillende scenario's werden daarbij onderzocht, zoals onder andere de aanleg van een busbaan. Geen van de scenario's bleek de ideale oplossing te zijn, onder andere door de grote hoeveelheid onteigeningen die nodig zouden moeten zijn. Daarom richt de studie zich nu verder op de ontwikkeling van het Hoppinpunt.

Vragen? Contacteer ons:

Contact
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant

Contactformulier